podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Svatý Spiridon Divotvorce, biskup trimithuntský

(památka podle církevního kalendáře 12. prosince / podle světského to je 25. prosince)Svatý Spiridon Divotvorce

Narodil se koncem třetího století na Kypru do chudé zemědělské rodiny. Od dětství byl vychováván ve víře a lásce ke Kristu. Je představován jako pasáček a později jako pastýř, který si na pastvě opakoval úryvky z Bible a zamýšlel se nad jejich obsahem.  Ještě v mládí se oženil s dívkou z rolnické rodinya měl s ní několik dětí.

Po náhlé smrti své ženy se však cele oddal službě Pánu Ježíši Kristu, v něhož uvěřil. Pro svou výjimečnou zbožnost byl vybrán za biskupa města Trimithuntu. Ani jako biskup však sv. Spiridon nezměnil svůj prostý způsob života a nadále se sám staral o svůj dobytek a sám také obdělával půdu. Pro sebe upotřebil z plodů své práce jen málo, vše ostatní rozdával chudým a nemohoucím.

Spyridon vynikal milosrdnými skutky vůči potřebným i vůči těm, kteří mu ubližovali. Legenda vypráví o zlodějích, kteří byli nuceni strávit noc v ovčinci a ráno byli překvapeni Spyridonem, který je bez hněvu a s úsměvem vyprovázel slovy: „Vezměte si berana, aby vaše noční hlídání nezůstalo bez odměny.“

Boží mocí a silou prokazoval mnohé a velké divy: nechal přivolat déšť v čase sucha, zastavit tok řeky, vzkřísit několikero mrtvých, uzdravit císaře Konstantiuse z těžké nemoci, ale spatřil též a slyšel Boží anděle, viděl věci, které se měly teprve stát a nahlížel do tajin lidských srdcí. Mnohé lidi díky svým blahodatným darům obrátil na pravou víru. Sv. Spiridon se podobně jako sv. Mikuláš účastnil I. všeobecného sněmu v Nikáji (325), kde svým prostým, ale jasným vyznáním víry a stejně tak i mocnými zázraky přiměl mnohé heretiky navrátit se zpět do lůna svatého Pravoslaví.

Svatý biskup Spiridon se odíval tak prostě, že jednou, když se na pozvání císaře dostavil do jeho paláce, místní strážce jej zbil a vyhnal, neboť si myslel, že jde o nějakého žebráka. Spiridon, jsouce mírný a prost jakéhokoli hněvu, pak střážci nastavil i druhou tvář. Svatý kyperský hierarcha oslavil Boha mnohými velkými zázraky a všem vždy nezištně pomáhal; zejména svaté Kristově Církvi přinášel po celý život nemalý prospěch. Nakonec sv. Spiridon zesnul v Pánu roku 348. Jeho svaté ostatky se nyní nacházejí na řeckém ostrově Korfu (Kerkyra), kde do dnešních dní projevují božskou moc a podivuhodné zázraky.

http://zivotysvatych.blogspot.cz