podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Dne 7 dubna 2019 se konála v našem chrámu svatá liturgie Basila Velikého

7 dubna slaví pravoslavná církev svátek Zvěstování přesvaté Bohorodice. Letos tento svátek vyšel na 4. neděli Velkého půstu – neděli CT. JANA SINAJSKÉHO

Neděle Ct. Jana Sinajského

Sv. Jan žil v 6. - 7. století. Od svých 17 let jako mnich. Po dlouhém přebývání v pustině se stal igumenem Sinajského monastýru. Je o něm známo, že byl uměřeným v askezi, nesmiřitelný vůči vášním a veliký v pokání provázeném hlubokou zkroušeností a slzami.

Zvěstování přesvaté Bohorodice

Svátek Zvěstování přesvaté Bohorodice je jedním z nejstarších křesťanských svátků, který byl slaven již ve 4. století. Obraz zvěstování z 2. století najdeme v Priscilliných katakombách v Římě. Sněm konaný r. 656 v Toledu se zmiňuje o tomto svátku a trullský sněm konaný roku 692 praví, že se svátek Zvěstování slaví v době velkého postu. Řecký (euangelismos) i církevněslovanský (blagověščenije) název tohoto svátku lze přeložit jako „dobrá zpráva“, jež se samozřejmě vztahuje ke vtělení Syna Božího a spáse, kterou přináší.

"Dnes začíná naše spasení a zjevuje se odvěčné tajemství. Syn Boží stává se Synem Panny. Gabriel zvěstuje milost. Proto i my s ním k Bohorodici volejme: Zdráva buď milostiplná, Pán s Tebou!"

Takto zní tro­par ke dnešnímu svátku.

Prohlídnout fotografie