podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb DUBEN 2024

7.4. (25.3.)

neděle

3. neděle Velkého půstu
UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE

»Chceš-li kdo za Mnou jíti, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj Mne…Co prospěje člověku, kdyby celý svět získal, ale své duši škodu učinil?«
Zmírněný půst: připouští se také víno, olej a ryba

Zvěstování Přesveté Bohorodice

Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053). Svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský (zesnutí – 1920); ct. Justýn Čelijský (Popovič; zesnutí – 1979)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Basila Velikého

13.4. (31.3.)

sobota

4. sobota Velkého půstu
zádušní („rodičů“ čili předků)

Svt.mč. Ipatij, ep. gangerský (+ 326) • Spr. Josef Spanilý (1700 př.Kr.); svt. metrop. moskevští a celé Rusi, divotvorci: Jóna (+ 1461) a ap.rovn. Innokentij, osvětitel Aljašky a Sibiře (+ 1879); ct. Apollonios, asketa thebaidský (4. st.); svt.mč. Abdas, ep. perský a Benjamin, diakon (+ 418). Yverská ikona Matky Boží (na Athosu)

9:40 - čtení hodinek

10:00liturgie sv. Jana Zlatoústého

14.4. (1.4.)

neděle

4. neděle Velkého půstu
CT. JANA SINAJSKÉHO – KLIMAKA (Žebříkovce)

»Můžeš věřiti? Všechno jest možné věřícímu.«

Ct. Marie Egyptská (+ 522) • Spr. Achaz; mč. Gerontij a Basilidos (3. st.); ct. Euthymij Suzdalský (1404)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Basila Velikého

po svaté liturgii a krátkém občerstvení v nedělní škole, se bude konat tajemství jeleopomazání (čili soborovanije).

17.4. (4.4.)

středa

5. týden Velkého půstu

Čtení velkého kajícného kánonu sv. Ondřeje Krétského

18:00 — Marijino modlitební stání

20.4. (7.4.)

sobota

5. sobota Velkého půstu
sobota akathistu - chvály Přesvaté Bohorodice

Ct. Jiří Vyznavač, metrop. meletinský (+ 820) • Mč. Kalliopij, Rufín, Akilina a s nimi 200 vojáků (+ 310); Prokop a Petr. Byzantská ikona Matky Boží (732)

9:40 - čtení hodinek

10:00liturgie sv. Jana Zlatoústého

21.4. (8.4.)

neděle

5. neděle Velkého půstu
Ct. Marie Egyptské

»Tak bude mezi vámi: kdokoliv by chtěl býti větší, budiž váš služebník; a kdokoliv by mezi vámi chtěl býti první, budiž otrokem všech.«

Ap. ze 70ti Irodion (+ 67), Agav, Asinkrit, Ruf, Flegont, Herm a druhové (1. st.) • Svt. Celestýn, papež římský (+ 432); svt. Nifont, ep. novgorodský a divotvorec pečerský (+ 1156)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Basila Velikého

po svaté liturgii a krátkém občerstvení v nedělní škole, se bude konat tajemství jeleopomazání (čili soborovanije).

28.4. (15.4.)

neděle

6. neděle Velkého půstu
KVĚTNÁ

»Chudé vždycky máte u sebe, ale Mne ne vždycky máte.«
Zmírněný půst: připouští se také víno, olej a ryba
Vjezd Pána do Jerusalema

Ap. ze 70ti: Aristarch, Pudens a Trofimos (+ 67) • Mč. Theodor, presbyter (+ 117); svt. Leonid Athénský; Sebastián; Sávva Gót (+ 372); sv. Mstislav, kníže ruský (+ 1132)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Basila Velikého

Svěcení ratolestí