OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb LEDEN 2020
stahnout PDF

5.1. (23.12.)

neděle

29. NEDĚLE PO 50nici
neděle svatých otců
neděle před Narozením Kristovým

»Což v Marii zrozeno jest, z Ducha Svatého jest; porodí pak Syna, a nazveš jméno Jeho Ježíš; On zajisté vysvobodí lidi své od hříchů jejich.«

Předsvátek Narození. 10 mč. krétských: Theodulos, Saturnin, Gelasios, Zotik a dal. (2. stol.)sv. Naum Ochridský, učedník sv. Metoděje, aprovn. osvětitel Bulharů (9. st.) • Svt. Pavel Neokesarejský (4. stol.); svt. Nifont Kypr. (+ 350)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

7.1. (25.12.)

úterý

30. TÝDEN PO 50nici

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA.

9:40 - čtení hodinek

10:00Liturgie sv. Jana Zlatoústého

po liturgie křížový pochod kolem chrámu a sváteční hostina v prostorách nedělní školy

12.1. (30.12.)

neděle

30. NEDĚLE PO 50nici;
neděle po Narození Pána Našeho Ježiše Krista
Svaté Boží rodiny: spr. Josefa Snoubence, Davida krále a Jakuba bratra Páně.

»I vstav (Josef), vzal Dítě i Matku Jeho, a přišel do země Israelské … A usídlil se v městě, jež slove Nazaret …«

Mč. Anýsie Soluňská (+ 285) Svt.mč. Zotik, presbyter, sirotky sytící (4. st.). Ap. ze 70ti – Timon, diakon; mč. Fileter Nikomédský (+ 311); ct. Theodora Caesarijská (8. st.); ct. Theodora Cařihradská (10. st.)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

19.1. (6.1.)

neděle

31. NEDĚLE PO 50nici

ZJEVENÍ PÁNĚ
Křest Pána našeho Ježíše Krista

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

po liturgii Velké svěcení vody

26.1. (13.1.)

neděle

32. NEDĚLE PO 50nici
po Bohozjevení

»Čiňte pokání, neboť se přiblížilo Království Nebeské.«

Mč. Ermil a Stratonik (+ 315) Mč. Petros z Ania. Ct. Irinarch, zátvornik rostovský (+ 1616); ct. Jákov Nisivisský (+ 350); ct. Eleazar Anzerský (+ 1656)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého