OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb BŘEZEN 2020
stahnout PDF

1.3. (17.2.)

neděle

NEDĚLE SYROPUSTNÍ
vzpomínání Adamova vyhnání
Neděle všeobecného smíření

»Jestli odpustíte lidem hříchy jejich, odpustí i vám Otec váš nebeský.«

VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝ Vmč. Theodor Tyron (+ 306) • Spr. Mariamna, sestra ap. Filipa (1. st.); svt.mč. Hermogen, patr. moskevský a celé Rusi, divotvorce (+ 1612); ct. Theodor, mlčenlivec pečerský (13. st.); mč. Theodor Mitilinský (+ 1795)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

2.3. začátek Velkého půstu

8.3. (24.2.)

neděle

1. neděle Velkého půstu
OSLAVA PRAVOSLAVÍ

»Od tohoto času uzříte nebe otevřené a anděly Boží vystupující a sestupující na Syna člověka.«

MalĂ˝ svátek První (4. st.) a druhé (452) nalezení hlavy Jana Křtitele • Ct. Erasmus Ruský, mnich z Blízkých kyjevských jeskyní (+1160)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Basila Velikého

15.3. (2.3.)

neděle

2. neděle Velk. Půstu
SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO – PALAMY

»Synu, odpouštějí se tobě hříchy tvé… Vstaň, vezmi lože své a jdi…«

Svt.mč. Theodot, ep. kirenejský (+ 326) • Ct. Agathon Egyptský (+ 435); mč. Euthalie (+ 257); VĂ˝znamnĂ˝ svatĂ˝ svt. Arsenij, ep. tverský (zesnutí – 1409)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Basila Velikého

22.3. (9.3.)

neděle

3. neděle Velkého půstu
UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE

»Chceš-li kdo za Mnou jíti, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj Mne…Co prospěje člověku, kdyby celý svět získal, ale své duši škodu učinil?«

MalĂ˝ svátek Sv. 40 mč. sevastijských – Kyrion, Kandid, Domnos, Valentij, Severián, Leontij, Klaudius, Smaragd, Theodulos a další (+ 320) • Spr. Kesarij, bratr sv. Řehoře Theologa (+ 369); spr. Tarasios

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Basila Velikého

29.3. (10.2.)

neděle

4. neděle Velk. Půstu
CT. JANA SINAJSKÉHO – KLIMAKA (Žebříkovce)

»Můžeš věřiti? Všechno jest možné věřícímu.«

Mč. Sabin z Ermopole (+ 287) a Papas z Lykonia (+ 305–11) • Mč. Alexandrus – papež římský (+ 119); ap. ze 70ti Aristobulus, ep. británský; ct. Christodulos, divotvorec (+ 1111); svt.mč. Trofymos a Thalos, presbyteři z Laodikee (okolo 300). Sv. Brendan, igumen, mořeplavec a prvý svatý Ameriky (+ okolo 575)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Basila Velikého

 
Přehled bohoslužeb DUBEN 2020

5.4. (23.3.)

neděle

5. neděle Velkého půstu
Ct. Marie Egyptské

»Tak bude mezi vámi: kdokoliv by chtěl býti větší, budiž váš služebník; a kdokoliv by mezi vámi chtěl býti první, budiž otrokem všech.«

Ct. Marie Egyptská (+ 522) • Ct.mč. Nikon, ep. a 199 žáků jeho (+ 251) • Muč. Dometios z Frygie (360–361). Mč. Filita Senátor a Lýdie, žena jeho a děti jejich (+ 117); ct. Nikon, igumen kyjevsko-pečerský (+ 1088)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Basila Velikého

7.4. (25.3.)

úterý

6. týden Velkého půstu
ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053). Svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský (zesnutí – 1920); ct. Justýn Čelijský (Popovič; zesnutí – 1979)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Basila Velikého

12.4. (30.3.)

neděle

6. neděle Velkého půstu
KVĚTNÁ

»Chudé vždycky máte u sebe, ale Mne ne vždycky máte.«
Zmírněný půst: připouští se také víno, olej a ryba
Svěcení ratolestí
Největší svátek
Vjezd Pána do Jerusalema
Ct. Jan Sinajský, zvaný Klimakos (Žebříkovec) (+ 649) • Ap. ze 70ti: Sosthen, Apollos, Kefa, Kesarij a Epafroditos; svt. Jan, patriarcha jerusalemský; svt. Sofronios, ep. irkutský (+ 1771); sv. Euvula, matka vmč. Pantelejmona (+ 303); svt.mč. Zachariáš, ep. korintský (+ 1684)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Basila Velikého

17.4. (4.4.)

pátek

Pašiový týden - Velký pátek

vzpomínání snímání z Kříže a pohřbení přečistého Těla Kristova (vynášení pláštěnice)

Ct. Josef, písní skladatel, (+ 883) a Jiří z Maleje • Ct. Zosima (naleznuvší ct. Marii Egyptskou) (+ 560); svt. Theon, metrop. soluňský (16. st.); mč. Kallinik; svt.mč. Nikita Slovan (+ 1808, Athos)

18:00Večerní

19.4. (6.4.)

neděle

SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO

Největší svátek Svatá a velká neděle Paschy

»A Slovo (Boží Syn) se stalo tělem a přebývalo mezi námi, plné blahodati a pravdy, i viděli jsme slávu Jeho, slávu jakožto Jednorozeného od Otce.  A z plnosti Jeho my všichni vzali jsme, a to blahodať nad blahodať … neboť blahodať a pravda skrze Ježíše Krista se stala.«

Svt. Metoděj, apoštolům rovný, učitel Slovanů, archiepiskop moravský (zesnutí – 885); svt. Eutychos, archiep. konstantinop. (+ 582) • Mč. Jeremiáš a Archilij, jerej (3. st.); sv. 120 mč. persidských (+ 344); ct. Platonida Syrská)

10:00Paschální jitřní pak Paschální liturgie sv. Jana Zlatoústého

po skončení liturgie svěcení pokrmů

26.4. (13.4.)

neděle

2. NEDĚLE PASCHÁLNÍ
o apoštolu Tomáši - tzv. „Popaschální“ (Antipascha)

»Nebudiž nevěřící, ale věřící … Blahoslavení, kteříž neviděli a uvěřili..«

Svt.mč. Artemon, presbyter laodicejský a družina (+ 303) • Mč. Krescent z Myr Licejských; sv.mč. Thomaida Egyptská (+ 476). (Přepadení Konstantinopole papežskými křižáky 4. křížové výpravy; 13. 4. 1204). Výbuch atomové elektrárny v Černobylu („hvězda jménem Pelyněk“; 1986)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého