podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

PRAVOSLAVNÝ KALENDÁŘ 2019


Únor

1

Postní den
Významný svatý Ct. Makarios Veliký, Egypťan (+ 390) • Mč. Eufrasie Nikomedská (303). Ct. Makarij Alexandrijský (+ 394); ct. Makárij, postník pečerský; spr. Theodor, pro Krista jurodivý, Novgorodský (+ 1392); ct. Antonij Sloupník (6. st., Gruzie); svt. Marek Eugenikos, archiep. efezský (+ 1457)

2

so

Střední svátek / Ct. Euthymij Veliký (Dobromysl) (+ 473) • Mč. Inna, Pinna a Rimma – učednice ap. Ondřeje ve Skýthii (1.–2.st.); novomč. Zachariáš (+ 1782)

3

ne

36. neděle po 50nici
»Čistíte zevnějšek…, ale vnitřek váš pln jest nešlechetnosti… Ze všeho, co máte, dávejte almužnu, a všechno vám bude čisté. Běda vám, kteří opouštíte spravedlnost a lásku Boží.«
O tom, co je podstatné a co nikoliv
Ct. Maxim Vyznavač (+ 662); mč. Neofyt Nikájský (305); mč. Eugenios, Kandidos (Kanidij), Valerián a Akila (303) • Mč. Agnes (Anežka, Agnie) Římská – panna (+ 304); ct. Maxim Řek (1556)

4

po

Ap. Timotej ze 70ti (+ 80/96); ct.mč. Anastasios Perský (+ 628) • Ct.mč. Anastasij Pečerský, diákon (12. st.); ct. Josif Posvěcený, z Kréty (+ 1511); první z amerických hierarchů Josaf, osvětitel Aljašky a Ameriky (+ 1799)

5

út

Svt.mč. Kliment Ankýrský a mč. Agathangel (+ 312) • Ct. Gennadij Kostromský (+ 1565); ct. Salaman Mlčenlivec od Eufratu (+ 400)

6

st

Postní den
Ct. Xenie Římská (a s ní dvě otrokyně)
(5. st.) • Mč. Vavylas Sicilský (3. st.); svt. Gerasim Velikopermský (+ 1441); mč. Jan Kazanský (+ 1529); ct. Makedonios, syrský poustevník (+ 420); Malý svátek blaž. Ksenije Petěrburgská (19. stol.)

7

čt

Malý svátek Svt. Řehoř Theolog, archiep. konstantinopolský (+ 389) • Ct. Mares Pěvec (+ 430); svt. Mojžíš, archiep. novgorodský (+ 1362); mč. Felicitas a 7 synů (+ 164); svt.mč. Vladimir, metr. kyjevský a haličský (1918)

8

Postní den
Ct. Xenofont (a Marie a děti jejich) (5.–6. st.) • Ct. Simeon Starý ze Sinaje (+ 390); ct. Ammon, učedník sv. Antonína; ct. Kliment z hory Stirion (+ 1111); sv. Pavla Palestinská, vdova (404); ct. Xenofontos Athonský (zakladatel monastýru)

9

so

Malý svátek Přenesení ostatků sv. Jana Zlatoústého (+ 438) • Mč.  Dimitrij Gal. (+ 1784); ct. Petr Egyptský (+ 400)

10

ne

37. neděle po 50nici
»Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo.«
O Zacheovi
Významný svatý Ct. Efrém Syrský (+ 373) • Ct. Palladij Antiochijský (4. st.); Isák Syřan, ep. ninivetský (7. st.); ct. Theodosij Totemský (+ 1568); ct.svt. Efrém Pečerský (1098)

11

po

Významný svatý Přenesení ostatků svt.mč. Ignatije Bohonosce (Theofora) (+ 107) • Ct. Lavrentij Pečerský, zátvornik (+ 1194); mč. Roman a druhové, samosatští (+ 297); svt.mč. Silván, ep. emesský, Lukáš diákon a Mokij čtec (+ 312); ct. Andrej Rublev (1430); svt. Gerasim, Pitirim, Iona – ep. velikopermští (15. st)

12

út

Střední svátek / Sbor třech učitelů a hierarchů: Basila Velikého, Řehoře Theologa a Jana Zlatoústého; svt.mč. Hippolit, papež římský (a druhové: Censorius, Sabinus, Ares, Chrysie panna, Felix, Maximus, Herculianus a dal.) (3. st.) • Ct. Zenon Antiochijský, poustevník a učedník sv. Basila Vel. (414). Nalezení ostatků sv. Klimenta, papeže římského; sv. Petr, král bulharský (+ 967); mč. Theodor (+ 1784)

13

st

Postní den
Významný svatý Sv. nezištníci a divotvorci Kýr a Jan (a s nimi mč. Athanasie a 3 dcery její) (+ 311) • Mč. Viktorín, Viktor, Nikefor, Klaudius a dal. (+ 251); Významný svatý svt. Nikita, zátvornik pečerský, ep. novgorodský (+ 1108); ct.mč. Ilja Svatohorec (Ardunis) (+ 1686). Sv. Arsenios Parijský. Zesnutí archimandrity Andreje (Kolomackého; + 1980)

