podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Chrám Nejsvětější Trojice v pravoslavní obce Sokolov

Chrám Nejsvětější Trojice

Pravoslavná církevní obec v Sokolově je tradiční pravoslavnou církevní obcí založenou pro potřeby věřících v sedmdesátých letech dvacátého století. Věřící farnosti tvoří Češi, potomci volyňských Čechů,  Rusíni, Ukrajinci, Bulhaři a pravoslavní věřící dalších národností. Farnost je ukázkou multikulturního soužití pravoslavných věřících v naší společnosti.

Historie chrámu

Původně to byla hřbitovní barokní kaple KORUNOVÁNÍ PANNY MARIE z roku 1719, stojící před klášterem kapucínů. Do pozdně barokní podoby ji nechal přestavět v letech 1772 – 1774 arciděkan Karel Müller, který v ní byl po své smrti pohřben. Kaple má půdorys obdélníku se zaoblenými rohy, s pravoúhlým užším kněžištěm a štítem se zvoničkou. Hornoslavkovský malíř a purkmistr Eliáš Dollhopf ji vyzdobil barokními freskami v roce 1772. Nově opravená kaple vyhořela při velkém požáru města roku 1874, který zničil také její interiér. Poté byla opravena a naposledy rekonstruována v polovině 90. let 20. století. Mezi kaplí, kostelem sv. Antonína a řekou Ohří se rozkládal starý městský hřbitov, který byl na přelomu 19. a 20. století přeměněn na park a v dnešní době sloužící jako parkoviště. Dnes využívá kapli pravoslavná církev jako chrám Nejsvětější Trojice.

Pomoc chrámu