OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb LISTOPAD 2019
stahnout PDF

3.11. (21.10.)

neděle

20. NEDĚLE PO 50nici
o boháči a chudém Lazaru

»estliže oni Mojžíše a svaté proroky neposlouchají, i kdyby kdo z mrtvých vstal, neuvěří.«

Významný svatý Sv. Ludmila Česká, přenesení ostatků (925). Významný svatý Ct. Hillarion Veliký (+ 371; služba se mu zpívala včera) • Mč. Jan Peloponéský (+ 1773); Významný svatý svt. Ilarion, ep. meglinský (přenesení ostatků; + 1206); ct. Ilarij, schimník pečerský (11. st.); mč. Dasius, Gaius a Zotik (+ 303)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

10.11. (28.10.)

neděle

21. NEDĚLE PO 50nici
o vyhnání legie duchů zlých

»Vypravuj všem, co učinil tobě Bůh.«

Mč. Terentios a Neonilla a 7 dětí jejich (3. st.); ct. Stefan Savvait, tvůrce kánonů (+ 807). Významný svatý Vmč. Paraskeva, nazývaná Pátek (3. st.); Významný svatý svt. Arsenij Srbský, 1. archiepiskop (1266). Malý svátek Ct. Jov, igumen počájevský (služba 6. května) (+ 1651). Malý svátek Svt. Dimitrij Rostovský (1709) • Svt.mč. Kyriakos, patriarcha jerusalemský (+ 363); ct. Arsenios Kappadokijský (+ 1924)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

17.11. (4.11.)

neděle

22. NEDĚLE PO 50nici;
vzkříšení dcery Jairovy

»Neboj se, toliko věř…«

Ct. Joannikos Veliký (+ 846); svt.mč. Nikandros, ep. myrský (a Hermos, presbyter) (1. st.) • Ct. Merkurij, postník pečerský (14. st.)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

24.11. (11.11.)

neděle

23. NEDĚLE PO 50nici;
o milosrdném Samaritánu

»Samařan jeden šel tou cestou, přišel k tomu polomrtvému a opuštěnému, a uzřev jej, slitoval se, a přistoupiv, obvázal rány jeho, naliv na ně oleje a vína… a měl o něj péči.«

Vmč. Mína (Menas) (+ 304); mč. Viktor a Stefanida (Štěpánka) (2. st.); mč. Vikentij (Vincenc) (+ 304); ct. Theodor Studita, vyznavač (+ 826)Významný svatý Bl. Maxim, pro Krista jurodivý, moskevský divotvorce (+ 1434); mč. Benedikt, Matouš, Izák, Kristian a Jan (+ 1004). Ikona Matky Boží: Yverská – myrotočivá (Montrealská).

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana ZlatoústéhoPřehled bohoslužeb PROSINEC 2019
stahnout PDF

1.12. (18.11.)

neděle

24. NEDĚLE PO 50nici
o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu

»I řekl jemu Bůh: »Blázne, této noci duši tvou vezmou od tebe, a to, co jsi nashromáždil, čí bude?««

Mč. Platon Ankýrský (+ 302) a svt.mč. Roman, diakon (+ 303) • Mč. Zakcheus, diakon gadarinský a Alfeus, čtec caesarijský (+ 303); ct.mč. Anastasij Nový (+ 1764)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

4.12. (21.11.)

středa

25. TÝDEN PO 50nici

UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU
Naše přesvatá Vládkyně a vždycky Panna Marie vstupuje do jerusalemského chrámu

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

8.12. (25.11.)

neděle

25. NEDĚLE PO 50nici;
o uzdravení ženy v den sváteční

»ato dcera Abrahamova, kterou svázal satan, hle, již tomu osmnáct let, což neměla býti rozvázána od těch pout v den sobotní?«

Významný svatý Opuštění svátku Uvedení. Svt.mč. Kliment, papež římský (+ 101) a Petr, papež alexandrijský (+ 311); Malý svátek aprovn. svt. Kliment, archiep. ochridský, osvětitel Bulharů a divotvorce • Ct. Petr Mlčenlivec, Galatský (+ 429)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

15.12. (2.12.)

neděle

26. NEDĚLE PO 50nici;
o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal

»Vstaň a jdi; víra tvá tě uzdravila.«

Pror. Habakuk (Avakum) (7. st. př.Kr.) • Ct. Athanasij, zátvornik pečerský (+ 1176); mč. Myropie (+ 251); ct. Jan, Iraklemon, Andrej a Theofil Egyptští (4. st.); sv. Štěpán – Uroš, král srbský (+ 1367); ct. Šalamoun, archiep. efezský

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

19.12. (6.12.)

čtvrtek

27. TÝDEN PO 50nici;

Střední svátek / Svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycejských (Nikolaj, Nikolaos) (+ 345) • Svt. Maxim Kyjevský (+ 1307)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

22.12. (9.12.)

neděle

27. NEDĚLE PO 50nici;
jak nesnadně bohatý vejde do Království Božího

»Snáze jest velbloudu skrze ucho jehly projíti, nežli bohatému vejíti do Království Božího.«

Významný svatý Početí přesvaté Bohorodice ve sv. Anně Pror. Anna (Hannah), matka pror. Samuele (1100 př.Kr.); svt. Sofronios, archiep. kyperský (6. st.); ct. Štěpán nově se zaskvěvší (+ 912)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

29.12. (16.12.)

neděle

28. NEDĚLE PO 50nici;
o hostině a hostech
Neděle praotců Božího národa

»Člověk jeden učinil večeři velikou a pozval mnohých …Vybídl všechny vejít, aby se naplnil dům jeho …«

Pror. Aggeus (500 př.Kr.) • Mč. Marín Říman (3. st.); mč. Ambrosij a Oseáš; bl. císařovna Theofánie (+ 893); svt. Mikoláš Chrysobergos, patriarcha konstantinop. (+ 995); ct. Sofie, ve světě Solomonie (+ 1542)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého