OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb ZÁŘÍ 2020 (pdf)

6.9. (24.8.)

neděle

13. NEDĚLE PO 50nici;
o zhoubě nepoctivých vinařů

»Zlé vinaře Hospodář zahubí, a vinici svou odevzdá jiným, kteří mu z ní budou přinášet užitek, až přijde čas sklizně.«

Svt.mč. Eutychos, učedník ap. Jana • VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝  Přenesení ostatků svt. Petra, metrop. moskevského (1479); ct. Serapion, divotvorec, představený monastýru v Gruzii (+ 1747)ap.rovn. svt.mč. Kosma Aitolský (zesnutí 1779). Svt. mč. Maxim Gorlický (+ 1914)Památka zjevení přesv. Bohorodice ct. Sergiji Radoněžskému

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

13.9. (31.8.)

neděle

14. NEDĚLE PO 50nici;
o Králově hostině a svatebním šatu

»…Mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.«

VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝  Položení ctěného pásu přesvaté Bohorodice (395–408) • Svt.mč. Cyprian (Kyprián), ep. kartagenský (+ 258); svt. Gennadij, patriarcha konstantinop. (+ 471); 366 mč. nikomedských; sedm panen gazských; sv. Aidan, první biskup lindisfarnský, divotvorce (+ 651; Británie)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

20.9. (7.9.)

neděle

15. NEDĚLE PO 50nici;
o největších přikázáních

Neděle před Povýšením

»Milovati budeš Pána a Boha svého z celého srdce svého…« »Neboť tak Bůh miloval svět, že i Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.«

VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝  Předsvátek Narození přesv. Bohorodice. Mč. Sozont (+ 304) • Ap. ze 70ti Ebodos (+ 66) a Onisiforos (+ 67)VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝  svt. Joan, archiep. novgorodský (+ 1186); ct.mč. Makarij Kaněvský, archimandrita (+ 1678)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

21.9. (8.9.)

pátek

16. TÝDEN PO 50nici;

NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

služba se bude konat v neděli

27.9. (14.9.)

neděle

16. NEDĚLE PO 50nici

»A Pán Ježíš nesa kříž svůj, šel až na místo, kterému se říká a židovsky Golgota. Zde ukřižovali ho, a s ním jiné dva po obou stranách, a v prostředku Ježíše.«

NejvÄ›tší svátek POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE PÁNĚ
(„Pozdvihování svatého Kříže nad celým světem“; r. 326)
(Navrácení Kříže: r. 616–624.) Zesnutí svt. Jana Zlatoústého (+ 407) (služba se přenáší na 13./26. listopad)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého