OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Русский     Česky     Pomoc chrámu     

Květen

 • Nanebevstopení paně

  (Pohyblivý svátek z dvanáctera - čtyřicátý den po Pasše: 17 května 2018)
  Nanebevstoupení Kristovo se dotýká všech lidí, jak zdůrazňuje sv. Řehoř Palama. Všichni totiž budou jednou, tam na konci všeho, vzkříšeni. Otevřou se hroby a každý, kdo kdy žil, vyjde ven. To je pevná součást křesťanské víry. Všeobecné vzkříšení. Všichni vstanou z mrtvých, ale ne všichni budou povzneseni vzhůru, aby se setkali s Pánem na oblacích. Tou cestou, kterou proklestil člověku Pán, mohou dojít až do konce ti, kteří následovali Ježíše Krista po cestě, po níž On kráčel za svého pozemského života. Čili jen ti, kteří "se spoluukřižovali s Ním skrze pokání a život dle evangelia", což znamená snažili se odumřít pro hřích, být ukřižovanými pro tento svět marnosti a daremnosti.

  17.5.2018 | Rubrika: Květen

 • Světitel Athanasij Veliký, arcibiskup alexandrijský

  (památka podle církevního kalendáře 2. května / podle světského to je 15. května)
  Pocházel z Alexandrie. Jako jáhen se účastnil nicejského koncilu a vytrvale hájil víru proti ariánským bludům. Stal se alexandrijským patriarchou a zažil mnohé násilí i vícekrát opakované vyhnanství. To využíval k písemnému vysvětlování a k šíření pravé víry. Ariáni všemožně usilovali o jeho sesazení a mnohokrát jej křivě obžalovali. Ve vyhnanství prožil přes 17 let ze 45 roků, v nichž byl patriarchou. Zemřel ve věku 78 let.

  15.5.2018 | Rubrika: Květen

 • Svatý apoštol a evangelista Marek

  (památka podle církevního kalendáře 25. dubna / podle světského to je 8. května)
  Byl žákem sv. Petra a podle jeho kázání napsal asi kolem roku 60 své evangelium na žádost římských křesťanů. Na první apoštolské cestě sv. Pavla byl jeho průvodcem, pak provázel svého bratrance Barnabáše na Kypr a znovu byl průvodcem sv. Petra. Po r. 50 odešel do Alexandrie, hl. města Egypta, kde založil církevní obec a často se do ní vracel. Kolem r. 65 pomáhal opět sv. Pavlovi v Římě. Zemřel v Alexandrii jako mučedník, vláčen na provaze uvázaném na hrdle, dokud neskonal.

  8.5.2018 | Rubrika: Květen

 • Svatý velikomučedník Jiří Vítězný, divotvorce

  (památka podle církevního kalendáře 23. dubna / podle světského to je 6. května)
  Začíná jeho život v Kappadokii, kde se stal vojákem a pak tribunem římského vojska za Diokleciána. V oné době trápil zemi Silena svým dechem drak žijící v jezeře, jemuž byly předkládány denně dvě ovce a později lidské oběti vybírané losem. Když los padl na princeznu, byla mu přivedena jako nevěsta, ale dřív, než se jí drak mohl dotknout, Jiří do něj vbodl své kopí a pak ho na princeznině pásu dovedl do města před lid a krále, aby ho před jejich očima zabil. Za odměnu žádal křest 15.000 osob. Pak pokračoval v cestě. V roce 305 byl pronásledovateli křesťanství zajat a umučen.

  6.5.2018 | Rubrika: Květen

 • Svatá blažená Matrona Moskevská

  (památka podle církevního kalendáře 19. dubna / podle světského to je 2. května)
  Svatá Matrona (Matrona Dmitrievna Nikonova) se narodila ve vesnici v provincii Tula v roce 1881. Byla čtvrté dítě v rodině Dmitrije a Natálie. Rodina žila v bídě, a matka chtěla dát dítě do sirotčince v sousední vesnici, ale zabránil ji v tom prorocký sen. Ještě před narozením dcery ji matka Natalia ve snu viděla v podobě bílého ptáka s lidskou tváří se zavřenýma očima, který se posadil na její pravé ruce. Po tomto snu bohabojná žena odmítla myšlenku poslat své dítě do útulku. Dcera se narodila slepá, ale její matka ji milovala.

  2.5.2018 | Rubrika: Květen