podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg čeština
русский

Dne 16. června 2019 v den Padesátnice se v našem chrámu konala archijerejská bohoslužba

Svátek Padesátnice je svátkem seslání Ducha svatého na apoštoly a připadá na 50. den po neděli paschální. Také se nazývá svátkem Letnic či svátkem nejsvětější Trojice. 

Ve Starém zákoně byla Pascha vzpomínkou na vyjití židů z egyptského otroctví a Padesátnice památkou na to, jak Hospodin dal na hoře Sinaj Mojžíšovi Desatero. V Novém zákoně je Pascha oslavou smrti a vzkříšení Krista, vyjitím lidí z hříšného světa do nebeského království, a Padesátnice je svátkem darování "nového zákona", vylití Ducha svatého na Kristovy učedníky.

Pro náš chrám je to chrámový svátek. A letos jsme měli tu velikou čest a radost, že sváteční liturgii vedl Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí.

Prohlídnout fotografie