podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Oznámení o zesnutí našeho farníka Nikolaje Petrenko

Drazí bratři a sestry.

S bolesti v srdci ale s vírou ve vzkříšení a věčný život oznamujeme všem, že Pánem života a smrti byl z tohoto světa povolán na věčnost náš bratr v Kristu Nikolaj Petrenko.

Jeho srdce přestalo bít po dlouhé těžké nemoci, se kterou statečně bojoval. Posilněn Svatými Svátostmi tiše zemřel v neděli 4. dubna 2021.

Prosíme o tichou vzpomínku a modlitbu za jeho duši.