podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

PRAVOSLAVNÝ KALENDÁŘ 2019

Duben

1

po

4. týden Velkého půstu - Uctívání svatého kříže
Mč. Chrysant a Daria (a s nimi v Římě: tribun Claudius, jeho žena Hilaria, jejich synové: Iason, Maurus, presbyter Diodorus a diákon Marianus) (+ 283) • Muč. Pancharios Nikomedský (302). Ct. Vassa Pskovská (1473)

2

út

4. týden Velkého půstu - Uctívání svatého kříže
Ct. otcové Jan, Sergij, Patrikij a další v monastýru sv. Sávy umučení Saracény (+ 796) • Mč. Fotýna (Světlana) Samaritánka a její synové: Viktor (zvaný Fotin), Iosios, dcery: Anatolia, Fota, Fotida, Paraskeva, Kyriaki, Domnina a muč. Sebastian (+ 66). Spr. Ábel, první mučedník v dějinách. Ct. Vissarion. Mč. Rodian; Akilos, eparcha; Lollion, starší; svt. Nikita, vyznavač, archiep. apolloniadský (+ 813); ct. mučedníci z monastýru ct. Theodosia Kinoviarcha v Jerusalemě umučení Peršany (r. 614); svt. Cuthbert Lindisfarnský, divotvorce (+ 687; Británie)

3

st

4. týden Velkého půstu - Uctívání svatého kříže
Střed Velkého půstu
Ct.svt. Jakub Vyznavač (+ 775) • Svt. Cyril, ep. katánský (2.st.); svt. Thoma, patriarcha cařihradský (+ 610); ct. Serafim Vyrický (+ 1949)

4

čt

4. týden Velkého půstu - Uctívání svatého kříže
Svt.mč. Basilij – presbyter ankýrský (+ 362) • Mč. Drosida (dcera císaře Trajána) a s ní panny: Aglaida, Apollinaria, Daria, Mamthusa a Taisia (+ 104); mč. Callinica a Basilissa Římské (+ 252); ct. Issakios Dalmatský (383); ct. vyzn. Paraskeva (ve schimě Nina) Podkarpatská (+ 1967)

5

4. týden Velkého půstu - Uctívání svatého kříže
Ct.mč. Nikon, ep. a 199 žáků jeho (+ 251) • Muč. Dometios z Frygie (360–361). Mč. Filita Senátor a Lýdie, žena jeho a děti jejich (+ 117); ct. Nikon, igumen kyjevsko-pečerský (+ 1088)

6

so

4. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
Zmírněný půst: připouští se také víno a olej
Předsvátek Zvěstování
• Ct. Zachariáš Egyptský, zatvornik; svt. Artemon Soluňský, ep. seleukijský (1.–2.st.); ct. Iakovos Vyznavač Studionský, ep. (8. st.); svt. Severus (Seviros), ep. katánský (+ 802); svt.mč. Parthenij, patr. konst.

7

ne

4. neděle Velkého půstu
»Můžeš věřiti? Všechno jest možné věřícímu.«
Ct. Jana Sinajského
Zmírněný půst: připouští se také víno, olej a ryba
ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE
Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053). Svt. Tichon Vyznavač, patriarcha moskevský (zesnutí – 1920); ct. Justýn Čelijský (Popovič; zesnutí – 1979)

8

po

5. týden Velkého půstu
Opuštění svátku Zvěstování.
Významný svatý Sbor archanděla Gabriela • Svt.mč. Irenej, ep. sirmijský (+ 304). Mč. Bathusius a Bercus, presbyteři, mnich Arpidus, laikové: Abibus, Agnus, Reasus a dal., Gaatha, královna a Duklida, královna v Crimei (375). Svt.mč. Eusebius, ep. kibalský (+ 257); mč. Pullios, čtec (+ 304)

9

út

5. týden Velkého půstu
Mč. Matrona Soluňská (3.–4. st.) • Mč. Manuel a Theodosij (+ 304); sv. Pafnutij (4. st.); ct. Jan Jasnovidný, egyptský (+ 395)

10

st

5. týden Velkého půstu
Ct. Ilarion Nový, igumen (+ 754); ct. Stefan Divotvorce, igumen (+ 815) • Mč. Ionah a Varachisios a další s nimi v Persii (330). Ct.mč. Eustratij Pečerský (+ 1097); mč. Bojan, kníže bulharský (830). Sv. Priskos, Malchos a Alexandros Palestinští (259)

11

čt

5. týden Velkého půstu
Ondřejovo modlitební stání
Svt.mč. Marek, ep. arethuský, Cyril, diakon a další, kteří dotrpěli pod tyranem Juliánem (+ 363) • Ct. Jan Egyptský, poustevník (4. st.); ct. Mark (1480) a Iona (1473) Pskovsko-pečerští. Svt. Eustathios Vyznavač, episkop vithynijský (9. st.)

