OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Русский     Česky     Pomoc chrámu     

Cyrilometodějský pravoslavní kalendář

Prosinec 2017

         
1 18   1.Tim 4,4–8; 16; Luk 16,15–18; 17,1–4
  Mč. Platon Ankýrský (+ 302) a svt.mč. Roman, diakon (+ 303) • Mč. Zakcheus, diakon gadarinský a Alfeus, čtec caesarijský (+ 303); ct.mč. Anastasij Nový (+ 1764)
so 2 19   Gal 3,8–12; Luk 9,57–62
  Pror. Abdiáš (11. st. př.Kr.); mč. Barlaam (+ 304) • Ct. poustevníci a postníci Barlaam a Josef, carevič indický (a otec jeho car Abenir) (4. st.). Svt. Filaret, metr. moskevský a kolomenský (1867); ct. Varlaam, první igumen pečerský (+ 1065); mč. Aza a s ním 150 vojínů a jiných (+ 284); ct. Hilarion Soluňský, divotvorce (+ 875, Gruzie); svt. vyznavač Alexij Karpatský (+ 1947). Bitva u Slavkova (1805; 33200 obětí, více než polovina jsou pravoslavní)
ne 3 20 26. NEDĚLE PO 50nici;
O tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu
hlas 1. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21
  Předsvátek Uvedení. Ct. Řehoř Dekapolský (+ 816); svt. Prokl, archiep. konstantinop. (+ 446) • Mč. Eustathij, Thespesij a Anatolij (+ 312); mč. Dasius; mč. Azat, Sasonij, Thekla, Anna; svt.mč. Nirsa, ep., Josif, Joann, Saverij, Isakij a Ypatij – ep. perští a s nimi mnoho dal. mužů i žen (+ 343);
po 4 21 Velký svátek (je-li půst, povolena ryba) Žid 9,1–7; Luk 10,38–42; 11,27–28
  UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU
Naše přesvatá Vládkyně a vždycky Panna Marie vstupuje do jerusalemského chrámu
út 5 22   1.Tim 5,11–21; Luk 17,26–37

  Sv.ap. Filemon, Archipos a mč. ap.rovn. Apthie; mč. Cecílie (Kikilie) a s ní mč. Valerián, Tiburtus a Maksim (+ 230) • Blahověrný kníže Michaíl Jaroslavič Tverský (mučednická končina – 1318). Mč. Prokop, čtec a Meningij (+ 303); ct. Kalist, patr. konstantinopolský; svt. Kliment, ep. ochridský (dle bulh. Kalend.)
st 6 23   1.Tim 5,22– 6,11; Luk 18,15–17; 26–30

  Svt. Amfilochios, ep. ikonejský (+ 394); svt. Řehoř Sicilský, ep. akragantský (6. / 7. stol.) • Sv. vel.kn. Alexandr Něvský, Vladimirský a Novgorodský, ve schimě Alexij, celé Rusi divotvorce (+ 1263); svt. Mitrofan, ve schimě Makarij, prvý ep. Voroněžský (+ 1703)
čt 7 24 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) 1.Tim 6,17–21; Luk 18,31–34

  Vmč. Kateřina (+ 305); vmč. Merkurios (3. st.) • Mč. Augustýnie; mč. Porfýrios Stratelat a 200 vojínů (+ 305); mč. Prokop a Kryštof; mč. Merkurij Smolenský, divotvorce (1238)
8 25   2.Tim 1,1–2; 8–18; Luk 19,12–28
  Opuštění svátku Uvedení. Svt.mč. Kliment, papež římský (+ 101) a Petr, papež alexandrijský (+ 311); aprovn. svt. Kliment, archiep. ochridský, osvětitel Bulharů a divotvorce • Ct. Petr Mlčenlivec, Galatský (+ 429)
so 9 26   Gal 5,22– 6,2; Luk 10,19–21

  Ct. Alypios Sloupník (+ 640) • Innokentij Irkutský (+ 1731); ct. Jakub Osamělý (+ 457); mč. Řehoř Chioský (+ 1807)
ne 10 27 27. NEDĚLE PO 50nici;
O uzdravení ženy v den sváteční
hlas 2. — Efez 6,10–17; Luk 13,10–17
  Vmč. Jákob Peršan (+ 421) • Ct. Palladij Soluňský (6. st.). Ct.mč. 17 monachů v Indii (4. st.); ct. Roman Kilikijský, divotvorec (5. st.); kn. novgorodský Vsevolod, po křtu Gavriíl, pskovský divotvorce (+ 1192); svt. Jákov Rostovský, divotvorce. Ikona Matky Boží „Znamení“ Kursko-Korennaja. Zázrak přesv. Bohorodice v Novgorodě (1170)
po 11 28   2.Tim 2,20–26; Luk 19,37–44
  Ct.mč. vyzn. Stefan Nový (+ 767) • Mč. Irinarchos (Miroslav) (a s ním 7 žen) (+ 303). Svt. Theodor, archiep. rostovský (+ 1394); mč. Ondřej, Petr a Pavel (+ 761); svt.mč. metrop. Serafim (+ 1937)
út 12 29   2.Tim 3,16– 4,4; Luk 19,45–48
  Mč. Paramon (a s ním 370 dalších) (+ 250) • Mč. Filumen Amkýrský (+ 274); ct. Akakios Sinajský (o němž se píše v Klimaku) (6. st.). Svt.mč. Abib, ep. nekreský (5. st., Gruzie); svt.mč. Dionýsios, ep. korintský (+ 182); ct. Nektarij Pečerský (12. st.); ct. Pitirun Egyptský
st 13 30 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) 2.Tim 4,9–22; Luk 20,1–8
  Sv. všechvalný apoštol Ondřej Prvozvaný (+ 62) • Svt. Frumentos, archiep. Ethiopský (+ 380)
čt 14 1   Tit 1,5– 2,1; Luk 20,9–18
  Pror. Nahum (Naum) (7. st. př.Kr.) • Mč. Ananiáš Peršan; ct. Filaret (Dobromil) Milosrdný (+ 792)
15 2   Tit 1,15– 2,10 ; Luk 20,19–26
  Pror. Habakuk (Avakum) (7. st. př.Kr.) • Ct. Athanasij, zátvornik pečerský (+ 1176); mč. Myropie (+ 251); ct. Jan, Iraklemon, Andrej a Theofil Egyptští (4. st.); sv. Štěpán – Uroš, král srbský (+ 1367); ct. Šalamoun, archiep. Efezský
so 16 3   Efez 1,16–23; Luk 12,32–40

  Pror. Sofoniáš (+ 630 př.Kr.) • Svt.mč. Theodor, archiep. alexandrijský (+ 606); ct. Theodulos Cařihradský (+ 440); ct. Sáva Storoževský (zesnutí 1406); ct. Jan Mlčenlivec, bývalý ep. (+ 558); svt.mč. Gabriel (+ 1659); mč. Angelos (+ 1813)
ne 17 4 28. NEDĚLE PO 50nici;
o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal
hlas 3. — Kol 1,12-18; Luk 17,12–19
  Vmč. Barbora (a mč. Juliána) (+ 306); ct. Jan Damaskin (+ 780) • Svt. Gennadij, archiep. novgorodský (+ 1504); svt.mč. Serafim, ep. Fanarský (+ 1601)
po 18 5 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) Žid 3,5–11; 17–19; Luk 20,27–44
Žid 4,1–13; Luk 21,12–19
Gal 5,22— 6,2; Mat 11,27—30
  Ct. Sávva Posvěcený (+ 532) • Ct. Karion, monach a jeho syn Zachariáš, Egypťané (4. st.); mč. Anastasios; ct. Nektárij Bitolský (+ 1500) a jeho učitel Philoteos Athonský (13. st.)
út 19 6 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) Žid 13,17–21; Luk 6,17–23
  Svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycejských (Nikolaj, Nikolaos) (+ 345) • Svt. Maxim Kyjevský (+ 1307)
st 20 7   Žid 5,11– 6,8; Luk 21,5–7; 10–11; 20–24
  Svt. Ambrož, ep. milánský (Ambrosius) (+ 397) • Ct. Antonij Sijský (+ 1556); ct. Nil Stolbenský, nový divotvorec (zesnutí – 1554); ct. Jan, postník pečerský (12. st.); ct. Řehoř Athonský (15. st.)
čt 21 8   Žid 7,1–6; Luk 21,28–33
  Ct. Patapios z Théb (7. st.) • Ap. ze 70ti: Sosthen, Apollos, Kefas, Tichikos, Epafroditos, Kesar a Onisiforos; mč. 62 jerejů a 300 laiků v Africe ariány umučení (+ 477); mč. Anthisa v Římě (5. stol.)
22 9 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) Žid 7,18–25; Luk 21,37– 22,8
Gal 4,22–31; Luk 8,16–21
  Početí přesvaté Bohorodice ve sv. Anně • Pror. Anna (Hannah), matka pror. Samuele (1100 př.Kr.); svt. Sofronios, archiep. kyperský (6. st.); ct. Štěpán nově se zaskvěvší (+ 912)
so 23 10   Efez 2,11–13; Luk 13,18–29

