OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kalendář Velkého půstu a týdne před Paschou
11. března - 28. dubna 2019

Velký půst trvá šest týdnů: od pondělka po syropustní neděli až po pátek před nedělí Květnou.
Sobota Lazarova a následující Květná neděle, spolu s nadcházejícím Velkým strastným (pašijovým) týdnem patří k postnímu období, ačkoliv do samotného Velkého půstu již nespadají.

Velký strastný týden spěje přes Velký pátek, kdy vzpomínáme ukřižování a pohřbení Kristovo, ke Svaté a velké neděli Paschy – Světlému Vzkříšení Kristovu, jehož oslava začíná již o půlnoci z Velké soboty na neděli. Touto půlnocí končí úplně postní období.

Postní pravidla na Velký půst

Ačkoliv totiž Církev ustanovila konkrétní dny a období pro půst (akrivii, které jsou uvedené v kalendáři níže), je v této záležitosti pro každého křesťana možná úprava (zmírnění), která je ponechána na rozhodnutí duchovních otců, kteří jsou někdy shovívaví k slabostem lidí a uplatňují tuto shovívavost či laskavost zmírněním církevního pravidla (tj. požehnají nějakou výraznější ikonomii), a to vždy dle potřeb prospěchu každé duše.

Proto by se měl každý křesťan obrátit na svého duchovního otce pro požehnání postního pravidla, které bude pro něj nejvhodnější

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota

Neděle


1. týden Velkého půstu. Čistý týden

11. března

přísný půst

12. března

chléb, voda

13. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

14. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

15. března

teplá postní strava bez oleje

16. března

teplá postní strava s olejem, víno

17. března

teplá postní strava s olejem, víno

Čisté pondělí

Čisté úterý

Čistá středa

Čistý čtvrtek

Čistý pátek

Sv. vmč. Theodora Tyrona

1. neděle Velkého půstu.
Oslava pravoslaví


2. týden Velkého půstu

18. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

19. března

teplá postní strava bez oleje

20. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

21. března

teplá postní strava bez oleje

22. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

23. března

teplá postní strava s olejem, víno

24. března

teplá postní strava s olejem, víno

Nalezení Uctívaného Kříže a Hřebů svatou císařovnou Helenou v Jerusalemě (326)

Sv. 40 mč. sevastijských

Zádušní sobota
(vzpomínání všech zesnulých)

2. neděle Velkého půstu.
Sv. Řehoře Soluňského - Palamy


3. týden Velkého půstu

25. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

26. března

teplá postní strava bez oleje

27. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

28. března

teplá postní strava bez oleje

29. března

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

30. března

teplá postní strava s olejem, víno

31. března

teplá postní strava s olejem, víno

Zádušní sobota
(vzpomínání všech zesnulých)

3. neděle Velkého půstu.
Uctívání svatého Kříže


4. týden Velkého půstu. Uctivání Svatého Kříže

1. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

2. dubna

teplá postní strava bez oleje

3. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

4. dubna

teplá postní strava bez oleje

5. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

6. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

7. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

Střed Velkého půstu

Zádušní sobota
(vzpomínání všech zesnulých)

Předsvátek Zvěstování

4. neděle Velkého půstu.
Ct. Jana Sinajského, Klimaka (Žebříkovce)

Zvěstování Přesvaté Bohorodice


5. týden Velkého půstu

8. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

9. dubna

teplá postní strava bez oleje

10. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

11. dubna

teplá postní strava s olejem

12. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

13. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

14. dubna

teplá postní strava s olejem, víno

Sbor archanděla Gabriela

Opuštění Zvěstování

Ondřejovo modlitební stání

Sobota Akathistu.
Chvály přesvaté Bohorodici

5. neděle Velkého půstu.
Ct. Marie Egyptské


6. týden Velkého půstu. Květný týden

15. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

16. dubna

teplá postní strava bez oleje

17. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

18. dubna

teplá postní strava bez oleje

19. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

20. dubna

teplá postní strava s olejem, víno, kaviár

21. dubna

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

Lazarova sobota.
Vzkříšení Lazara

6. neděle Velkého půstu.
Květná neděle
(svěcení ratolestí)

Vjezd Pána do Jerusalema.


Strastný (pašiový) týden

22. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

23. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

24. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

25. dubna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

26. dubna

přísný půst
nemělo by se jíst vůbec

27. dubna

chléb, ryba, víno

28. dubna

konec půstu (jíme vše)

Velké pondělí

Památka Josefa Spanilého

Velké úterý

O deseti pannách

Velká středa

Jidášova zrada

Velký čtvrtek

Poslední večeře Páně

Velký pátek

Ukřižování Kristovo

Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova

Velká sobota

Kristus v hrobě

Sestoupení do pekel

Svatá a velká neděle PASCHY

Světlé vzkříšení Kristovo