14

čt

Významný svatý Předsvátek Obětování.
Mč. Trifon ze Sýrie(+ 250) • Mč. Perpetua a Felicita adal. (+ 202); ct. Petros Galatias (429); ct. Brigita Irská, abatyše (+ 525)

15

Zmírněný půst: připouští se víno, olej a ryba
OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ. Setkání Pána a Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista (se Simeonem Bohopříjemcem)

16

so

Významný svatý Sv. spravedlivý Simeon Bohopříjemce a pror. Anna • Pror. Azariáš (10. st. před Kr.). Ap.rovn. Nikolaj, archiep. japonský (+ 1912)

17

ne

Neděle o celném a fariseovi.
»Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.«
ct. Isidor Pilusiotský
(+ 436) • Sv. kn. Georgij Ruský (+ 1238); ct. Kyrill Novoezerský, divotvorce (+ 1532)

18

po

Mč. Agatha z Palerma na Sicílii (+ 251) • Svt. Polyeuktos, patriarcha konstantinop. (+ 970); mč. Theodula z Anazarbu a s ní mč. Elladios, Makarios a Evagrios (asi 304); mč. Antonios Athénský (+ 1774); Významný svatý svt. Feodosij, archiep. černigovský (zesnutí 1696); mč. Indract Britský a druhové (+ 700)

19

út

Svt. Vukol Smyrenský (+ 100); svt. Fotios – patriarcha konstantinopolský (+ 891) • Mč. Marie a Marta; mč. Dorothea, Kristina, Kallista a Theofil (+ 288); mč. Julián Emesský (+ 312); ct. Varsanofios Veliký a Ioannis Prorok, palestinští monaši (6. st.)

20

st

Postní den
Svt. Parthenij (4.st.); ct. Lukáš Řecký (+ 946) • 1003 mč. nikomedští (+ 303); ct. Aprion, ep. kyperský; mč. Avgul z Británie; sv. Richard, král a poutník (+ 720)

21

čt

Významný svatý Vmč. Theodor Stratelat (+ 319); Významný svatý pror. Zachariáš (z 12ti malých pror. + 520 př.Kr.) • Svt. Sávva II. Srbský (+ 1271)

22

Postní den
Významný svatý Opuštění svátku Obětování.
Mč. Nikifor z Antiochije (+ 257) • Svt. Innokentij Irkutský (nalezení ostatků, 1805); ct. Gennadij (+ 1516) a Nikifor (+ 1557); svt.mč. Markell, ep. sicilský, Filagrij, ep. kyperský a Pankratij, ep. tavromeniský (1. st.); svt.mč. Petr Damaskin (+ 743)

23

so

Svt.mč. Charalampios, ep. magnesijský (a Porfýrios a Baptos a dal.) (+ 202) • Mč. Enatha, Valentina a Pavla – panny palestinské (+ 308); ct. Prochor Pečerský (+ 1107); sv. Galina (3. st.); kn. Anna Novgorodská (1050)

24

ne

Neděle o marnotratném (nevěrném) synu
»…Veselme se, neboť tento můj syn byl mrtev, a zase ožil, ztracen byl a nalezen jest.«

Svt.mč. Blažej (Vlasij) Sevastijský (316) • Svt. mč. Lukios z Adrianopole v Thrákii (384); Významný svatý Vyzn. kn. Vsevolod Pskovský, po sv. křtu Gavriíl, divotvorce (zesnutí – 1138); nmč. Georgij Srbský; spr. Theodora, císařovna řecká, obnovitelka uctívání svatých ikon (+ 867); Významný svatý ct. Dimitrij, divotvorce vologodskij (1392). Nalezení ostatků sv. Zachariáše, otce Jana Křtitele

25

po

Svt. Meletij, archiep. antiochijský (+ 381)Malý svátek Svt. Alexij, metropolita moskevský a celé Rusi, divotvorce (+ 1378); ct. Marie – Marín (+ 6.st.); svt. Urban, ep. římský (223–230); svt. Antonios II., patr. konstantinop. (+ 895). Malý svátek Yverská ikona Matky Boží

26

út

Ct. Martinián Palestinský (Martin Caesarijský) (+ 422) •  Ct. Zoja a Fotína (Světlana) (422); svt. Eulogios, archiep. alexandrijský (+ 607); ct. Štěpán – v mnišství Simeon – král srbský, myrotočivý (+ 1200); ap. mč. Akyla a Priscilla; mč. otec se synem ukřižovaní; svt. Timotheos, papež alexandrijský (+ 385)

27

st

Postní den
Malý svátek Sv. Cyrilapoštol Slovanů (+ 869). Ct. Auxentij (+ 470) • Ct. Issakij Pečerský, zátvornik (+ 1090); svt.mč. Filemon Gazský

28

čt

Ap. ze 70ti Onesim – učed. ap. Pavla (+ 109) • Ct. Pafnutij, monach a jeho dcera ct. Eufrosynia, alexandrijská monaška (5. st.); ct. Eusebios, poustevník syrský (5. st.)

Nahoru
Zpět na seznam měsíců