OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb ČERVEN 2019

2.6. (20.5.)

neděle

6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ
o slepém

»Dokud jsem na světě, světlo jsem světa.«

Mč. Thalas Egejský (a s ním Alexandr a Asterius) (+ 284) • Mč. Aksalon (+ 287); MalĂ˝ svátek svt. Alexij, metrop. moskevský a celé Rusi (nalezení ostatků 1431). Ct. Zabulon a Sosanna, rodiče apoštolům rovné Niny (osvětitelky Gruzie) (3.–4. st.); mč. v údolí Ferejdan (Írán) zabitých Peršany (17. st.)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

6.6. (24.5.)

čtvrtek

NejvÄ›tší svátek NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝ Sv. Simeon Sloupník (+ 596)VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝ Ct. Nikita Sloupník, divotvorce (+ 1186); mč. Meletius Stratelat, Štěpán, Jan a Serapion Egypťan, Kallinik – žrec, Theodor a Faustus a s nimi 1218 vojínů a žen s dětmi (+ 218); mč. 12 tribunů – Fistus, Marcel, Sergej, Fotín, Merkurij, Didimos a dal., ženy – Markiána, Zuzana, Paládie a dva mládenci – Kiriak a Kristián (s Meletiem umučení)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

9.6. (27.5.)

neděle

7. NEDĚLE PO PASŠE;
svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu

»Toto jest pak život věčný, aby znali tebe, Jediného Pravého Boha, a toho, Jehož jsi poslal,Ježíše Krista

Svt.mč. Therapont, ep. sardijský (3. st.)VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝ Ct. Nil Stolbenský, nový divotvorec (nalezení ostatků; 1667); mč. Theodora, panna a Didimos, vojín (+ 304); sv. Kyprián, Fotij a Jóna, biskupové kyjevští (přenesení ostatků, 1472); ct. Ferapont Možajský – Běloezerský (1426); MalĂ˝ svátek spr. Jan Ruský, vyznavač (+ 1730); sv. Beda Ctihodný (+ 735, Británie)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

16.6. (3.6.)

neděle

PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE
Největší svátek
Seslání Svatého Ducha na apoštoly

Chrámový svátek

Mč. Lukillián a čtyři děti – Klaudius, Ipatij, Pavel, Dionýsij a Pavla, panna (+ 270–5) • Svt.mč. Lukian ep., Maxian presb., Julián diakon, Markelinus a Saturnin v Belgii (+ 81–96). Kyperská ikona Matky Boží (objev. na Kypru, r. 392)

Slavnostní liturgií povede Výsokopřeosvícený Michal arcibiskup přažský a českých zemí.
Po sváteční liturgii Vás všechny srdečně zveme na pohoštění.

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého
ARCHIJEREJSKÁ BOHOSLUŽBA

23.6. (10.6.)

neděle

1. NEDĚLE PO 50nici
VŠECH SVATÝCH

»Kdožkoli vyzná Mne před lidmi, toho i já vyznám před Otcem Svým, Jenž jest v nebesích.«

Svt.mč. Timotej, ep. pruský (+ 361–3) • Mč. Alexandr a Antonina, panna (+ 313). Svt. Vasilij, ep. rjazanský (nalez. ost. 1609); svt. Jan, metrop. tobolský a celé Sibiře (1715); ct. Siluán, schimník pečerský (13.–14. st.). Sbor rjazanských svatých. Sbor sibiřských svatých.

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

30.6. (17.6.)

neděle

2. NEDĚLE PO 50nici
VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH
a všech ct. Otců Svaté Hory Athonské

»Pojďte za Mnou a učiním vás rybáři lidí.«

Mč. Manuel, Savel a Izmael Perští (+ 362) • Ct. Josef, poustevník a Pior. Ct.mč. Nectan Britský (6. stol). Blaž. jurodivá Alipije Goloseevská (+ 1988)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

Přehled bohoslužeb ČERVENEC 2019

7.7. (24.6.)

neděle

3. NEDĚLE PO 50nici
nemějte starost o pozemské věci

»Hledejte nejprv Království Božího a spravedlnosti Jeho, a všechno ostatní bude vám přidáno.«

StĹ™ednĂ­ svátek / Narození sv. Jana, Křtitele a Předchůdce Páně
Ct. Ivan Český (9. st.; služba zítra). Mč. sedm bratří: Orentij, Farnakij, Eros, Firmos, Firmin, Kiriak a Longin (4. st.). Ct. Antonij Dymský, Novgorodský (1224). Spr. děti Jakov a Joann Menjužští, Novgorodští (1566–69)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

12.7. (29.6.)

pátek

StĹ™ednĂ­ svátek / Slavní a všechvalní, nejpřednější z apoštolů Petr a Pavel (+ 67)
Ct. Paisij Svatohorec (+ 1994). Ikona Matky Boží „Kasperovská“ (1853–5)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

14.7. (1.7.)

neděle

4. NEDĚLE PO 50nici
o víře setníkově

»…Jdi, a jak jsi uvěřil, staň se tobě.«

VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝ Sv. nezištníci Kosma a Damián, v Římě trpící (+ 284) • Ct. Petr Patricij (+ 854); spr. Angelina Srbská, vládkyně (16. st.)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

21.7. (8.7.)

neděle

5. NEDĚLE PO 50nici
o vymítnutí běsů z dvou posedlých

»Pojď za Mnou, a nech, ať mrtví pohřbívají své mrtvé.«

VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝ Vmč. Prokop (a s ním druhové a 12 žen) (+ 303) • Spr.  Prokop pro Krista jurodivý, usťužský divotvorec (+ 1303); ct. Theofil, myrotočivý (+ 1548, Athos); mč. Urith Britská. MalĂ˝ svátek Zjevení Kazanské ikony Matky Boží (1579). Zázrak ikony „Zvěstování“ Usťužské (1290).

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

28.7. (15.7.)

neděle

6. NEDĚLE PO 50nici
o uzdravení mrtvicí raněného
Památka svatých Otců šesti všeobecných sněmů

»Doufej, synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.«

Mč. Kiryk a Julita, jeho matka (služba k nim se zpívala včera) (+ 305); StĹ™ednĂ­ svátek / sv. aprovn. veliký kníže Vladimír, po křtu Vasilij, posvětitel Rusů (+ 1015)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého