podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg ČeskyРусский

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb LEDEN 2022

7.1. (25.12.)

pátek

29. TÝDEN PO 50nici

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA.

po liturgie křížový pochod kolem chrámu a sváteční hostina v prostorách nedělní školy

9:40 - čtení hodinek

10:00Liturgie sv. Basila Velikého

9.1. (27.12.)

neděle

29. NEDĚLE PO 50nici;
neděle po Narození Pána Našeho Ježiše Krista
Svaté Boží rodiny: spr. Josefa Snoubence, Davida krále a Jakuba bratra Páně.

»I vstav (Josef), vzal Dítě i Matku Jeho, a přišel do země Israelské … A usídlil se v městě, jež slove Nazaret …«

Třetí den svátku Narození.  Sv. prvmč. archidiakon Štěpán (Stefanos) (+ 34).
Ct. Theodor Vyznavač Popsaný (+ 840) a jeho bratr Theofan, tvůrce kánonů • Svt. Theodor, archiep. konst. (+ 686)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

14.1. (1.1.)

pátek

30. TÝDEN PO 50nici

Obřezání Páně. Svt. Basil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+ 379) Svt. Řehoř, ep. naziánský (otec sv. Řehoře Theologa) (+ 374)

9:40 - čtení hodinek

10:00Liturgie sv. Basila Velikého

16.1. (3.1.)

neděle

30. NEDĚLE PO 50nici;
neděle před Bohozjevením

»Hle, posílám svého posla před tvou tváří, který upraví tvou cestu před tebou...«

Pror. Malachiáš (400 př.Kr.); mč. Gordij Kappadokijský, setník (4. st.)Mč. Irína; sv. Pavla, panna; sv. Jenovefa (Genevieve), panna (512)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

19.1. (6.1.)

středa

31. TÝDEN PO 50nici

ZJEVENÍ PÁNĚ
Křest Pána našeho Ježíše Krista

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

po liturgii Velké svěcení vody

23.1. (10.1.)

neděle

31. NEDĚLE PO 50nici
po Bohozjevení

»Čiňte pokání, neboť se přiblížilo Království Nebeské.«

Svt. Řehoř Nysský (+ 395); ct. Domecián, ep. melitinský (+ 601); ct. Markián, presbyter a ekonom Velikého chrámu (471);  ct. Pavel Komelský, igumen divotovorce (1429) •  Svt. Theofan Zátvornik Vyšenský (1894)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

30.1. (17.1.)

neděle

32. NEDĚLE PO 50nici
o uzdravení slepce

»Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.«

Ct. Antonij Veliký (Antonín) (+ 356)Sv. císař Theodosios Veliký (395); ct. Achillis Vyznavač, poustevník egyptský (5. st.); ct. Antonij Říman z Novgorodu (1147); sv. Finan, biskup, opat lindisfarnský (+ 661; Británie); novomuč. Georgios z Ioanniny (1838)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého