podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb KVĚTEN 2023

7.5. (24.4.)

neděle

4. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;
o mrtvicí raněném

»Hle, učiněn jsi zdravým; již více nehřeš, aby se ti něco horšího nepřihodilo.«

Mč. Sáva Stratelat (a s ním 70 vojáků) (+ 272)Ct. Tomáš, jurodivý (+ 546); ct. Elisabeta, divotvůrce (6. st.); sv. Lukáš, švec; ct. Sávva, divotvorec pečerský (13. st.); ct. Alexij, zátvornik pečerský (13. st.). Sv. spravedlivý Alexij Toth (+ 1909)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

14.5. (1.5.)

neděle

5. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;
o Samaritánce, o vodě živé a o pravém uctívání Boha

»Můj pokrm jest to, abych činil vůli Toho, Kterýž Mne poslal – vůli Otcovu.«

Pror. Jeremiáš (6.st. př.Kr.) • Tamara, carevna gruzínská (+ 1213); ct.mč. Euthimij (+ 1814), Ignatij (+ 1814) a Akakij (+ 1816), athonští; ct. Pafnutij, divotvorce. Ikony Matky Boží: Byzantská, Myrodárná, Andronikova

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

21.5. (8.5.)

neděle

6. NEDĚLE PASCHÁLNÍ;
o slepém

»Dokud jsem na světě, světlo jsem světa«

Ap. evangelista Jan Theolog, miláček Páně, který spočinul na prsou Kristových (+ 98–117); ct. Arsenios Veliký (+ 450)Ct. Pimen Postník (12. st.) a Arsenij Pracovitý (14. st.), pečerští

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

25.5. (9.5.)

čtvrtek

6. týden v padesátidenním období popaschálním

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Svt. Epifanij Kyperský (+ 403); German, patriarcha konstantinop. (+ 740) Svt.mč. Hermogen, patriarcha moskevský a celé Rusi, divotvorce (proslavení 1913). Světitel Sabin, arch.ep. kyperský (5. st.) a další kyperští světitelé.

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

28.5. (8.5.)

neděle

7. NEDĚLE PO PASŠE;
svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu

»Toto jest pak život věčný, aby znali tebe, Jediného Pravého Boha, a toho, Jehož jsi poslal,Ježíše Krista

Ct. Pachomios Veliký (+ 348) • Svt. Isaia, ep. rostovský, divotvorce (+ 1090); ct. Eufrosin (Přemysl) (+ 1481); zabití sv. blahověr. knížete Dimitrije Uličského a Moskevského (1591)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

Červen 2023

4.6. (22.5.)

neděle

PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE
Seslání Svatého Ducha na apoštoly

Chrámový svátek

»Žízní-li kdo, ať jde ke mně a pije!«

Mč. Vasilisk Vyznavač (+ 308)Mč. Jan – Vladimír, král srbský (+ 1015); sprav. Jákov Borovičský, novgorodský divotvorce (kol. 1540); svt.mč. Zachariáš (+ 1802); ct.mč. Pavel Peloponézský (+ 1818). Otcové 2. všeob. sněmu (381)

Slavnostní liturgií povede Výsokopřeosvícený Michal arcibiskup přažský a českých zemí.
Po sváteční liturgii Vás všechny srdečně zveme na oslavu Chrámového svátku do naší nedělní školy.

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

ARCHIJEREJSKÁ BOHOSLUŽBA