podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg ČeskyРусский

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb ÚNOR 2023

5.2. (23.1.)

neděle

Neděle o celném a fariseovi
Začátek Triodu postního
Sbor všech novomučedníků a vyznavačů ruských

»Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.«

svt. Tichon (1925); svt.mč. Petr, metr. krutický (1937); svt.mč. Vladimir, metr. kyjevský (1918); svt.mč. Venjamin, metr. petrohradský a svt.mč. archim. Sergij a mč. Jurij a Joann (1922); svt.mč. metr. Serafim (1937); svt.mč. Faddej (1937); svt.mč. prot. Joann (1917); svt.mč. prot. Alexandr (1937); ct.mč. kn. Elisaveta a inokyně Varvara (1918)…Památka všech zesnulých, kteří trpěli v časech pronásledování víry křesťanské; Svt.mč. Kliment Ankýrský a mč. Agathangel (+ 312), Ct. Gennadij Kostromský (+ 1565); ct. Salaman Mlčenlivec od Eufratu (+ 400)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

12.2. (30.1.)

neděle

Neděle o marnotratném (nevěrném) synu

»…Veselme se, neboť tento můj syn byl mrtev, a zase ožil, ztracen byl a nalezen jest.«

Sbor třech učitelů a hierarchů: Basila Velikého, Řehoře Theologa a Jana Zlatoústého; svt.mč. Hippolit, papež římský (a druhové: Censorius, Sabinus, Ares, Chrysie panna, Felix, Maximus, Herculianus a dal.) (3. st.), Ct. Zenon Antiochijský, poustevník a učedník sv. Basila Vel. (414). Nalezení ostatků sv. Klimenta, papeže římského; sv. Petr, král bulharský (+ 967); mč. Theodor (+ 1784)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

15.2. (2.2.)

středa

Týden před masopustní nedělí

OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ
Setkání Pána a Boha a Spasitele
našeho Ježíše Krista (se Simeonem Bohopříjemcem)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

18.2. (5.2.)

sobota

Sobota zádušní („roditelská“ čili předků – světová)
Památka všech zesnulých pravoslavných křesťanů – našich bratří a sester – všech dob

Mč. Agatha z Palerma na Sicílii (+ 251) • Svt. Polyeuktos, patriarcha konstantinop. (+ 970); mč. Theodula z Anazarbu a s ní mč. Elladios, Makarios a Evagrios (asi 304); mč. Antonios Athénský (+ 1774); svt. Feodosij, archiep. Černigovský (zesnutí 1696); mč. Indract Britský a druhové (+ 700)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

19.2. (6.2.)

neděle

NEDĚLE MASOPUSTNÍ
o strašném soudu
Konec masitých pokrmů

»Co jste učinili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili..«

Svt. Vukol Smyrenský (+ 100); svt. Fotios – patriarcha konstantinopolský (+ 891), Mč. Marie a Marta; mč. Dorothea, Kristina, Kallista a Theofil (+ 288); mč. Julián Emesský (+ 312); ct. Varsanofios Veliký a Ioannis Prorok, palestinští monaši (6. st.)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

26.2. (13.2.)

neděle

NEDĚLE SYROPUSTNÍ
vzpomínání Adamova vyhnání

»Jestli odpustíte lidem hříchy jejich, odpustí i vám Otec váš nebeský.«

Ct. Martinián Palestinský (Martin Caesarijský) (+ 422); Ct. Zoja a Fotína (Světlana) (422); svt. Eulogios, archiep. alexandrijský (+ 607); ct. Štěpán – v mnišství Simeon – král srbský, myrotočivý (+ 1200); ap. mč. Akyla a Priscilla; mč. otec se synem ukřižovaní; svt. Timotheos, papež alexandrijský (+ 385)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

27.2. začátek Velkého půstu