podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Slovo pastýře

Cílem veškerého kázání je, umožnit slovu Božímu zapsanému v bibli, aby ho vysvětlením knězem stalo událostí a zvěstovalo Boží evangelium tak, aby se lidé stali radostnějšími, více plní naděje a lásky, aby jim pomáhalo žít, otvíralo jim cesty důvěry a povzbuzovalo je uskutečňovat poznané možnosti.