Pomoc chrámu

Cyrilometodějský pravoslavní kalendář

prosinec
listopad
říjen


Prosinec 2017
         
1 18   1.Tim 4,4–8; 16; Luk 16,15–18; 17,1–4
  Mč. Platon Ankýrský (+ 302) a svt.mč. Roman, diakon (+ 303) • Mč. Zakcheus, diakon gadarinský a Alfeus, čtec caesarijský (+ 303); ct.mč. Anastasij Nový (+ 1764)
so 2 19   Gal 3,8–12; Luk 9,57–62
  Pror. Abdiáš (11. st. př.Kr.); mč. Barlaam (+ 304) • Ct. poustevníci a postníci Barlaam a Josef, carevič indický (a otec jeho car Abenir) (4. st.). Svt. Filaret, metr. moskevský a kolomenský (1867); ct. Varlaam, první igumen pečerský (+ 1065); mč. Aza a s ním 150 vojínů a jiných (+ 284); ct. Hilarion Soluňský, divotvorce (+ 875, Gruzie); svt. vyznavač Alexij Karpatský (+ 1947). Bitva u Slavkova (1805; 33200 obětí, více než polovina jsou pravoslavní)
ne 3 20 26. NEDĚLE PO 50nici;
O tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu
hlas 1. — Efez 5,5 a 8 –19; Luk 12,16–21
  Předsvátek Uvedení. Ct. Řehoř Dekapolský (+ 816); svt. Prokl, archiep. konstantinop. (+ 446) • Mč. Eustathij, Thespesij a Anatolij (+ 312); mč. Dasius; mč. Azat, Sasonij, Thekla, Anna; svt.mč. Nirsa, ep., Josif, Joann, Saverij, Isakij a Ypatij – ep. perští a s nimi mnoho dal. mužů i žen (+ 343);
po 4 21 Velký svátek (je-li půst, povolena ryba) Žid 9,1–7; Luk 10,38–42; 11,27–28
  UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU
Naše přesvatá Vládkyně a vždycky Panna Marie vstupuje do jerusalemského chrámu
út 5 22   1.Tim 5,11–21; Luk 17,26–37

  Sv.ap. Filemon, Archipos a mč. ap.rovn. Apthie; mč. Cecílie (Kikilie) a s ní mč. Valerián, Tiburtus a Maksim (+ 230) • Blahověrný kníže Michaíl Jaroslavič Tverský (mučednická končina – 1318). Mč. Prokop, čtec a Meningij (+ 303); ct. Kalist, patr. konstantinopolský; svt. Kliment, ep. ochridský (dle bulh. Kalend.)
st 6 23   1.Tim 5,22– 6,11; Luk 18,15–17; 26–30

  Svt. Amfilochios, ep. ikonejský (+ 394); svt. Řehoř Sicilský, ep. akragantský (6. / 7. stol.) • Sv. vel.kn. Alexandr Něvský, Vladimirský a Novgorodský, ve schimě Alexij, celé Rusi divotvorce (+ 1263); svt. Mitrofan, ve schimě Makarij, prvý ep. Voroněžský (+ 1703)
čt 7 24 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) 1.Tim 6,17–21; Luk 18,31–34

  Vmč. Kateřina (+ 305); vmč. Merkurios (3. st.) • Mč. Augustýnie; mč. Porfýrios Stratelat a 200 vojínů (+ 305); mč. Prokop a Kryštof; mč. Merkurij Smolenský, divotvorce (1238)
8 25   2.Tim 1,1–2; 8–18; Luk 19,12–28
  Opuštění svátku Uvedení. Svt.mč. Kliment, papež římský (+ 101) a Petr, papež alexandrijský (+ 311); aprovn. svt. Kliment, archiep. ochridský, osvětitel Bulharů a divotvorce • Ct. Petr Mlčenlivec, Galatský (+ 429)
so 9 26   Gal 5,22– 6,2; Luk 10,19–21

