podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Vyhlásenie v súvislosti s epidémiou koronavírusu

V súvislosti s epidémiou zapríčinenou novým koronavírusom (ochorenie Covid-19) a reagujúc na požiadavky zo strany štátnych inštitúcií prijať opatrenia na prevenciu pred šírením vírusu (návrh obmedziť verejné bohoslužby a upraviť spôsob rozdávania Prijímania veriacim) je vhodné všetkým tým, ktorí sa obávajú, že by sa mohli pri spoločných bohoslužbách nakaziť bozkávaním sv. ikon alebo prijímaním z jedného kalicha, pripomenúť nasledovné: sv. Eucharistia nebola, nie je a nikdy nebude príčinou choroby a smrti, ale práve naopak – je ustavičným zdrojom nového života v Christovi, odpustenia hriechov a uzdravenia duše a tela.

Spôsob podávania sv. Prijímania duchovenstvu a veriacim z jedného kalicha sa v dobe prípadnej pandémie nebude meniť a kňazi vhodným spôsobom vysvetlia veriacim, že takýto spôsob prijímania sv. Eucharistie nikdy nepredstavoval a nebude predstavovať pre nikoho žiadne nebezpečenstvo.

Veriaci, ktorí pociťujú strach prijímať z jedného kalicha tou istou lyžičkou, požiadajú svojich duchovných otcov o radu, ako posilniť svoju vieru a ďalej rásť v spoločenstve Cirkvi.

Takisto, v súvislosti s bozkávaním sv. ikon, pravoslávni veriaci majú pevnú a živú vieru, že sú ochraňovaní modlitbou a požehnaním svätých zobrazených na ikonách a neobávajú sa, že ochorejú. Viera spája slobodu s láskou, preto všetci pravoslávni veriaci slobodne cez vieru vyjadrujú svoju lásku k Bohu a Jeho svätým – bozkávajú sv. ikony a prijímajú zo sv. Kalicha slobodne a nie preto, že sú k tomu donútení.

Ale práve sloboda a láska budú viesť pravoslávnych kresťanov k tomu, aby omnoho pozornejšie ako inokedy sledovali svoj zdravotný stav a v prípade objavenia sa akýchkoľvek podozrivých symptómov bezodkladne vyhľadali lekársku pomoc. V takom prípade je nevyhnutné nielen vyhnúť sa účasti na spoločných bohoslužbách, ale i obmedziť na minimum svoj kontakt s okolím, pretože jedine tak je možné predísť prípadnému nakazeniu ďalších ľudí. Takýmto spôsobom prejavíme svoj zodpovedný vzťah k vlastnému zdraviu a životu svojich blízkych a známych.

S ohľadom na epidémiu kňazi a veriaci Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku budú konať osobitné verejné i súkromné modlitby a pôst za posilnenie duchovných a telesných síl tých, čo boli postihnutí epidémiou a za prinavrátenie im dobrého zdravia, ako i za trpezlivosť, statočnosť a múdrosť lekárov, ktorí im obetavo slúžia. Vo svojich modlitbách budú prosiť i o to, aby Boh v čo najkratšom čase pomohol vedcom a odborníkom nájsť liek na prekonanie súčasnej pandémie koronavírusu.

Nech tohtoročný Veľký pôst - putovanie k svetlu a radosti Christovho Vzkriesenia – upevní viac ako po iné roky našu vieru i duchovné, duševné a telesné zdravie!

† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

V Prešove, 10. marca 2020