podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Svatost a dobrota jsou všemocné. Nikdy nebudeme moci pochopit vznešenost a velkolepost Církve, jestliže se nezamyslíme nad tím, že ona vznešenost a velkolepost je budována na krvi a ostatcích tisíců mučedníků, vyznavačů, ctihodných a spravedlivých všech společenských postavení, národností a věku. Celá země je každodenně poskvrňována lidskými hříchy, avšak ve stejné době je též posvěcována krví svatých mučedníků a těly svatých.

Všichni svatí, proste Boha za nás!

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  Ř  S  Š  T  U  V  W  X  Z  Ž

A

Alexandr Něvský, bohabojný kníže

Antonij Veliký

Athanasij Veliký, arcibiskup alexandrijský, světitel

Athanasij, arcibiskup alexandrijský, světitel

Auxentij, mučedník

B

Barbora, velkomučednice

D

Daniel prorok a tři mládenci: Ananiáš, Azariáš a Misail

Dionýsios ze Zakynthský, arcibiskup Eginský

E

Eugenij, mučedník

Eustratij, mučedník

Euthimij (Dobromysl) Veliký

J

Jan Damašský

Jiří Vítězný, divotvorce, velikomučedník

K

Kateřina, velkomučednice

Kliment, papež římský, světitel a mučedník

L

Ljuba, mučednice

Lucie, mučednice

M

Makarios Veliký, Egypťan

Mardarij, mučedník

Marek, apoštol a evangelista

Matrona Moskevská, blažená

Metoděj, apoštolům rovný, arcibiskup moravsko-panonský

Mikuláš Divotvorce, arcibiskup Myr Lykejských

N

Naděžda, mučednice

Nina, apoštolům rovná, osvětitelka Gruzínů

O

Ondřej Prvozvaný, apoštol

Orest, mučedník

Ř

Řehoř Nysský, světitel

Řehoř Theolog, arcibiskup Konstantinopolský, světitel

S

Sáva Posvěcený

Sáva, první arcibiskup srbský

Serafim Sarovský, divotvůrce

Sofie, mučednice

Spiridon Divotvůrce, biskup trimithuntský

T

Taťána, mučednice

Theodosij Veliký

Theofan Zatvornik, biskup vyšenský, světitel

Timotej, apoštol ze 70-ti

V

Věra, mučednice

X

Xenie Petrohradská, blažená