podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Ctihodný Theodosij Veliký

(památka podle církevního kalendáře 11. ledna / podle světského to je 24. ledna)Ctihodný Theodosij Veliký

Ctihodný Theodosij Veliký, mnišského spolužití zakladatel. Narodil se v oblasti Kapadocie, ve vesnici Mogariasi zbožným rodičům. Jako mladík odešel na pouť do Palestiny, po cestě navštívil Antiochii a tam i ctihodného Simeona Sloupníka, který mu dal požehnání na jeho duchovní život a předpověděl mu velikou duchovní slávu. Když se ctihodný Theodosij poklonil svatým místům a svatyním v Jeruzalémě, hoříce touhou po mnišském, poustevnickém životě, tak se tam rozhodl zůstat a usídlil se v jedné jeskyni, ve které podle tradice nocovali tři mudrci z východu, když se šli poklonit Spasiteli světa, který se narodil, tam započal svůj mnišský život ctihodný Theodosij. V jeskyni žil třicet let, ve zdrženlivosti a modlitbě, živíc se pouze fíky a zeleninou.

Postupně však za ním začali přicházet i další z těch, kteří zavrhli svět a vše co je v něm a svůj život chtěli zasvětit Bohu, pod jeho duchovním vedením. Mnišské bratrstvo se začalo pomalu rozrůstat. Když už bylo mnoho spolu bratří a chrám, ve kterém se doposud scházeli, byl pro ně malý, rozhodli se mniši vystavět chrám nový a na tom místě založit monastýr. Ctihodný Theodosij vzal do rukou kaditelnici, v ní nechal nerozpálený uhel a vonné kadidlo, s modlitbou vyšel na cestu po pustině, až se na jednom místě kaditelnice sama rozvoněla, když se v ní, sám rozhořel uhel a zadýmilo kadidlo. Na tomto místě byl založen velký monastýr – Lávra a byl tam vystavěn svatý chrám. Tento monastýr byl první ve svaté zemi, ve kterém bylo zavedeno mnišské spolužití, dle pravidel svt. Basila Velikého (tj. v tomto monastýru se mniši scházeli v ustanoveném čase na společné modlitby a společné trapézy, byla i společná práce atd.). V monastýru byly vystavěny domy, ve kterých mniši sytili chudé, starali se o nemocné, staré, a to nejen o mnichy, ale také o lidi ze světa.

Stávalo se, že, když bylo mnoho těch, které bylo zapotřebí nakrmit a chlebu se nedostávalo, tak po modlitbě ctihodného umnožoval se chléb podle obrazu našeho Spasitele (Matouš 14, 14–21). Theodosij byl svým spolubratrům příměrem v práci, modlitbě, půstu, bdění a ve všech ostatních křesťanských ctnostech.
Když vznikla hereze Eutychia a pravoslavní byli pronásledováni od císaře Anastasia, ctihodný Theodosij nejprve císaři napsal list a poté i sám přišel do Jeruzaléma, kde ve velkém chrámu nahlas zvolal:« Kdo nectí čtyři Všeobecné sněmy, budiž mu anathema ». Za tento skutek byl vězněn, ukázal se, ale horlivým zastáncem pravoslavné víry křesťanské. Bůh obdaroval ctihodného darem uzdravování nemocí duchovních, duševních i tělesných, také se na velké vzdálenosti jiným zjevoval a pomáhal jim v těžkostech, divoká zvířata krotil, budoucnost předpovídal, a i jinak pomáhal svým bližním. Modlitba mu byla v ústech den a noc. Zesnul mírně, ve věku sto pěti let, roku 529.

http://zivotysvatych.blogspot.cz