podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Relikviáře umístěné v našem chrámu

Drazí bratři a sestry.

V našem chrámu jsou umístěné tři relikviáře a obraz svaté blažené Matrony Moskevské (+1952) s částicí její relikvie (památka 2. května (19. dubna))

Tyto svatyně můžete přijít uctít každou neděli v průběhu našich bohoslužeb.

Relikviář 1.
Seznam částic: 

1. Částice kamene Božího hrobu, získaná na podzím roku 2016 v Chrámu Božího hrobu.

2. Vnitřní částice z Božího hrobu získaná na podzím roku 2016.

3.Částice relikvie světitele Athanasije Velikého (+ 373), patriarchy alexandrijského.
Památka 31. (18.) ledna a 15. (2.) května.

4. Částice relikvie ctihodného Michala (+821), episkopa Synadského.
Památka 5. června (23. května).

5. Částice relikvie spravedlivé Juliany Lazarevské (+1604)
Památka 15. (2.) ledna.

6. Částice relikvie světitele Innokentije (+1857), arcibiskupa Chersonského a Tavrického.
Památka 7. června (25. května).

7. Částice relikvie světitele mučedníka Hermolaje (+305), jereje nikomedštího, lékaře.
Památka 8. srpna (26. července).
Duchovní učitel svatého mučedníka Pantalaimona, lékaře

8. Částice relikvie světitele Jana Postníka (+595)patriarchy Konstantinopolského (Cařihradského).
Památka 12. září (30. srpna) a 15. (2.) září.

9. Částice přikrývky z hrobu spravedlivého Jana Ruského (+1730)vyznavače.
Památka 9. června (25. května).

10. Částice roucha světitele Spiridona (+348), episkopa trimifuntského, divotvorce.
Památka 25. (12.) prosince.

11. Částice roucha ctihodného Serafima Sarovského (+1833), divotvorce.
Památka 
15. (2.) ledna a 1. srpna (19. července).

12. Částice košile ctihodného Serafima Sarovského (+1833)divotvorce.
Památka 15. (2.) ledna a 1. srpna (19. července).

Relikviář 2.
Seznam částic:

1. Částice Nejsvětějšího Životodárného Kříže Páně.
Památka 27. (14.) září a 3. týden a neděle Velkého Půstu.

2. Částice relikvie apoštola Timoteje ze 70-ti (+86/90).
Památka 4. února (22. ledna).

3. Částice relikvie světitele Basila Velikého (+379), archiepiskopa Caesaree Kappadocijské.
Památka 14. (1.) ledna a 12. února (30. ledna).

4. Částice relikvie mučedníka Bonifáce (+290).
Památka 1. ledna (19. prosince).

5. Částice relikvie velikomučednice a panny Barbory (+306).
Památka 17. (4.) prosince.

6. Částice relikvie světitele mučedníka Kypriána (+304).
Památka 15. (2.) řijna.

7. Částice relikvie mučednice Justýny (+304).
Památka 15. (2.) řijna.

Relikviář 3. Částice relikvií raně křesťanských mučedníků za Krista.
Seznam částic:

1.Částice relikvie raně křesťanské mučednice Perpetui Karfagenské (+203).
Památka 14. (1.) února.
Vdova 22 let. Byla kojící matkou. Je vzývaná v modlitbách o početí dětí, o dobrém průběhu těhotenství, o kojení děti a jejích výchově.

2. Částice relikvie raně křesťanské mučednice Felicity Karfagenské (+203).
Památka 14. (1.) února.
Byla těhotná. Služebná svaté Perpetui.

3. Částice relikvie mučednice Lucii Sirakuské (IV stol.).
Památka 26. (13.) prosince.
Je patronkou nevidomých a postižených onemocněním očí.

4. Částice relikvie mučednice Fausty Kizické (+305-311).
Památka 19. (6.) února.
Vedla celibátní přísný život v Kristu. Je vzývaná v modlitbách o prožiti dobrého křesťanského života.

5. Částice relikvie mučedníka Viktora Damašského (+161-180), vojáka.
Památka 24. (11.) listopadu.
Po jeho modlitbách se vojákům navracel zrak. Přetrpěl veškeré mučení a zůstal nezraněn.

6. Částice relikvie světitele a mučedníka Klimenta I (+101), IV papeže římského.
Památka 8. prosince (25. listopadu).
Apoštol od 70-ti. Narodil se v Římě a pocházel z císařského rodu. Byl současníkem svatých apoštolů.

7. Částice relikvie mučednice a panny Cecilie Římské (III stol.).
Památka 5. prosince (22. listopadu).
Pocházela ze starého římského rodu Ceciliů. Patronka duchovní hudby. Jeji jméno je zařazeno do modlitby v evcharistickém kanonu na svaté liturgii.

8. Částice relikvie velikomučednice Maríny (Margarity) Antiochijské (+307).
Památka 30. (17.) července.

9. Částice relikvie mučedníka ctihodného Benedikta Nursijského (+543).
Památka 27. (14.) března.
Narodil se v rodině, patřící k venkovské šlechtě. Zakladatel a patron mnišství. Nebeský patron celé Evropy.