  Ct. Alypios Sloupník (+ 640) • Innokentij Irkutský (+ 1731); ct. Jakub Osamělý (+ 457); mč. Řehoř Chioský (+ 1807)
ne 10 27 27. NEDĚLE PO 50nici;
O uzdravení ženy v den sváteční
hlas 2. — Efez 6,10–17; Luk 13,10–17
  Vmč. Jákob Peršan (+ 421) • Ct. Palladij Soluňský (6. st.). Ct.mč. 17 monachů v Indii (4. st.); ct. Roman Kilikijský, divotvorec (5. st.); kn. novgorodský Vsevolod, po křtu Gavriíl, pskovský divotvorce (+ 1192); svt. Jákov Rostovský, divotvorce. Ikona Matky Boží „Znamení“ Kursko-Korennaja. Zázrak přesv. Bohorodice v Novgorodě (1170)
po 11 28   2.Tim 2,20–26; Luk 19,37–44
  Ct.mč. vyzn. Stefan Nový (+ 767) • Mč. Irinarchos (Miroslav) (a s ním 7 žen) (+ 303). Svt. Theodor, archiep. rostovský (+ 1394); mč. Ondřej, Petr a Pavel (+ 761); svt.mč. metrop. Serafim (+ 1937)
út 12 29   2.Tim 3,16– 4,4; Luk 19,45–48
  Mč. Paramon (a s ním 370 dalších) (+ 250) • Mč. Filumen Amkýrský (+ 274); ct. Akakios Sinajský (o němž se píše v Klimaku) (6. st.). Svt.mč. Abib, ep. nekreský (5. st., Gruzie); svt.mč. Dionýsios, ep. korintský (+ 182); ct. Nektarij Pečerský (12. st.); ct. Pitirun Egyptský
st 13 30 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) 2.Tim 4,9–22; Luk 20,1–8
  Sv. všechvalný apoštol Ondřej Prvozvaný (+ 62) • Svt. Frumentos, archiep. Ethiopský (+ 380)
čt 14 1   Tit 1,5– 2,1; Luk 20,9–18
  Pror. Nahum (Naum) (7. st. př.Kr.) • Mč. Ananiáš Peršan; ct. Filaret (Dobromil) Milosrdný (+ 792)
15 2   Tit 1,15– 2,10 ; Luk 20,19–26
  Pror. Habakuk (Avakum) (7. st. př.Kr.) • Ct. Athanasij, zátvornik pečerský (+ 1176); mč. Myropie (+ 251); ct. Jan, Iraklemon, Andrej a Theofil Egyptští (4. st.); sv. Štěpán – Uroš, král srbský (+ 1367); ct. Šalamoun, archiep. Efezský
so 16 3   Efez 1,16–23; Luk 12,32–40

