podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg ČeskyРусский

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb ŘÍJEN 2022

2.10. (19.9.)

neděle

16. NEDĚLE PO 50nici;
o svěřených hřivnách

Neděle po Povýšení

»Kdo chceš jíti za Mnou, zapři sám sebe, vezmi kříž svůj a následuj Mne.«

Mč. Trofimus, Savvatij a Dorymedont (+ 276) • Mč. Zosima, poustevník (4. st.); kn. Igor Černigovský (+ 1147); zbožný kn. Feodor a jeho děti – kn. David, Konstantin, divotvorci; archiep. Theodor Canterburský (+ 690)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

9.10. (26.9.)

neděle

17. NEDĚLE PO 50nici
zázračný rybolov na hlubině

»Zajeď na hlubinu a rozestři sítě…«

Zesnutí sv. apoštola a evangelisty Jana Theologa (zač. 2. st.) • Svt. Tichon, patriarcha moskevský a celé Rusi (kanonisace 1989); svt.mč. Afanasij, presbyter (+ 1937); svt.mč. Vladimir, presbyter (+ 1939); spr. Gedeon, soudce israelský; ct. Efrém Perekomský, Novgorodský (1492)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

14.10. (1.10.)

pátek

18. TÝDEN PO 50nici

Záštita přesvaté Bohorodice (Pokrov). Ap. ze 70ti Ananiáš; ct. Roman Sladkopěvec (6. st.)Mč. Dominik Soluňský (4. st.); mč. Krescents, Evagrius, Marcialus, Jannuarius, Alexandr, Hotie, Saturnie, Věra, Prima, Donata a dalších (+ 320); ct. Jan Kukuzel (12. st.) a Řehoř Athonský (14. st.); ct. Sávva, višerský divotvorce (+ 1461). Památka sjednocení 14 statečných Čechů s pravoslavnou církví (v r. 1870)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

16.10. (3.10.)

neděle

18. NEDĚLE PO 50nici;
o lásce k nepřátelům

»Buďte milosrdní, jakož i Otec váš milosrdný ke všem jest.«

Svt.mč. Dionýsios Areopagitský, ep. athénský • Rustikos, presbyter a Jelevferij, diakon (+ 96); ct. Jan Chozevita, ep. caesarijský; bl. Hesychast Athonský (6. st. )

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

23.10. (10.10.)

neděle

19. NEDĚLE PO 50nici;
o vzkříšení mládence
Památka sv. Otců 7. všeobecného sněmu (r. 787)

»I řekl Ježíš mrtvému: »Jinochu, tobě pravím, vstaň!«

Mč. Eulampios a Eulampie (+ 303), Ct. Amvrosij Optinský (1891). Blaž. Andrej Totemský, pro Krista jurodivý (+ 1673); 26 ct.mč. zografských (+ 1284, 1276, 1280 na Athosu)Sbor volyňských svatých(Památka navrácení Počájevské lávry pravoslavným v r. 1831)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

31.10. (18.10.)

neděle

20. NEDĚLE PO 50nici;
o rozsévači a rozličné půdě

»Setba, která v dobrou zemi padla a užitek stonásobný přinesla, to jsou ti, kteříž, uslyševše slovo Boží, zachovávají je v srdci čistém a dobrém a plod přinášejí v trpělivosti.«

Pror. Ozeáš (820 př.Kr.); ct.mč. Ondřej Krétský (+ 767) • Sv. Lazar Vzkříšený; mč. nezištníci Kosma a Damián a bratří jejich: mč. Leontij, Anthimus a Eutropius (+ 287); blaž. Alipije Goloseevská (jurodivá; zesnutí – 1988)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého