podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Bohoslužby

Drazí bratři a sestry! Původní oznámení o zrušení bohoslužby 15. září NEPLATÍ!
Bohoslužby se v našem chrámu bodou konat 15. a 22. září.

Bohoslužba 29. září se konat NEBUDE!

Bohoslužby v řijnu se budou konat každou neděli.

Děkuji za pochopení. Mír s Vámi!

Přehled bohoslužeb ZÁŘÍ 2019
stahnout PDF

1.9. (19.8.)

neděle

11. NEDĚLE PO 50nici
o největších přikázáních

»Milovati budeš Pána a Boha svého z celého srdce svého, a z celé duše své, a ze vší mysli své…Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.«

Ct. Theodor Sykeot, ep. anastasiopolský (+ 613) • Ap. Nathanael, Lukáš, Kliment (1. st.); ct. Vitalij (+ 609); přenesení ostatků zbožného knížete Vsevoloda (po křtu Gabriele)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

8.9. (26.8.)

neděle

12. NEDĚLE PO 50nici
o zlé moci bohatství

»Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; a pojď, následuj Mne.«

Mč. Adrian a Natalie (a dalších 23 mč.) (+ 305) • Mč. Hadrián, syn císaře Proba (+ 320). Malý svátek Nalezení Vladimírské ikony Matky Boží (1395)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

15.9. (2.9.)

neděle

13. NEDĚLE PO 50nici;
o zhoubě nepoctivých vinařů

»Zlé vinaře Hospodář zahubí, a vinici svou odevzdá jiným, kteří mu z ní budou přinášet užitek, až přijde čas sklizně.«

Mč. Mamant (+ 297) (a otec jeho Theodot a matka Rufína) (3. st.); svt. Jan Postník, patriarcha cařihradský (+ 595)Malý svátek Ct. Antonij Prvozakladatel a Theodosij Pečerští, kinoviálního monašství na Rusi vůdcové (+ 1073 a 1074); 3618 mč. nikomedských (3. st.). Jeromonach Serafím Rose (z monastýru v Platině, USA) (zesnutí 1982)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

22.9. (9.9.)

neděle

14. NEDĚLE PO 50nici;
o Králově hostině a svatebním šatu

»Neboť tak Bůh miloval svět, že i Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul,

ale měl život věčný.« »…Mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.«

Významný svatý Spr. rodiče Jáchym (Joakim) a Anna • Mč. Severián (+ 320) (a Chariton). Významný svatý Ct. Josef Volocký, divotvorec (+ 1515); ct. Theofan Vyznavač (+ 300); bl. Nikita Cařihradský (12. st.); svt. Feodosij Černigovský (nalezení a přenesení ostatků). Památka 3. všeobecného (ekumenického) sněmu (431).

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. Jana Zlatoústého

29.9. (16.9.)

neděle

15. NEDĚLE PO 50nici;
o největších přikázáních

»Milovati budeš Pána a Boha svého z celého srdce svého, a z celé duše své, a ze vší mysli své…Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.«

Malý svátek Sv. mč. Ludmila, kněžna česká (+ 920–1). Ct. Prokop, igumen monastýru sázavského (+ 1053). Významný svatý  Vmč. Euthimie Všechvalná (+ 304; služba jí se zpívala včera) • Mč. Sebastiána (1. st.); mč. Melitina (2. st.); mč. Viktor a Sosthenos (+ 304); ct. Dorotheos, poustevník egyptský (4. st.)

bohoslužba se nekoná.