  Pror. Sofoniáš (+ 630 př.Kr.) • Svt.mč. Theodor, archiep. alexandrijský (+ 606); ct. Theodulos Cařihradský (+ 440); ct. Sáva Storoževský (zesnutí 1406); ct. Jan Mlčenlivec, bývalý ep. (+ 558); svt.mč. Gabriel (+ 1659); mč. Angelos (+ 1813)
ne 17 4 28. NEDĚLE PO 50nici;
o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal
hlas 3. — Kol 1,12-18; Luk 17,12–19
  Vmč. Barbora (a mč. Juliána) (+ 306); ct. Jan Damaskin (+ 780) • Svt. Gennadij, archiep. novgorodský (+ 1504); svt.mč. Serafim, ep. Fanarský (+ 1601)
po 18 5 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) Žid 3,5–11; 17–19; Luk 20,27–44
Žid 4,1–13; Luk 21,12–19
Gal 5,22— 6,2; Mat 11,27—30
  Ct. Sávva Posvěcený (+ 532) • Ct. Karion, monach a jeho syn Zachariáš, Egypťané (4. st.); mč. Anastasios; ct. Nektárij Bitolský (+ 1500) a jeho učitel Philoteos Athonský (13. st.)
út 19 6 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) Žid 13,17–21; Luk 6,17–23
  Svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycejských (Nikolaj, Nikolaos) (+ 345) • Svt. Maxim Kyjevský (+ 1307)
st 20 7   Žid 5,11– 6,8; Luk 21,5–7; 10–11; 20–24
  Svt. Ambrož, ep. milánský (Ambrosius) (+ 397) • Ct. Antonij Sijský (+ 1556); ct. Nil Stolbenský, nový divotvorec (zesnutí – 1554); ct. Jan, postník pečerský (12. st.); ct. Řehoř Athonský (15. st.)
čt 21 8   Žid 7,1–6; Luk 21,28–33
  Ct. Patapios z Théb (7. st.) • Ap. ze 70ti: Sosthen, Apollos, Kefas, Tichikos, Epafroditos, Kesar a Onisiforos; mč. 62 jerejů a 300 laiků v Africe ariány umučení (+ 477); mč. Anthisa v Římě (5. stol.)
22 9 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) Žid 7,18–25; Luk 21,37– 22,8
Gal 4,22–31; Luk 8,16–21
  Početí přesvaté Bohorodice ve sv. Anně • Pror. Anna (Hannah), matka pror. Samuele (1100 př.Kr.); svt. Sofronios, archiep. kyperský (6. st.); ct. Štěpán nově se zaskvěvší (+ 912)
so 23 10   Efez 2,11–13; Luk 13,18–29

  Mč. Mínas, Hermogenes a Eugrafos (+ 313) • Bl. Jan, král srbský (+ 1503) a rodiče jeho – blaž. Štěpán (+ 1446) a blaž. Angelina (Brankovič), vladaři srbští
ne 24 11 29. NEDĚLE PO 50nici;
O hostině a hostech
hlas 4. — Kol 3,4-11; Luk 14,16–24
  Ct. Daniel Sloupník (+ 489) • Ct. Nikon Vyschlý Pečerský (+ 1101); ct. Lukáš Sloupník (+ 970); bl. císař Nikiforos Foka (+ 969); sv. Kukša (Veličko) jeroschimonach (Oděsa, 1964)
po 25 12 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) Žid 8,7–13; Mar 8,11–21

  Svt. Spyridon Divotvorce, ep. trimifuntský (+ 348) • Svt.mč. Alexandr, ep. jerusalemský (+ 251); ct. Therapont (+ 1597); muč. Petr Aleut (+ 1815); ct. Herman Aljašský (+ 1836)
út 26 13 Je-li půst, povoleno víno a olej
Žid 9,8–10; 15–23; Mar 8,22–26
  Mč. Eustratij (Vítězslav), Auxentij, Eugenij (Evžen), Mardarij a Orest (+ 284) • Mč. Lucie (+ 304). Ct. Arsenios (8./9. stol.)
st 27 14   Žid 10,1–18; Mar 8,30–34

  Mč. Thyros, Levkij a Kallinik (+ 249); mč. Filemon, Apollonios, Arianos a Theotichos Alexandrijští (+ 286)
čt 28 15   Žid 10,35– 11,7; Mar 9,10–16
  Svt.mč. Jelevferij (Eleutherios), ep. ilirijský (a matka jeho mč. Anthia a mč. Koribos) (2. st.); ct. Pavel Osamělý (poustevník) (6. st.) • Ct. Pavlos z Latry (955); svt. Štěpán Vyznavač, archiep. surožský (8. st.); mč. Zuzana, diakonisa, v monašství Jana z Palestiny. Svt.mč. Ilarion, archiep. Verejský (1929)
29 16   Žid 11,8; 11–16; Mar 9,33–41
  Pror. Aggeus (500 př.Kr.) • Mč. Marín Říman (3. st.); mč. Ambrosij a Oseáš; bl. císařovna Theofánie (+ 893); svt. Mikoláš Chrysobergos, patriarcha konstantinop. (+ 995); ct. Sofie, ve světě Solomonie (+ 1542)
so 30 17 Je-li půst, povoleno víno a olej Efez 5,1–8; Luk 14,1–11
  Pror. Daniel a tři mládenci – Ananiáš, Azariáš a Misail (600 př.Kr.) • Ct. Daniel Vyznavač, ve schimě Stefan (10. st.); svt. Dionýsios, archiep. Egyptský (+ 1624)
ne 31 18 30. NEDĚLE PO 50nici:
Neděle svatých otců. Neděle před Narozením Kristovým
hlas 5. – Žid 11,9–10; 17–23; 32–40; Mat 1,1–25 (neděli sv. Otců)
  Mč. Sebastián (a družina jeho: Nikostratos, vězeňský dozorce a jeho žena Zoja, Kastorius, Trankvillos, presbyter a synové jeho diakoni Markelin a Marek, Klaudius, velitel věznice, syn jeho Symforian a bratr Viktorín, Tiburtos a Kastulos) (+ 287) • Svt. Modest. archiep. jerusalemský (+ 633); ct. Michal Vyznavač (+ 845)

Listopad 2017
         
st 1 19 den postní Kol 3,17– 4,1; Luk 9,44–50
  Pror. Joel (800 př.Kr.); mč. Uar a s ním 7 učitelů křesťanských (+ 307); ct. Jan Rylský (přenesení ostatků, 1238) • Bl. Kleopatra (Vlastislava) a syn její Jan (+ 327); svt.mč. Sadok, ep. perský a 128 mč. s ním (+ 342); sv. spr. Jan Kronštadtský, divotvorce (+ 1909). Den proslavení novomučedníků a vyznavačů ruských (v RZPC, r. 1981)
čt 2 20   Kol 4,2–9; Luk 9,49–56
  Vmč. Artemij Antiochijský, vojevůdce (+ 362) • Ct. Gerasim Athonita (+ 1579). Svt.mč. Nikolaj, presbyter (+ 1918); svt.mč. German, ep. alatyrský, Zosima, Joann, Joann, Joann, Nikolaj, Leonid, Joann a Alexandr, presbyteři, Michail a Petr, diákoni, a mč. Pavel (+ 1937). Spravedl. dítě Artemij Verkolský (+ 1545)
3 21 Svátek, den postní Kol 4,10–18; Luk 10,1–15
Efez 4,17–25; Mat 13,44–52
  Sv. Ludmila Česká, přenesení ostatků (925). Ct. Hillarion Veliký (+ 371; služba se mu zpívala včera) • Mč. Jan Peloponéský (+ 1773); svt. Ilarion, ep. meglinský (přenesení ostatků; + 1206); ct. Ilarij, schimník pečerský (11. st.); mč. Dasius, Gaius a Zotik (+ 303)
so 4 22 den postní Dimitrijevská zádušní sobota
2.Kor 5,1–10; Luk 7,2–10
1. Soluň 4,13–17; Jan 5,24–30 (zádušní)
  Ap.rovn. Averkios, ep. jerapolský, divotvorec (+ 167); sedm dětí efezských – mč.: Maximilián, Jamblich, Martinián, Dionýsij, Antonín, Konstantín (Exakustodián) a Joann • Ct. Lot Egyptský; svt. vyznavač Georgios z Dramy (Karslidis, starec; zesnutí 1959). Svátek divotvorné ikony Matky Boží Kazanské (1612)
ne 5 23 22. NEDĚLE PO 50nici;
O boháči a chudém Lazaru
hlas 5. — Gal 6,11–18; Luk 16,19–31

  Ap. Jakub, bratr Páně (+ 63) • Významný svatý Svt. Jákov Novgorodský, divotvorce (přenesení ostatků 1540); svt. Ignatios, patriarcha cařihradský (+ 877)
po 6 24   1.Sol 1,1–5; Luk 10,22–24
  Mč. Arethos a s ním 4299 mč. (+ 523) • Mč. Synklitikie a její dvě dcery; ct. Aretha, Sisoj a Theofil, zátvorníci pečerští (12.–13. st.); mč. Nerdon; svt. Papas, ep. skifrský (4. st.). Svátek ikony Matky Boží „Všech trpících potěšení“
út 7 25   1.Sol 1,6–10; Luk 11,1–10
  Mč. Markián a Martyrij, notáři konstantinop. (+ 355); spr. Tabita (Dorkas) (1. st.) • Mč. Anastasij (3. st.)
st 8 26 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) 1.Sol 2,1–8; Luk 11,9–13
  Velkomučedník slavný Dimitrij Soluňský, myrotočivý (+ 306) • Mč. Luppus (+ 306); ct.mč. Josef Athonský (+ 1536). (Vzpomínka na strašné zemětřesení v Konstantinopoli r. 740)
čt 9 27   1.Sol 2,9–14; Luk 11,14–23
  Mč. Nestor Soluňský (+ 306) • Ct. Nestor, letopisec pečerský (+ 1114); mč. Marek, Soterichos a Valentýna; svt. Kiriakos, patriarch konstantinop. (+ 606); kn. Andrej Smolenský (nalezení ostatků). Sv. Prokla (Proklis, Procula), manželka Pontia Piláta (dle řeckého kalendáře)
10 28 den postní Filip 1,1–7; Luk 4,37–44
Filip 1,8–14; Luk 5,12– 16
  Mč. Terentios a Neonilla a 7 dětí jejich (3. st.); ct. Stefan Savvait, tvůrce kánonů (+ 807). Vmč. Paraskeva, nazývaná Pátek (3. st.); svt. Arsenij Srbský, 1. archiepiskop (1266). Ct. Jov, igumen počájevský (služba 6. května) (+ 1651). Svt. Dimitrij Rostovský (1709) • Svt.mč. Kyriakos, patriarcha jerusalemský (+ 363); ct. Arsenios Kappadokijský (+ 1924)
so 11 29   2.Kor 8,1–5; Luk 8,16–21
  Ct.mč. Anastasie Římanka (249–59); ct. Avrám, zátvornik pečerský (12. st.) • Ct. Abrahám a bl. Marie (+ 360); ct. Avramij, archim. rostovský, divotvorce (zesnutí 1073–7)
ne 12 30 23. NEDĚLE PO 50nici
O vyhnání legie duchů zlých
hlas 6. — Efez 2,4–10; Luk 8,26–39
  Svt.mč. Zenobios, ep. egejský a mč. Zenobie, sestra jeho (+ 285) • Ap. ze 70ti: Tertus, Markus, Justus a Artemus; mč. Eutropie Alexandrijská (+ 250); svt. Josef, patriarcha konstantinopolský. Navrácení ostatků sv. Sávy Posvěceného z Itálie do jeho Lávry (ve Svaté Zemi; 1965)
po 13 31   1.Sol 2,20– 3,8; Luk 11,29–33
  Ap. ze 70ti: Stachus, Amplius, Urvanus, Narcis, Appelus a Aristobulos; mč. Epimachos (+ 250) • Ct. Spyridon a Nikodým, pekaři prosfor pečerští (12. st.); ct. Maura; 100 000 mč. tbiliských, umučených Mongoly (+ 1240, Gruzie); svt.mč. prot. Joann Carskoselský a Petrohradský (+ 1917)
út 14 1   1.Sol 3,9–13; Luk 11,34–41
  Sv. nezištníci a divotvorci Kosma a Damián Asijští (a matka jejich ct. Theodotia) (3. st.) • Svt.mč. Jan, ep. a Jákob, presb. v Persii umučení (+ 345); mč. Herminingeld, carevič góthský (+ 586)
st 15 2 den postní 1.Sol 4,1–12; Luk 11,42–46
  Mč. Akindin, Pigasij, Afthonij, Elpidifor, Anempodist a s nimi 7000 umučených (+ 341) • Ct. Markián Kirenejský (+ 388); ct. Kyprián Storoženský (+ 1598); svt.mč. Filogonij, patriarcha antiochijský (+ 322)
čt 16 3   1.Sol 5,1–8; Luk 11,47– 12,1
  Mč. Akepsimos, ep., Josef, presbyter a Aithalos, diakon (4. st.). Obnovení (posvěcení) chrámu vmč. Jiřího, kde leží jeho tělo (1872 Lýdie) • Mč. Perpetua, Diktorína, Fótýnie; mč. Attikos, Agapij (Lubomír), Eudoksios a dal.
17 4 den postní 1.Sol 5,9–13; 24–28; Luk 12,2–12
  Ct. Joannikos Veliký (+ 846); svt.mč. Nikandros, ep. myrský (a Hermos, presbyter) (1. st.) • Ct. Merkurij, postník pečerský (14. st.)
so 18 5   2.Kor 11,1–6; Luk 9,1–6
  Mč. Galaktion a Epistimie (3. st.); svt. Jóna, archiep. novgorodský, divotvorce (zesnutí 1470) • Ap. ze 70ti: Patrob, Linus, Herm, Gaij, Filolog; svt. Řehoř Alexandrijský
ne 19 6 24. NEDĚLE PO 50nici;
Vzkříšení dcery Jairovy
hlas 7. — Efez 2,14–22; Luk 8,41–56
  Svt. Pavel Vyznavač, patr. konstantinop. (+ 350); ct. bohonosný otec igumen Varlaam Chutinský, novgorodský divotvorce (+ 1192) • Mč. Tekusie, Alexandra, Polaktie, Klaudie, Eufrosína, Athanasie a Matrona (3. st.); mč. Viktor, mč. Nikandros; ct. Luka Pečerský
po 20 7   2.Sol 1,1–10; Luk 12,13–15; 22–31
2.Sol 1,10– 2,2; Luk 12,42–48
  č. 33 melitinských: Jeron, Hesychij, Nikandros, Athanasij, Mamanstos, Kallinik, Nikon, Longin, Valerián, Xanthos a dal. (3. st.); ct. Lazar Galisijský, divotvorce, postník na hoře (+ 1053) • Mč. Theodot, hostinský (+ 303); mč. Auktos, Tavrion a Thessalonikie; sv. Willibrord, archiep. v Utrechtu (+ 739); ct. Kyrill Novoezerský (nalezení ostatků); nový svt.mč. Kyrill, metrop. Kazanský (+ 1937)
út 21 8 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) Žid 2,2–10; Luk 10,16–21
  Sbor archanděla Michaela a dalších nebeských mocností beztělesných.
Archandělů: Gabriela, Rafaela, Uriela, Salafaela, Jehudiela, Barachiela a Jeremiela.
st 22 9 den postní 2.Sol 2,1–12; Luk 12,48–59
  Mč. Onisifor a Porfýrij (3. st.); ct. Matrona Cařihradská (+ 492) • Ct. Theoktista Lezevská (+ 881). Ct. Onisifor Pečerský; mč. Alexandr Soluňský (4. st.); ct. Jan Kolovos; ct. Eustolie (+ 610) a Sozipatra, císařovna (+ 625); ct. Simeon Metafrast (10. st.); mč. Christoforos, Mavros a Timotheos; svt. Nektarios Aiginský, metrop. pentapolský (+ 1920). Svátek ikony Matky Boží, která „rychle vyslyší“ (pohotové ku pomoci)
čt 23 10   2.Sol 2,13– 3,5; Luk 13,1–9
  Ap. ze 70ti: Erastos, Olympos, Rodion (a Sosipatros, Kvartos a Tertos) • Mč. Kalliop, Niros a Orion; mč. Orest, lékař (+ 304); svt.mč. Milios, ep. perský a učedníci jeho (+ 341). Sv. Arsenios Kappadokijský
24 11 den postní 2.Sol 3,6–18; Luk 13,31–35

  Vmč. Mína (Menas) (+ 304); mč. Viktor a Stefanida (Štěpánka) (2. st.); mč. Vikentij (Vincenc) (+ 304); ct. Theodor Studita, vyznavač (+ 826) • Bl. Maxim, pro Krista jurodivý, moskevský divotvorce (+ 1434); mč. Benedikt, Matouš, Izák, Kristian a Jan (+ 1004). Ikona Matky Boží: Yverská – myrotočivá (Montrealská).
so 25 12 Gal 1,3–10; Luk 9,37–43pol
  Svt. Jan Milosrdný, papež alexandrijský (+ 616-20); ct. Nil Postník (5. st.) • Bl. Jan Vlasatý, Rostovský (+ 1580); pror. Achiáš (960 př.Kr.); ct. Nil Myrotočivý (Athos 17. st.); mč. Sáva (+ 1726) a Mikoláš (+ 1735) Konstantinopolský
ne 26 13 25. NEDĚLE PO 50nici;
O milosrdném Samaritánu
hlas 8. — Efez 4,1–6; Luk 10,25–37
  Svt. Jan Zlatoústý, archiepiskop Města Konstantinova (+ 407) • Mč. Antonín, Nikifor a German (+ 308); mč. Manetha (+ 308); ct.mč. Daskin Athonita (+ 1681)
po 27 14 Svátek (je-li půst, povolena ryba)

1.Tim 1,1–7; Luk 14,12–15

  Sv. apoštol FilipSvt. Řehoř Palama, archiep. soluňský (+ 1360); spr. císař Justinián (+ 565) a císařovna Theodora (+ 548); mč. Konstantin Athonský (+ 1800); mč. Panteleimon (19. st.)
út 28 15 Začátek „Filipovského půstu“
k Narození Kristovu
1.Tim 1,8–14; Luk 14,25–35
  Mč. a vyzn. Gurios, Samon a Abib (+ 299) • Mč. Elpidos, Markelos a Eustochios (4. st.); svt. Tomáš Nový, patriarcha konstantinop. (+ 669); ct. Paisij Veličkovský (+ 1794); ct. Herman Aljašský (+ 1836)
st 29 16 Je-li půst, povoleno víno a olej 1.Tim 1,18–20; 2,8–15; Luk 15,1–10

  Svatý apoštol evangelista Matouš (+ 60) • Spr. Thulbian, kníže ethiopský, po křtu Matouš (1. st.); svt. mč. Filumen, igumen monastýru u Jákobovy studny (zabit 1979; Samaří – Šekem, arabsky Nábulus)
čt 30 17   1.Tim 3,1–13; Luk 16,1–9

  Svt. Řehoř Divotvorce, ep. neocesarijský (+ 266) • Významný svatý Ct. Nikon, igumen radoněžský (žák ct. Sergije v Trojickém monastýru) (+ 1426). Ct. Lazar Ikonopisec (+ 857)