  Mč. Mínas, Hermogenes a Eugrafos (+ 313) • Bl. Jan, král srbský (+ 1503) a rodiče jeho – blaž. Štěpán (+ 1446) a blaž. Angelina (Brankovič), vladaři srbští
ne 24 11 29. NEDĚLE PO 50nici;
O hostině a hostech
hlas 4. — Kol 3,4-11; Luk 14,16–24
  Ct. Daniel Sloupník (+ 489) • Ct. Nikon Vyschlý Pečerský (+ 1101); ct. Lukáš Sloupník (+ 970); bl. císař Nikiforos Foka (+ 969); sv. Kukša (Veličko) jeroschimonach (Oděsa, 1964)
po 25 12 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) Žid 8,7–13; Mar 8,11–21

  Svt. Spyridon Divotvorce, ep. trimifuntský (+ 348) • Svt.mč. Alexandr, ep. jerusalemský (+ 251); ct. Therapont (+ 1597); muč. Petr Aleut (+ 1815); ct. Herman Aljašský (+ 1836)
út 26 13 Je-li půst, povoleno víno a olej
Žid 9,8–10; 15–23; Mar 8,22–26
  Mč. Eustratij (Vítězslav), Auxentij, Eugenij (Evžen), Mardarij a Orest (+ 284) • Mč. Lucie (+ 304). Ct. Arsenios (8./9. stol.)
st 27 14   Žid 10,1–18; Mar 8,30–34

  Mč. Thyros, Levkij a Kallinik (+ 249); mč. Filemon, Apollonios, Arianos a Theotichos Alexandrijští (+ 286)
čt 28 15   Žid 10,35– 11,7; Mar 9,10–16
  Svt.mč. Jelevferij (Eleutherios), ep. ilirijský (a matka jeho mč. Anthia a mč. Koribos) (2. st.); ct. Pavel Osamělý (poustevník) (6. st.) • Ct. Pavlos z Latry (955); svt. Štěpán Vyznavač, archiep. surožský (8. st.); mč. Zuzana, diakonisa, v monašství Jana z Palestiny. Svt.mč. Ilarion, archiep. Verejský (1929)
29 16   Žid 11,8; 11–16; Mar 9,33–41
  Pror. Aggeus (500 př.Kr.) • Mč. Marín Říman (3. st.); mč. Ambrosij a Oseáš; bl. císařovna Theofánie (+ 893); svt. Mikoláš Chrysobergos, patriarcha konstantinop. (+ 995); ct. Sofie, ve světě Solomonie (+ 1542)
so 30 17 Je-li půst, povoleno víno a olej Efez 5,1–8; Luk 14,1–11
  Pror. Daniel a tři mládenci – Ananiáš, Azariáš a Misail (600 př.Kr.) • Ct. Daniel Vyznavač, ve schimě Stefan (10. st.); svt. Dionýsios, archiep. Egyptský (+ 1624)
ne 31 18 30. NEDĚLE PO 50nici:
Neděle svatých otců. Neděle před Narozením Kristovým
hlas 5. – Žid 11,9–10; 17–23; 32–40; Mat 1,1–25 (neděli sv. Otců)
  Mč. Sebastián (a družina jeho: Nikostratos, vězeňský dozorce a jeho žena Zoja, Kastorius, Trankvillos, presbyter a synové jeho diakoni Markelin a Marek, Klaudius, velitel věznice, syn jeho Symforian a bratr Viktorín, Tiburtos a Kastulos) (+ 287) • Svt. Modest. archiep. jerusalemský (+ 633); ct. Michal Vyznavač (+ 845)


Obsáhlý pravoslavný kalendář s vícero jmen svatých na každý den ve formátu PDF na celý aktuální rok je zde.
(jsou zde všechny svátky a podrobné údaje o půstech a dalších podrobnostech pravoslavného církevního roku, jak jsou obsaženy v úplném církevním kalendáriu)