podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Dne 25 srpna se konála v našem chrámu 10 nedělní liturgie po Padesátnici

Víra, modlitba a půst - to jsou tři pilíře duchovního života. O nich je tato neděle. Chybí-li jeden z nich, není duchovní život. Půst bez víry je jen hladovkou či hladováním, které žádný prospěch duši člověka nepřinese; modlitba bez víry je absurdum nebo magie či divadlo.

Víra - bez víry není možné se líbit Bohu, praví apoštol v Bibli (Žid 11,6). Vírou se odlišuje člověk od zvířete.
Víra žije modlitbou. Je to projev víry. Víra bez projevu je mrtvá. O modlitbě se říká, že to je dýchání duše. Podobně jako tělo bez dechu je mrtvé nebo v hlubokém bezvědomí a blízko smrti, tak i duše bez modlitby je polomrtvá.
Půst - v těchto souvislostech je nutno půst chápat v širším slova smyslu, nejen jako omezení potravy. Půst v nejširším významu toho slova znamená zdržet se zlého, nečinit, co Bůh zakazuje, omezit sám sebe, ohraničit své jednání podle Božích přikázání.

Zdroj: http://www.ambon.or.cz

Narozeniny otce Igora

25. srpna také slaví narozeniny duchovní správce chrámu a náš pastýř otec Igor.

Drahý otče Igore, jste kněz šířící Kristovu lásku, skromný člověk, s velikou inteligencí. Jste naším učitelem který vyniká velkou znalostí Bible. Pro nás, farníky jste vzorem pravého přátelství a vzdělanosti. Ale hlavně naší oporou v těch nejtěžších životních chvílích. Přijměte od nás poděkování za Vaše milá a povzbudivá slova, modlitby a udělené svátosti. K Vašim narozeninám Vám přejeme pevné zdraví, štěstí a spokojenost ve Vaší duchovní práci. Svatá liturgie s Vámi je pro nás slavností a zároveň přátelským společenstvím. Jste skvělý kněz, kazatel, zpovědník... Děkujeme Bohu, že Vás poslal do naší životní cesty. Přejeme Vám jen požehnané dny a hodně Boží milosti.

Prohlídnout fotografie