12

5. týden Velkého půstu
Ct. Jan Sinajský, zvaný Klimakos (Žebříkovec) (+ 649) • Ap. ze 70ti: Sosthen, Apollos, Kefa, Kesarij a Epafroditos; svt. Jan, patriarcha jerusalemský; svt. Sofronios, ep. irkutský (+ 1771); sv. Euvula, matka vmč. Pantelejmona (+ 303); svt.mč. Zachariáš, ep. korintský (+ 1684)

13

so

5. sobota velkopostní – akathistu
Chvály Přesvaté Bohorodici

Zmírněný půst: připouští se také víno a olej
Svt.mč. Ipatij, ep. gangerský (+ 326)Spr. Josef Spanilý (1700 př.Kr.); svt. metrop. moskevští a celé Rusi, divotvorci: Jóna (+ 1461) a ap.rovn. Innokentij, osvětitel Aljašky a Sibiře (+ 1879); ct. Apollonios, asketa thebaidský (4. st.); svt.mč. Abdas, ep. perský a Benjamin, diakon (+ 418). Yverská ikona Matky Boží (na Athosu)

14

ne

5. neděle Velkého půstu
»Tak bude mezi vámi: kdokoliv by chtěl býti větší, budiž váš služebník; a kdokoliv by mezi vámi chtěl býti první, budiž otrokem všech.«
Ct. Marie Egyptské
Zmírněný půst: připouští se také víno a olej
Ct. Marie Egyptská (+ 522) • Spr. Achaz; mč. Gerontij a Basilidos (3. st.); Významný svatý ct. Euthymij Suzdalský (1404)

15

po

6. týden Velkého půstu – Květný týden
Ct. Titus, divotvorce (9. st.) • Mč. Amfián a Edesij (+ 306); Řehoř Nikomedský (+ 1240)

16

út

6. týden Velkého půstu – Květný týden
Ct. Nikita Vyznavač, igumen midikijského monastýru (+ 824) • Mč. Theodosie (Bohuslava) Tyrská, panna (+ 307); svt. Antioch. Ct. Amfilochios (Makris), starec patmoský (1889–1970)

17

st

6. týden Velkého půstu – Květný týden
Ct. Josef, písní skladatel, (+ 883) a Jiří z Maleje • Ct. Zosima (naleznuvší ct. Marii Egyptskou) (+ 560); svt. Theon, metrop. soluňský (16. st.); mč. Kallinik; svt.mč. Nikita Slovan (+ 1808, Athos)

18

čt

6. týden Velkého půstu – Květný týden
Mč. Theodulos, čtec a Agathopod, diakon a další (+ 303) • Ct. Theodora Soluňská (+ 892); ct. Puplios Egyptský; ct. Theona, Simeon a Forvín (4. st.); Marek Athénský (+ 400); Platon Vyznavač, igumen studijský (+ 814). Ctihodný Efrém Novozjevený, divotvůrce

19

6. týden Velkého půstu – Květný týden
Malý svátek Svt. Metoděj, apoštolům rovný, učitel Slovanů, archiepiskop moravský (zesnutí – 885); svt. Eutychos, archiep. konstantinop. (+ 582) • Mč. Jeremiáš a Archilij, jerej (3. st.); sv. 120 mč. persidských (+ 344); ct. Platonida Syrská; Řehoř Byzantský (Athos) (14. st

20

so

5. sobota velkopostní
vzkříšení Lazara
Zmírněný půst: připouští se také víno, olej a kaviár
Ct. Jiří Vyznavač, metrop. meletinský
(+ 820) • Mč. Kalliopij, Rufín, Akilina a s nimi 200 vojáků (+ 310); Prokop a Petr. Byzantská ikona Matky Boží (732)

