podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Kalendář Velkého půstu a týdne před Paschou
27. února - 16. dubna 2023

Velký půst trvá šest týdnů: od pondělka po syropustní neděli až po pátek před nedělí Květnou.
Sobota Lazarova a následující Květná neděle, spolu s nadcházejícím Velkým strastným (pašijovým) týdnem patří k postnímu období, ačkoliv do samotného Velkého půstu již nespadají.

Velký strastný týden spěje přes Velký pátek, kdy vzpomínáme ukřižování a pohřbení Kristovo, ke Svaté a velké neděli PaschySvětlému Vzkříšení Kristovu, jehož oslava začíná již o půlnoci z Velké soboty na neděli. Touto půlnocí končí úplně postní období.

Postní pravidla na Velký půst

Ačkoliv totiž Církev ustanovila konkrétní dny a období pro půst (akrivii, které jsou uvedené v kalendáři níže), je v této záležitosti pro každého křesťana možná úprava (zmírnění), která je ponechána na rozhodnutí duchovních otců, kteří jsou někdy shovívaví k slabostem lidí a uplatňují tuto shovívavost či laskavost zmírněním církevního pravidla (tj. požehnají nějakou výraznější ikonomii), a to vždy dle potřeb prospěchu každé duše.

Proto by se měl každý křesťan obrátit na svého duchovního otce pro požehnání postního pravidla, které bude pro něj nejvhodnější

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle


1. týden Velkého půstu. Čistý týden

27. února

přísný půst
nemělo by se jíst vůbec

28. února

chléb, voda

1. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)a

2. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

3. března

teplá postní strava bez oleje

4. března

teplá postní strava s olejem, víno

5. března

teplá postní strava s olejem, víno

Čisté pondělí

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Krétského

Sv. Cyril – apoštol Slovanů (+869)

Čisté úterý

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Krétského

Čistá středa

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Krétského

Čistý čtvrtek

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Krétského

Vmč. Theodor Tyron (+306)

Čistý pátek

Sv. vmč. Theodora Tyrona

(tyron znamená mladý voják)

Památka jeho slavného zázraku

1. neděle Velkého půstu.
Oslava pravoslaví


2. týden Velkého půstu

6. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

7. března

teplá postní strava bez oleje

8. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

9. března

teplá postní strava bez oleje

10. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

11. března

teplá postní strava s olejem, víno

12. března

teplá postní strava s olejem, víno

Svt. mč. Polykarp Smyrenský (+167)

Blaž. Matrona Moskevská (nalezení ostatků, 1998)

První (4. st.) a druhé (452) nalezení hlavy Jana Křtitele

Zádušní sobota
(vzpomínání všech zesnulých)

2. neděle Velkého půstu.
Sv. Řehoře Soluňského – Palamy


3. týden Velkého půstu

13. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

14. března

teplá postní strava bez oleje

15. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

16. března

teplá postní strava bez oleje

17. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

18. března

teplá postní strava s olejem, víno

19. března

teplá postní strava s olejem, víno

Přenesení ostatků sv. kn. Václava do Prahy (938)

Zádušní sobota
(vzpomínání všech zesnulých)

svt. Luka Vyznavač, simferopolský (lékař; nalez. ostatků; 1996)

3. neděle Velkého půstu.
Uctívání svatého Kříže

Nalezení Uctívaného Kříže a Hřebů svatou císařovnou Helenou v Jerusalemě (326)


4. týden Velkého půstu. Uctivání Svatého Kříže

20. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

21. března

teplá postní strava s olejem, víno

22. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

23. března

teplá postní strava bez oleje

24. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

25. března

teplá postní strava s olejem, víno

26. března

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

Střed Velkého půstu

Sv. 40 mč. Sevastijských (+320)

Svt. Euthimij, archiep. novgorodský, divotvorce (+1458)

Zádušní sobota
(vzpomínání všech zesnulých)

Svt. Řehoř – papež římský (Dvojeslov – Dialogus) (+604)

ct. Simeon Nový Theolog

(+1021)

4. neděle Velkého půstu.
Ct. Jana Sinajského, Klimaka (Žebříkovce)


5. týden Velkého půstu

27. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

28. března

teplá postní strava bez oleje

29. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

30. března

teplá postní strava bez oleje

31. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

1. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

2. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

Ondřejovo modlitební stání

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Kretského

Svt. Cyril, archiep. Jerusalemský (+386)

svt. Nikolaj Velimirovič (+1956)

Sobota Akathistu.
Chvály přesvaté Bohorodici

5. neděle Velkého půstu.
Ct. Marie Egyptské

ct. mučedníci z monastýru ct. Theodosia Kinoviarcha v Jerusalemě umučení Peršany (r. 614)


6. týden Velkého půstu. Květný týden

3. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

4. dubna

teplá postní strava bez oleje

5. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

6. dubna

teplá postní strava bez oleje

7. dubna

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

8. dubna

teplá postní strava s olejem, víno, kaviár

9. dubna

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

Předsvátek Zvěstování

Konec svaté Čtyřicátnice

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053)

Opuštění Zvěstování.

Lazarova sobota.
Vzkříšení Lazara

Sbor archanděla Gabriela

6. neděle Velkého půstu.
Květná neděle
(svěcení ratolestí)

Vjezd Pána do Jerusalema.


Strastný (pašiový) týden

10. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

11. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

12. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

13. dubna

teplá postní strava bez oleje

14. dubna

přísný půst
nemělo by se jíst vůbec

15. dubna

teplá postní strava bez oleje

16. dubna

konec půstu (jíme vše)

Velké pondělí

Památka Josefa Spanilého

Velké úterý

O deseti pannách

Velká středa

Jidášova zrada

Ct. Jan Sinajský, zvaný Klimakos (Žebříkovec) (+649)

Velký čtvrtek

Poslední večeře Páně

Velký pátek

Ukřižování Kristovo

Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova

Ct. Marie Egyptská (+522)

Velká sobota

Kristus v hrobě

Sestoupení do pekel

Svatá a velká neděle PASCHY

Světlé vzkříšení Kristovo