podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg ČeskyРусский

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb ČERVEN 2022 [pdf]

5.6. (23.5.)

neděle

7. NEDĚLE PO PASŠE;
svatých 318 bohonosných Otců 1. všeobecného sněmu

»Toto jest pak život věčný, aby znali tebe, Jediného Pravého Boha, a toho, Jehož jsi poslal,Ježíše Krista

Ct. Michal, ep. vyznavač (+ 821) • Sv. Marie Kleopova, myronosice; bl. Joan Vlasatý, pro Krista jurodivý (+ 1580); ct.mč. Michail Černorizec (9. st.); svt. Leontij Rostovský (1164); ct. Evfrosinije Polocká, igumenie (1173). Ct. Paisij Haličský (1460). Sbor rostovsko-jaroslavských svatých

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

12.6. (30.5.)

neděle

PADESÁTNICE – SVATÁ TROJICE
Seslání Svatého Ducha na apoštoly

»Žízní-li kdo, ať jde ke Mně a pije!«

Chrámový svátek

Ct. Isakij (Radovan) Dalmatský, vyznavač (+ 383) • Ct. Jakub Galský (15. st.). Sv. mučedník Jeroným Pražský (upálen r. 1416 v Kostnici)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

19.6. (6.6.)

neděle

1. NEDĚLE PO 50nici;
VŠECH SVATÝCH

»Kdožkoli vyzná Mne před lidmi, toho i já vyznám před Otcem Svým, Jenž jest v nebesích.«

Ct. Vissarion, divotvorce egyptský (4.–5. st.); ct. Hilarion Nový z Dalmatského monastýru (+ 845) • Ct.mč. panny Archelai, Thekla a Zuzana (+ 293). Ikona Matky Boží: obměkčení zlých srdcí (sedmi meči zasažená)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

20.06. Začátek půstu svatých apoštolů Petra a Pavla

26.6. (13.6.)

neděle

2. NEDĚLE PO 50nici;
VŠECH SVATÝCH ZEMÍ NAŠICH
a všech ctihodných a bohonosných Otců Svaté Hory Athonské

»Pojďte za Mnou a učiním vás rybáři lidí.«

Mče. Achylina (+ 293); svt. Trifill, ep. Levkusie Kyperské (+ 370) • Mče. Antonie (+ 284). Ct. Andronik, igumen (1395), a Sáva (15. st.) Moskevští, ikonopisci; ctá. Alexandra Divjejevská (1789)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého