OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg ČeskyРусский

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb ZÁŘÍ 2021 [pdf]

5.9. (23.8.)

neděle

11. NEDĚLE PO 50nici;
o nemilosrdném služebníku

půst k Zesnutí přesv. Bohorodice

»Tak zle učiní Otec můj nebeský vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru svému ze srdcí svých provinění jeho.«

VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝  Opuštění Zesnutí přesv. Bohorodice. Mč. Luppus (službu mu zpívat zítra) (+ 306) • Svt.mč. Irenej (Lubomír), ep. lyonský (+ 202); svt. Kallinik, patriarcha konstantinopolský (+ 705); svatá Alžběta. Svatí novomučedníci čeští: kněží Václav a Vladimír, br. Jan a další.

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

12.9. (30.8.)

neděle

12. NEDĚLE PO 50nici;
o zlé moci bohatství

»Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; a pojď, následuj Mne.«

Světitelé: Alexandr (+ 340), Jan Postník (+ 595) a Pavel Nový (+ 784), patriarchové konstantinopolští • Ct. Alexandr Svirský, divotvorce s učedníky (+ 1533)MalĂ˝ svátek  kníže Alexandr Něvský (přenesení ostatků 1724)MalĂ˝ svátek  kn. Daniil Moskevský (nalezení ostatků, 1652); ct. Kryštof Říman (6. st.); ct. Fantýn Kalabrijský, divotvorce soluňský (9. st.)světitelé a patriarchové srbští

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

19.9. (6.9.)

neděle

13. NEDĚLE PO 50nici;
o zhoubě nepoctivých vinařů

»Zlé vinaře Hospodář zahubí, a vinici svou odevzdá jiným, kteří mu z ní budou přinášet užitek, až přijde čas sklizně.«

VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝  Vzpomínání divu arcivojevůdce archanděla Michaela • Mč. Eudoksij (Romilus, Zinon, Makarij a s nimi 11.000 dalších v Armenii) (+ 311); ct. Archipus (4. st.). Mč. Faustus, presbyter, s ním diakon Abib a dalších 11 mč. (+ 250)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

26.9. (13.9.)

neděle

14. NEDĚLE PO 50nici;
o Králově hostině a svatebním šatu

Neděle před Povýšením

»Neposlal Bůh Syna svého na svět, aby soudil svět, ale aby spasen byl svět skrze Něho.«

Předsvátek Povýšení. VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝  Obnovení chrámu Vzkříšení v Jerusalemě (335). Svt.mč. Kornelius, setník (1. st.) • Svt.mč. Julián, presbyter (4. st.); mč. Eliáš, Zotik, Lukián a Valerián (+ 320); vmč. Ketabana, carevna kachetinská (+ 1624, Gruzie); ct. Jerothej (+ 1745)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého