OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 10.00 hodin.

Od 9.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb ÚNOR 2019


3.2. (21.1.)

neděle

36. neděle po 50nici

»Čistíte zevnějšek…, ale vnitřek váš pln jest nešlechetnosti… Ze všeho, co máte, dávejte almužnu, a všechno vám bude čisté. Běda vám, kteří opouštíte spravedlnost a lásku Boží.«

O tom, co je podstatné a co nikoliv, hlas 3

Ct. Maxim Vyznavač (+ 662); mč. Neofyt Nikájský (305); mč. Eugenios, Kandidos (Kanidij), Valerián a Akila (303) • Mč. Agnes (Anežka, Agnie) Římská – panna (+ 304); ct. Maxim Řek (1556)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

10.2. (28.1.)

neděle

37. neděle po 50nici

»Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo.«

O Zacheovi, hlas 4

Ct. Efrém Syrský (+ 373) • Ct. Palladij Antiochijský (4. st.); Isák Syřan, ep. ninivetský (7. st.); ct. Theodosij Totemský (+ 1568); ct.svt. Efrém Pečerský (1098)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

17.2. (4.2.)

neděle

Neděle o celném a fariseovi, hlas 5

»Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.«

ct. Isidor Pilusiotský (+ 436) • Sv. kn. Georgij Ruský (+ 1238); ct. Kyrill Novoezerský, divotvorce (+ 1532)

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

20.1. (11.2.)

neděle

Neděle o marnotratném (nevěrném) synu, hlas 6

»…Veselme se, neboť tento můj syn byl mrtev, a zase ožil, ztracen byl a nalezen jest.«

Svt.mč. Blažej (Vlasij) Sevastijský (316) • Svt. mč. Lukios z Adrianopole v Thrákii (384); Vyzn. kn. Vsevolod Pskovský, po sv. křtu Gavriíl, divotvorce (zesnutí – 1138); nmč. Georgij Srbský; spr. Theodora, císařovna řecká, obnovitelka uctívání svatých ikon (+ 867); ct. Dimitrij, divotvorce vologodskij (1392). Nalezení ostatků sv. Zachariáše, otce Jana Křtitele

9:40 - čtení hodinek

10:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého