podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Prosba o finanční pomoc

Drazí bratři a sestry v Kristu!

Žádáme o pomoc k získání finančních prostředků k úhradě doplatku za elektrckou energii v chrámu Nejsvětější Trojice v Sokolově. Výše doplatku činí 10000,- Kč.
Budeme vděční za jakoukoliv pomoc.
Dar můžete převést z libovolné banky na účet chrámu:

213653478/0300

Můžete také provést dar během navštěvy chrámu při bohoslužbe (liturgie se zde koná každou neděli) nebo kontaktujete otce Igora.
Pokud není ve Vašich silách nám pomoct, prosím předejte tuto žádost jiným. Během každé liturgie otec Igor vznáší modlitbu za stavitele, pomocníky a dárce chrámu.

Nechť Otec náš pamatuje na všechny vaše dary a odmění vás stokrát!

Děkujeme