podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Dne 7 dubna 2018 se konála v našem chrámu svatá liturgie Basila Velikého

7 dubna slaví pravoslavná církev svátek Zvěstování přesvaté Bohorodice. Letos tento svátek vyšel na Velkou Sobotu.

Velká Sobota

V sobotu tělesně mrtvý Ježíš Kristus sestoupil do podsvětí a duším, které tam byly uvězněny zvěstoval spásu. Starozákonní svatí totiž nebyli v ráji, ač přebývali zde s útěchou víry, že tam budou uvedeni, jak jen přijde na zemi Zaslíbený, vírou v Něhož žili.

Zvěstování přesvaté Bohorodice

Svátek Zvěstování Přesvaté Bohoro­dice patří k velkým svátkům, dokonce ho řadíme mezi dvanáct nejvýznamnějších během roku, svým významem je řazen do­konce téměř na úroveň svátku Kristova Na­rození nebo Zjevení Páně.
Archanděl Gabriel stojí před Marií a zvěstuje jí Vůli Boží: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího" (Lk 1,30-32). A když se Panna, zmatená nezvyklým pozdravem, zeptá: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám," slyší od anděla pot­vrzení předešlých slov a zároveň vysvětlení. Gabriel říká: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní! Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží" (Lk 1,35). Maria odpověděla: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“(Lk 1, 38)

Prohlídnout fotografie