podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb ŘÍJEN 2023

1.10. (18.9.)

neděle

17. NEDĚLE PO 50nici;
o víře ženy kananejské

Neděle po Povýšení

»Kdo chceš jíti za Mnou, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj Mne.«

Ct. Eumenius, ep. hortinský, divotvorce (7. st.) • Mč. Ariadna, Sofie a Irína (2. a 3. st.); svt. Arkadij, ep. novgorodský (+ 1162); vmč.kn. Bidzin a mč.kn. Šalva a Elizbar (+ 1660, Gruzie)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

8.10. (23.9.)

neděle

18. NEDĚLE PO 50nici
zázračný rybolov na hlubině

»Zajeď na hlubinu a rozestři sítě…«

Ct. Eufrosinie Alexandrijská (5. st.)Ct. Sergej Radoněžský, divotvorce (zesnutí – 1392); ct. Evfrosína Suzdalská (+ 1250); ct.mč. Pafnutij Egypťan a 546 mč. s ním (3. st.); mč. Roman; sv. Prochor, učedník ap. ev. Jana

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

14.10. (1.10.)

pátek

19. TÝDEN PO 50nici

Záštita přesvaté Bohorodice (Pokrov). Ap. ze 70ti Ananiáš; ct. Roman Sladkopěvec (6. st.)Mč. Dominik Soluňský (4. st.); mč. Krescents, Evagrius, Marcialus, Jannuarius, Alexandr, Hotie, Saturnie, Věra, Prima, Donata a dalších (+ 320); ct. Jan Kukuzel (12. st.) a Řehoř Athonský (14. st.); Sávva, višerský divotvorce (+ 1461). Památka sjednocení 14 statečných Čechů s pravoslavnou církví (v r. 1870)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

15.10. (2.10.)

neděle

19. NEDĚLE PO 50nici;
o lásce k nepřátelům

»Buďte milosrdní, jakož i Otec váš milosrdný ke všem jest.«

Svt.mč. Kyprián a mč. Justýna (+ 304) • Blaž. Andrej, pro Krista jurodivý (+ 936). Kn. Anna Kašinská (+ 1338); blaž. Kyprián, jurodivý; mč. Řehoř Athonský (+ 1794)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

22.10. (9.10.)

neděle

20. NEDĚLE PO 50nici;
o vzkříšení mládence
Památka sv. Otců 7. všeobecného sněmu (r. 787)

»I řekl Ježíš mrtvému: »Jinochu, tobě pravím, vstaň!«

Ap. Jakub Alfeův Ct. Andronik a žena jeho Athanasie (5. st.). Spr. Abraham, praotec a příbuzný jeho Lot (2000 let př.Kr.)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

29.10. (16.10.)

neděle

21. NEDĚLE PO 50nici;
o rozsévači a rozličné půdě

»Setba, která v dobrou zemi padla a užitek stonásobný přinesla, to jsou ti, kteříž, uslyševše slovo Boží, zachovávají je v srdci čistém a dobrém a plod přinášejí v trpělivosti.«

Mč. Longin, setník u kříže Páně • Ct. Malus, poustevník; mč. Leontij, Dometij, Terentij, Domnin

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého