podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Svatá blažená Matrona Moskevská

(památka podle církevního kalendáře 19. dubna / podle světského to je 2. května)

Svatá blažená Matrona Moskevská

Svatá Matrona (Matrona Dmitrievna Nikonova) se narodila ve vesnici v provincii Tula v roce 1881. Byla čtvrté dítě v rodině Dmitrije a Natálie. Rodina žila v bídě, a matka chtěla dát dítě do sirotčince v sousední vesnici, ale zabránil ji v tom prorocký sen.

Ještě před narozením dcery ji matka Natalia ve snu viděla v podobě bílého ptáka s lidskou tváří se zavřenýma očima, který se posadil na její pravé ruce. Po tomto snu bohabojná žena odmítla myšlenku poslat své dítě do útulku. Dcera se narodila slepá, ale její matka ji milovala.

Písmo ukazuje, že Bůh vševědoucí někdy znamením ukazuje volbu jeho oddaných ještě před jejich narozením.Při křtu dítěte přítomní viděli nad dítětem sloup světla . Dokonce i kněz viděl toto znamení poprvé a v duši věděl, že toto dítě bude svaté. Dalším znamením byl zázračný kříž na prsou dívky.

Matrona nebyla jen slepá, neměla oči. Tyto oční důlky byly uzavřeny pevně zavřenými víčky, jako ten bílý pták, který její matka viděla ve snu. Ale Pán jí dal duchovní vize. Od svých osmi let Matrona obdržela dar jasnovidectví, proroctví a dar uzdravování nemocných. Dům rodičů se nachází v blízkosti kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Rodiče Matrony rádi společně uctívali Boha v tomto chrámu a tak svaté dítě doslova vyrostlo v kostele. Dceru i matku bylo obvyklé najít v kostele. Měla své obvyklé místo - u levých předních dveří u západní stěny, kde stála nehybně během bohoslužby. Vyrůstala se zvuky modliteb a zdá se, že už jako dítě získala dar nepřetržité modlitby.

Duchovní moudrost a vhled, uzdravující zázraky ji byli uděleny už v dětství. Poznávala lidskou mysl, hříchy a zločiny. Varovala před nebezpečím a předvídala přírodní a společenské katastrofy. Po jejích modlitbách lidé byli uzdraveni z nemocí a našli útěchu v zármutku.Mnoho lidí k ní začalo chodit pro radu a uzdravení.Lidé s vozíky s pacienty i ze vzdáleného okolí.

Matrona kdysi řekla, že Bůh jí kdysi otevřel oči a ukázal svět a jeho stvoření. A pak viděla, i slunce a hvězdy na obloze, a vše, co je na zemi, krásu země: hory, řeky, zelenou trávu, květiny, ptáky ...

Mnoho lidí přišlo k Matroně se svou nemocí a strastí. S přímluvu před Bohem jim pomáhala.

V roce 1925 se Matrona přestěhovala do Moskvy, kde žila v úkrytu až do konce svých dnů. V tomto obrovském velkoměstě bylo mnoho zraněných, ztracených, odpadnutých od víry duchovně nemocných lidí. Žila tři desítky let v Moskvě a městu požehnala a velmi ráda říkala, že se jedná o svaté město, srdce Ruska. Toto bylo období jejího asketického života, když byla poutníkem bez domova.

Léčila nemocné, a požadovala od nich víru v Boha a nápravu hříšného života. Matrona říkala pacientům, které léčila,aby nevynechali nedělní bohoslužbu a společenství, a nařizovala nosit kříž. Učila také pomáhat starým a nemohoucím.

"Pokud půjdete k starci nebo knězi o radu, modlete se, aby Pán dal knězi tu správnou radu." Učila trpělivost v trápení.

Na jaře roku 1998 proběhla dlouho očekávaná a radostná událost - 8 března ostatky blahoslavené byli převezeni byly přeneseny do kláštera Pokrovsky. 2. května 1999 byla ruskou pravoslavnou církví svatořečena.

Matrona často říkala: "Když lidé ztrácejí víru v Boha, a pokud se nebudou kát, pak umírají a zmizí z povrchu zemského. Kolik lidí zmizelo a Rusko existovalo a bude existovat. Modlete se, modlete se, kajte se ! Pán vás neopustí, a chrání naši zemi! "

zdroj: Svato-Trojická Sergejevská lávra