podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Postní pravidlo na Filipovský půst
(půst před svátkem Narození Ježíše Krista)

28. listopadu - 6. ledna

Dle typiku během Filipovského půstů v úterky a čtvrtky je povolená teplá strava s olejem a malé množství vína (o svátcích je taky povolená ryba). Pondělky, středy a pátky držíme půst přísně - povolená pouze suchá strava (o svátcích -  teplá strava s olejem a víno). V soboty a neděle - teplá strava s olejem, povolená jsou víno a ryba.

Sváteční dny a svátky významných svatých (dny zmírnění půstu):

29.11. - Svatý apoštol evangelista Matouš,
4.12. - Uvedení Přesvaté Bohorodice do chrámu,
8.12. - Svt. mč. Kliment, papež římský,
13.12. - Sv. všechvalný apoštol Ondřej Prvozvaný,
17.12. - Vmč. Barbora,
18.12. - Ct. Sávva Posvěcený,
19.12. - Svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycejských,
22.12. - Početí přesvaté Bohorodice ve sv. Anně,
30.12. - Pror. Daniel,
2.1. - Svt. mč. Ignatij Bohonosec.

Ačkoliv totiž Církev ustanovila konkrétní dny a období pro půst (akrivii), je v této záležitosti pro každého křesťana možná úprava (zmírnění), která je ponechána na rozhodnutí duchovních otců*, kteří jsou někdy shovívaví k slabostem lidí a uplatňují tuto shovívavost či laskavost zmírněním církevního pravidla (tj. požehnají nějakou výraznější ikonomii), a to vždy dle potřeb prospěchu každé duše.

Proto by se měl každý křesťan obrátit na svého duchovního otce pro požehnání postního pravidla, které bude pro něj nejvhodnější.

stahnout PDF

Kalendář 2022-2023_filipovsky_pust_A3-CZE.jpg