podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

První velkopostní týden neboli "čistý týden"

První velkopostní týden (tzv. "čistý týden") je nepřísnější. Podle pravidel se poprvé dovoluje jíst až ve středu večer po liturgii Předem posvěcených darů. Pochopitelně, že nemocní či staří lidé, těhotné a kojící ženy nemusejí po požehnání duchovního otce splnit takovou náročnost tohoto požadavku.

Bez modlitby však půst žádnou úrodu nepřinese.

V době Velikého půstu se při bohoslužbách připomíná historie lidského pádu a spásy. Před zraky lidí jsou předkládány obrazy "lidského putování cizinou" po "cestách záhuby". Věřící mohou vidět, jak hořké jsou plody hříchu. První čtyři dny se v chrámu večer čte kánon sv. Andreje Krétského - inspirující dílo, slova vylévající se z hloubi zkroušeného srdce svatého člověka. Při naslouchání těmto slovům, křesťan jakoby znovu prožívá život celého světa a vnímá souvislost s jeho vlastním životem. Z hloubi duše, z hlubin pádu se nese kající naříkající hlas:

"Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou!"

Pravoslavní lidé se vždy snaží, aby nevynechali tyto bohoslužby, které ohromují svou silou působení na lidské duše.

Zdroj: http://www.ambon.or.cz/

zpět na kalendář Velkého půstu