podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg ČeskyРусский

Kalendář Velkého půstu a týdne před Paschou
7. března - 24. května 2022

Velký půst trvá šest týdnů: od pondělka po syropustní neděli až po pátek před nedělí Květnou.
Sobota Lazarova a následující Květná neděle, spolu s nadcházejícím Velkým strastným (pašijovým) týdnem patří k postnímu období, ačkoliv do samotného Velkého půstu již nespadají.

Velký strastný týden spěje přes Velký pátek, kdy vzpomínáme ukřižování a pohřbení Kristovo, ke Svaté a velké neděli PaschySvětlému Vzkříšení Kristovu, jehož oslava začíná již o půlnoci z Velké soboty na neděli. Touto půlnocí končí úplně postní období.

Postní pravidla na Velký půst

Ačkoliv totiž Církev ustanovila konkrétní dny a období pro půst (akrivii, které jsou uvedené v kalendáři níže), je v této záležitosti pro každého křesťana možná úprava (zmírnění), která je ponechána na rozhodnutí duchovních otců, kteří jsou někdy shovívaví k slabostem lidí a uplatňují tuto shovívavost či laskavost zmírněním církevního pravidla (tj. požehnají nějakou výraznější ikonomii), a to vždy dle potřeb prospěchu každé duše.

Proto by se měl každý křesťan obrátit na svého duchovního otce pro požehnání postního pravidla, které bude pro něj nejvhodnější

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle


1. týden Velkého půstu. Čistý týden

7. března

přísný půst
nemělo by se jíst vůbec

8. března

chléb, voda

9. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)a

10. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

11. března

teplá postní strava bez oleje

12. března

teplá postní strava s olejem, víno

13. března

teplá postní strava s olejem, víno

Čisté pondělí

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Krétského

Čisté úterý

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Krétského

Čistá středa

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Krétského

První (4. st.) a druhé (452) nalezení hlavy Jana Křtitele

Čistý čtvrtek

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Krétského

Čistý pátek

Sv. vmč. Theodora Tyrona

1. neděle Velkého půstu.
Oslava pravoslaví


2. týden Velkého půstu

14. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

15. března

teplá postní strava bez oleje

16. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

17. března

teplá postní strava bez oleje

18. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

19. března

teplá postní strava s olejem, víno

20. března

teplá postní strava s olejem, víno

Přenesení ostatků sv. kn. Václava do Prahy (938)

Zádušní sobota
(vzpomínání všech zesnulých)

2. neděle Velkého půstu.
Sv. Řehoře Soluňského – Palamy


3. týden Velkého půstu

21. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

22. března

teplá postní strava bez oleje

23. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

24. března

teplá postní strava bez oleje

25. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

26. března

teplá postní strava s olejem, víno

27. března

teplá postní strava s olejem, víno

Sv. 40 mč. sevastijských (+ 320)

Svt. Euthimij, archiep. novgorodský, divotvorce (+1458)

Svt. Řehoř – papež římský (Dvojeslov – Dialogus) (+604)

ct. Simeon Nový Theolog (+1021)

Zádušní sobota
(vzpomínání všech zesnulých)

3. neděle Velkého půstu.
Uctívání svatého Kříže


4. týden Velkého půstu. Uctivání Svatého Kříže

28. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

29. března

teplá postní strava s olejem, víno

30. března

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

31. března

teplá postní strava bez oleje

1. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

2. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

3. dubna

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

Střed Velkého půstu

Svt. Cyril, archiep. Jerusalemský (+386)

svt. Nikolaj Velimirovič (+1956)

Zádušní sobota
(vzpomínání všech zesnulých)

ct. mučedníci z monastýru ct. Theodosia Kinoviarcha v Jerusalemě umučení Peršany (614)

4. neděle Velkého půstu.
Ct. Jana Sinajského, Klimaka (Žebříkovce)


5. týden Velkého půstu

4. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

5. dubna

teplá postní strava bez oleje

6. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

7. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

8. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

9. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

10. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

ct. vyzn. Paraskeva (ve schimě Nina) Podkarpatská (+1967)

Předsvátek Zvěstování

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053)

Ondřejovo modlitební stání

Čtení Velkého kajícného kanonu Ondřeje Kretského

Opuštění Zvěstování

Sbor archanděla Gabriela

Sobota Akathistu.
Chvály přesvaté Bohorodici

5. neděle Velkého půstu.
Ct. Marie Egyptské


6. týden Velkého půstu. Květný týden

11. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

12. dubna

teplá postní strava bez oleje

13. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

14. dubna

teplá postní strava bez oleje

15. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

16. dubna

teplá postní strava s olejem, víno, kaviár

17. dubna

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

Ct. Jan Sinajský, zvaný Klimakos (Žebříkovec) (+649)

Spr. Josef Spanilý (1700 př.Kr.)

Ct. Marie Egyptská (+522)

Konec svaté Čtyřicátnice

Lazarova sobota.
Vzkříšení Lazara

6. neděle Velkého půstu.
Květná neděle
(svěcení ratolestí)

Vjezd Pána do Jerusalema.


Strastný (pašiový) týden

18. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

19. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

20. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

21. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

22. dubna

přísný půst
nemělo by se jíst vůbec

23. dubna

teplá postní strava bez oleje

24. dubna

konec půstu (jíme vše)

Velké pondělí

Památka Josefa Spanilého

Velké úterý

O deseti pannách

Svt. Metoděj, apoštolům rovný, učitel Slovanů, archiepiskop moravský (+885)

Velká středa

Jidášova zrada

Velký čtvrtek

Poslední večeře Páně

Velký pátek

Ukřižování Kristovo

Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova

Velká sobota

Kristus v hrobě

Sestoupení do pekel

Svatá a velká neděle PASCHY

Světlé vzkříšení Kristovo