podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Kalendář svátků a půstů pro rok 2022
( uvedená data jsou dle světského kalendáře - nového stylu )

PASCHA

24 dubna

Dvanáct velkých svátků

pohyblivé

 • 17. dubna - 6. neděle Velkého půstů (Květná) - Vjezd Pána do Jerusaléma
 • 2. června - Nanebevstoupení Páně
 • 12. června - Padesátnice – Svaté Trojice (seslání Svatého Ducha)

nepohyblivé

 • 7. ledna - Narození Páně
 • 19. ledna - Křest Páně (Bohozjevení)
 • 15. února - Uvedení Páně do chrámu
 • 7. dubna - Zvěstování Přesvaté Bohorodice
 • 19. srpna - Proměnění Páně
 • 28. srpna - Zesnutí Bohorodice
 • 21. září - Narození Přesvaté Bohorodice
 • 27. září - Povýšení svatého Kříže
 • 4. prosince - Uvedení do chrámu Přesvaté Bohorodice

Velké svátky

 • 14. ledna - Obřezání Páně
 • 7. července (středa) - Narození sv. Jana, Křtitele a Předchůdce Páně
 • 12. července (pondělí) - Slavní a všechvalní, nejpřednější z apošt. Petr a Pavel
 • 11. září (sobota) - Stětí hlavy Proroka, Předchůdce a Křtitele Páně, Jana
 • 14. října (čtvrtek) - Záštita přesvaté Bohorodice (Pokrov)

Dny zvláštního vzpomínání zesnulých

 • 26. února - Světová sobota zádušní („roditelská“ čili předků)
 • 19. března - 2. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
 • 26. března - 3. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
 • 2. dubna - 4. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
 • 9. května - Padlích vojinů
 • 3. května - Radonice
 • 11. června - Trojiční zádušní sobota („roditelská“ čili předků)
 • 5. listopadu - Dimitrijevská zádušní sobota

Mnohodenní půsty

 • 7. března - 23. dubna  - Velký půst (svatá čtyřicátnice) a strastný týden (poslední týden před Paschou)
 • 20. června - 11. července - Petropavlovský půst
 • 14. srpna - 27. srpna - Půst před Zesnutím přesv. Bohorodice
 • 28. listopadu - 6. ledna 2023 - Filipovský půst (půst před svátkem Narození Páně)

Jednodenní půsty

 • Středy a pátky po celý rok (není-li půst v tomto dni zmírněn svátkem či památkou významného svatého)
 • 18. ledna - Předvečer Křtu Páně
 • 11. září - Stětí hlavy Proroka, Předchůdce a Křtitele Páně, Jana
 • 27. září - Povýšenĺ svatého Křĺže Páně (čili „Pozdvihování svatého Kříže“)

Zmírnění půstu stanovené Církví

(i ve středy a pátky, jsou to buď sváteční období či některé z přípravných týdnů k Velkému půstu)

 • 7. ledna - 18. ledna - 10 dní od svátku Narození Páně
 • 13. února - 19. února - První týden Triodu (od Neděle celného a farizeje až do Neděle marnotratného syna)
 • 28. února - 6. března - Třetí týden Triodu (od pondělka Masopustného týdnu do Syropustní neděle)
 • 24. dubna - 30. dubna - Světlý týden po Pasše
 • 12. června - 18. června - Svatodušný týden