21

ne

6. neděle Velkého půstu
»Chudé vždycky máte u sebe, ale Mne ne vždycky máte.«
Květná
Zmírněný půst: připouští se také víno, olej a ryba
Svěcení ratolestí
Největší svátek
Vjezd Pána do Jerusalema
Ap. ze 70ti Irodion (+ 67), Agav, Asinkrit, Ruf, Flegont, Herm a druhové (1. st.) • Svt. Celestýn, papež římský (+ 432); svt. Nifont, ep. novgorodský a divotvorec pečerský (+ 1156)

22

po

Přísný půst
Strastný (pašiový) týden - Velké pondělí
památka Josefa Spanilého
Mč. Eupsychos (Dušan)
(+ 362) • Ct.mč. Vadim, archimand. a učedníci jeho (+ 376)

23

út

Přísný půst
Strastný (pašiový) týden - Velké úterý
o deseti pannách
Mč. Terent, Pompus a druhové: Afrikan, Makarij, Zenon, Alexandr a dal. 33
(+ 249) • Mč. Jákob, presbyter a Azadan a Abdikij, diakoni perští (+ 380); svt.mč. Řehoř V., patriarcha konstantinop. (+ 1821)

24

st

Přísný půst
Strastný (pašiový) týdenVelká středa
Jidášova zrada
Svt.mč. Antipas, ep. Pergamy asijské (+ 68) • Mč. Prokes a Martinian (+ 67); sv. Kurduva

25

čt

Přísný půst
Strastný (pašiový) týden - Velký čtvrtek
poslední večeře Páně
Ct. Basil, vyznavač a ep. parijský (+ 754) • Svt.mč. Zinon, ep. veronský (+ 260); sv. Isák ze Sýrie (+ 550); Antusie, panna (+ 801); ct. Athanasie, igumenie (+ 860); svt. Sergej, patriarcha konstantinop. (+ 1019)

26

Přísný půst - nemělo by se jíst vůbec
Strastný (pašiový) týden - Velký pátek
Ukřižování Kristovo. Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova
Svt.mč. Artemon, presbyter laodicejský a družina (+ 303) • Mč. Krescent. (Přepadení Konstantinopole papežskými křižáky 4. křížové výpravy; 13. 4. 1204). Výbuch atomové elektrárny v Černobylu („hvězda jménem Pelyněk“; 1986)

27

so

Přísný půst
Strastný (pašiový) týden - Velká sobota
Kristus v hrobě. Spasitelovo sestoupení do pekel
Svt. Martin Vyznavač, papež římský (+ 655) • Mč. Antonij, Jan a Eustratij litevští (+ 1347); ct. Christoforos (Kryštof) Savvait (8.st.); sv. Valentýn

28

ne

SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO
Největší svátek
Svatá a velká neděle Paschy
»A Slovo (Boží Syn) se stalo tělem a přebývalo mezi námi, plné blahodati a pravdy, i viděli jsme slávu Jeho, slávu jakožto Jednorozeného od Otce.  A z plnosti Jeho my všichni vzali jsme, a to blahodať nad blahodať … neboť blahodať a pravda skrze Ježíše Krista se stala.«

Ap. ze 70ti: Aristarch, Pudens a Trofimos (+ 67) • Mč. Theodor, presbyter (+ 117); svt. Leonid Athénský; Sebastián; Sávva Gót (+ 372); sv. Mstislav, kníže ruský (+ 1132

29

po

Světlé pondělí
Ikona Matky Boží „Sladce milující“
Mč. Agapie (Milena), Irena a Chionie (+ 304) • Mč. Leonid, Chariessa, Nika, Galina, Kalisa. Basilissa, Nunechia a Theodora (+ 258)

30

út

Světlé úterý
Yverská ikona Matky Boží
Sv. nmč. Rafael, Nikolaos a Irini (+ 1463), Svt.mč. Simeon, ep. perský (a s ním přes tisíc dalších – např. Abdelaje a Anania, presbyterů, Usthazana, eunucha, Fusiky, Askitrie dcery jeho, Azaty aj.) (+ 344); ct. Akakij, ep. meletinský (+ 435) • Mč. Adrian (+ 251); Malý svátek ct. Zosima, igumen solověcký (+ 1478); svt. Agapet (Miloslav), papež římský (+ 536); svt. Makarij, archiep. korintský (+ 1805)

Nahoru
Zpět na seznam měsíců