podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg ČeskyРусский

Kalendář Velkého půstu a týdne před Paschou
15. března - 1. května 2021

Velký půst trvá šest týdnů: od pondělka po syropustní neděli až po pátek před nedělí Květnou.
Sobota Lazarova a následující Květná neděle, spolu s nadcházejícím Velkým strastným (pašijovým) týdnem patří k postnímu období, ačkoliv do samotného Velkého půstu již nespadají.

Velký strastný týden spěje přes Velký pátek, kdy vzpomínáme ukřižování a pohřbení Kristovo, ke Svaté a velké neděli PaschySvětlému Vzkříšení Kristovu, jehož oslava začíná již o půlnoci z Velké soboty na neděli. Touto půlnocí končí úplně postní období.

Postní pravidla na Velký půst

Ačkoliv totiž Církev ustanovila konkrétní dny a období pro půst (akrivii, které jsou uvedené v kalendáři níže), je v této záležitosti pro každého křesťana možná úprava (zmírnění), která je ponechána na rozhodnutí duchovních otců, kteří jsou někdy shovívaví k slabostem lidí a uplatňují tuto shovívavost či laskavost zmírněním církevního pravidla (tj. požehnají nějakou výraznější ikonomii), a to vždy dle potřeb prospěchu každé duše.

Proto by se měl každý křesťan obrátit na svého duchovního otce pro požehnání postního pravidla, které bude pro něj nejvhodnější

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle


1. týden Velkého půstu. Čistý týden

15. března

přísný půst
nemělo by se jíst vůbec

16. března

chléb, voda

17. března

chléb, voda

18. března

chléb, voda

19. března

teplá postní strava bez oleje

20. března

teplá postní strava s olejem, víno

21. března

teplá postní strava s olejem, víno

Čisté pondělí

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Krétského

Čisté úterý

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Krétského

Čistá středa

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Krétského

Přenesení ostatků sv. kn. Václava do Prahy (938)

Čistý čtvrtek

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Krétského

svt. Luka Vyznavač, simferopolský (lékař; nalez. ostatků; 1996)

Čistý pátek

Nalezení Uctívaného Kříže a Hřebů svatou císařovnou Helenou v Jerusalemě (326)

Sv. vmč. Theodora Tyrona

1. neděle Velkého půstu.
Oslava pravoslaví


2. týden Velkého půstu

22. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

23. března

teplá postní strava bez oleje

24. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

25. března

teplá postní strava bez oleje

26. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

27. března

teplá postní strava s olejem, víno

28. března

teplá postní strava s olejem, víno

Sv. 40 mč. sevastijských (+320)

Svt. Řehoř – papež římský (Dvojeslov – Dialogus) (+604)
ct. Simeon Nový Theolog
(+1021)

Zádušní sobota
(vzpomínání všech zesnulých)

2. neděle Velkého půstu.
Sv. Řehoře Soluňského – Palamy


3. týden Velkého půstu

29. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

30. března

teplá postní strava bez oleje

31. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

1. dubna

teplá postní strava bez oleje

2. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

3. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

4. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

Svt. Cyril, archiep. Jerusalemský (+386)
svt. Nikolaj Velimirovič (+1956)

Zádušní sobota
(vzpomínání všech zesnulých)

3. neděle Velkého půstu.
Uctívání svatého Kříže

ct. vyzn. Paraskeva (ve schimě Nina) Podkarpatská (+1967)


4. týden Velkého půstu. Uctivání Svatého Kříže

5. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

6. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

7. dubna

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

8. dubna

teplá postní strava bez oleje

9. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

10. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

11. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

Předsvátek Zvěstování

Zvěstování Přesváté Bohorodice

Střed Velkého půstu

Opuštění Zvěstování

Sbor archanděla Gabriela

Zádušní sobota
(vzpomínání všech zesnulých)

4. neděle Velkého půstu.
Ct. Jana Sinajského, Klimaka (Žebříkovce)


5. týden Velkého půstu

12. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

13. dubna

teplá postní strava bez oleje

14. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

15. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

16. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

17. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

18. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

Ct. Jan Sinajský, zvaný Klimakos (Žebříkovec) (+649)

Ct. Marie Egyptská (+522)

Ondřejovo modlitební stání

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Kretského

Sobota Akathistu.
Chvály přesvaté Bohorodici

5. neděle Velkého půstu.
Ct. Marie Egyptské


6. týden Velkého půstu. Květný týden

19. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

20. dubna

teplá postní strava bez oleje

21. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

22. dubna

teplá postní strava bez oleje

23. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

24. dubna

teplá postní strava s olejem, víno, kaviár

25. dubna

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

Svt. Metoděj, apoštolům rovný, učitel Slovanů, archiepiskop moravský (zesnutí–885)

Konec svaté Čtyřicátnice

Lazarova sobota.
Vzkříšení Lazara

6. neděle Velkého půstu.
Květná neděle
(svěcení ratolestí)

Vjezd Pána do Jerusalema.


Strastný (pašiový) týden

26. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

27. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

28. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

29. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

30. dubna

přísný půst
nemělo by se jíst vůbec

1. dubna

teplá postní strava bez oleje

2. dubna

konec půstu (jíme vše)

Velké pondělí

Památka Josefa Spanilého

Velké úterý

O deseti pannách

Velká středa

Jidášova zrada

Velký čtvrtek

Poslední večeře Páně

Velký pátek

Ukřižování Kristovo

Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova

Velká sobota

Kristus v hrobě

Sestoupení do pekel

Svatá a velká neděle PASCHY

Světlé vzkříšení Kristovo