OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Русский     Česky     Pomoc chrámu     

Září

 • Svaté mučednice Věra, Naděžda, Ljuba matka jejich Sofie

  (památka podle církevního kalendáře 17. září / podle světského to je 30. září)
  Svaté mučednice Věra (Víra), Naděžda (Naďa, Naděje) a Ljuba (Libuše, Láska) a matka jejich Sofie, se narodili v Itálii. Jejich matka Sofie, byla zbožnou vdovou křesťankou. Svým dcerám dala jména třech křesťanských ctností a poučovala je ve zbožnosti, víře a lásce k Spasiteli našemu Ježíši Kristu. Svatá Sofie a její dcery nikdy neskrývaly svou víru v Ježíše Krista a otevřeně ji vyznávaly přede všemi.

  30.9.2018 | Rubrika: Září

 • Povýšení Svatého Kříže

  (památka podle církevního kalendáře 14. září / podle světského to je 27. září)
  Tohoto dne oslavují se dvě události spojené se Svatým a Čestným Křížem Kristovým. První je nalezení Čestného Kříže na Golgotě, a druhá je navrácení Čestného Kříže z Persie do Jeruzaléma. Římští císaři, kteří byli pohané, se snažili zcela zničit v paměti lidí vzpomínku o svatých místech, kde strádal, byl ukřižován, pohřben a nakonec vstal z mrtvých náš Spasitel Ježíš Kristus. Císař Hadrián dal příkaz zasypat zemí a kamením Golgotu a Hrob Páně, a dal zde vystavět obětiště pohanské bohyni Venuši, zde postavil i sochu Jupitera. Na toto místo se scházeli pohané, a konali zde pohanské oběti.

  27.9.2018 | Rubrika: Září

 • Narození Přesvaté Bohorodice

  (památka podle církevního kalendáře 8. září / podle světského to je 21. září)
  Narození Přesvaté Bohorodice se stalo předznamenáním doby, kdy se začala naplňovat velká Boží zaslíbení o spáse lidského pokolení z otroctví ďábla. Touto událostí se člověku začalo přibližovat Nebeské království, království pravdy, pravé zbožnosti, dobrých skutků a nesmrtelného života. Matka „prvorozeného všeho stvoření“ se díky Boží blahodati stala matkou a zastánkyní všem nám, kteří se k ní utíkáme se synovskou důvěrou a s prosbami o pomoc.

  21.9.2018 | Rubrika: Září

 • Vstup Pravoslavné církví do nového liturgického roku

  (památka podle církevního kalendáře 1. září/ podle světského to je 14. září)
  Protože svět byl stvořen na podzim, začíná vždy 1. září (resp. 14. září starého pravosl. kalendáře) nový rok církevní. Příroda ukončila svůj hospodářský rok, plody země jsou sklizeny nebo se právě sklízí, med je vytočen z úlů, vše se již připravuje na nový rok, aby po zimním odpočinku bylo možno očekávat novou žeň. Stromy již nyní chystají listové i květní pupeny - podle kterých může zkušený pěstitel odhadnout příští úrodu - aby po zimních mrazech na jaře vypučely ke slávě Boží
  Kéž by si i křesťané brali příklad z Boží přírody a na začátku roku se již chystali přinést plody své duše. Tento lidský „hospodářský rok“ začal naším křtem a končí „sklizní úrody“ na soudu Kristově. Již zde na zemi můžeme podle „nasazených pupenů“ leckdy tušit, jaké ovoce ten který strom - člověk ponese. Nedejme se však unést k odsuzování druhých - právo skácet strom nenesoucí dobré ovoce má pouze ten, kdo jej vysadil, kdo jej štípil, a to je Božský Sadař - Hospodin Bůh. Každému však prospěje, pohlédne-li na sebe - jakou duchovní úrodu chystám? Představme si, že se nad námi Sadař zrovna zamýšlí - nechat ještě? - pokácet? - zkusíme ještě, zdali z toho přece jenom něco nebude?

  14.9.2018 | Rubrika: Září

 • Začátek církevního roku (indiktu)

  (památka podle církevního kalendáře 1. září / podle světského to je 14. září)
  Dnem 14. září dle občanského kalendáře, na kdy připadá v církevní tradici počátek prvního podzimního měsíce (1. září), vstoupila Pravoslavná církev do nového liturgického roku. V době, která je pro nás, pravoslavné křesťany, z pohledu naší spásy nejvýznamnější, a sice když měla vejít v platnost „nová smlouva“ mezi Hospodinem a jeho lidem, vepsaná místo desek zákona do srdcí věřících, doba příchodu, kazatelské činnosti a vykupitelské oběti Pána Ježíše Krista, vešel podle svého zvyku náš Spasitel do synagogy.

  14.9.2018 | Rubrika: Září

 • Stětí hlavy sv. Jana, Proroka

  (památka podle církevního kalendáře 29. srpna / podle světského to je 11. září)
  V den stětí hlavy svatého Jana Předchůdce, Církev Kristova oslavuje vítězství pravdy Boží uprostřed lidského zla a bezpráví. Pravda bodá do očí. A tuto pravdu nevydržela bezbožná žena slabošského a bezzásadového krále Hérodese. Jako uhly padaly na ní slova usvědčení svatého Jana. A na místo toho, aby je přijala a očistila jimi svoji duši, rozhodla se odstranit ze svojí cesty tuto „překážku“, tuto pravdu, která ji bodala přímo do očí.

  11.9.2018 | Rubrika: Září