Říjen 2017
         
ne 1 18 17. neděle po 50nici; o víře ženy kananejské. Neděle po Povýšení hlas 8. — Gal 2,16–20; Mar 8,34– 9,1 (neděli po Povýšení) • 2.Kor 6,16– 7,1; Mat 15,21–28
  Ct. Eumenius, ep. hortinský, divotvorce (7. st.) • Mč. Ariadna, Sofie a Irína (2. a 3. st.); svt. Arkadij, ep. novgorodský (+ 1162); vmč.kn. Bidzin a mč.kn. Šalva a Elizbar (+ 1660, Gruzie)
po 2 19   Efez 4,25–32; Luk 3,19–22
  Mč. Trofimus, Savvatij a Dorymedont (+ 276) • Mč. Zosima, poustevník (4. st.); kn. Igor Černigovský (+ 1147); zbožný kn. Feodor a jeho děti – kn. David, Konstantin, divotvorci; archiep. Theodor Canterburský (+ 690)
út 3 20 Je-li půst, povoleno víno a olej Efez 5,20–26; Luk 3,23– 4,1

  Vmč. Eustatij (Plakida) a jeho žena Theopistie a jejich děti Agapij a Theopistos (+ 118) •  Mč. Michail, kníže černigovský a bojar jeho Feodor, vyznavači a divotvorci (+ 1245); kn. Oleg (+ 1285); ct.mč. Jan, egyptský vyznavač a 40 mč. s ním (+ 310); ct.mč. Hilarion (+ 1804)
st 4 21 den postní Efez 5,25–33; Luk 4,1–15

  Opuštění Povýšení. Ap. ze 70ti Kodratus (služba se mu zpívá zítra) (+ 130) • Svt.mč. Ipatij, ep. efezský a Andrej, presbyter jeho (+ 730);  svt. Dimitrij, metrop. rostovský (nalez. ostatků 1752); mč. Eusebios; mč. Priska
čt 5 22   Efez 5,33– 6,9; Luk 4,16–22
  Svt.mč. Foka, ep. synopský (+ 117) • Pror. Jonáš (8. st. př.Kr.); ct. Jonáš, presbyter, otec sv. Theofana, tvůrce kánonů a Theodora Popsaných (9. st.). Spr. Petr; ct. Kosmas Zografský (+ 1323), 26 ct.mč. zografských (latiníky upálení, protože nepřijali unii s papežem; Athos 1275)
6 23 Je-li půst, povoleno víno a olej Efez 6,18–24; Luk 4,22–30
Galat 4,22–31 (od pol.); Luk 1,5–25 (Janu Křtiteli)
  Početí Předchůdce a Křtitele Páně Jana • Ct. ženy Xantippa a Polyxenie (+ 109); mč. Iraida, panna (+ 308); mč. Mikoláš Pantapolos (+ 1672); mč. Jan (+ 1814); svt. Innokentij, metr. moskevský (proslavení 1977)
so 7 24   1.Kor 15,39–45; Luk 4,31–36
  Prvmč. Thekla, apoštolům rovná (1. st.) • Ct. Korpios Palestýnský (+ 530); sv. Štěpán (v monašství Šimon), David a Vladislav Srbští (13. st.); ct. Nikandr, poustevník pečerský, pskovský divotvorec
ne 8 25 18. neděle po 50nici
zázračný rybolov na hlubině
hlas 1. — 2.Kor 9,6–11; Luk 5,1–11
  Ct. Eufrosinie Alexandrijská (5. st.) •  Ct. Sergej Radoněžský, divotvorce (zesnutí – 1392); ct. Evfrosína Suzdalská (+ 1250); ct.mč. Pafnutij Egypťan a 546 mč. s ním (3. st.); mč. Roman; sv. Prochor, učedník ap. ev. Jana
po 9 26 Svátek (je-li půst, povoleno víno a olej) 1. Jn 4,12–19 (od pol.); Jan 19,25–27; 21,24–25
  Zesnutí sv. apoštola a evangelisty Jana Theologa (zač. 2. st.) •  Svt. Tichon, patriarcha moskevský a celé Rusi (kanonisace 1989); svt.mč. Afanasij, presbyter (+ 1937); svt.mč. Vladimir, presbyter (+ 1939); spr. Gedeon, soudce israelský; ct. Efrém Perekomský, Novgorodský (1492)
út 10 27   Filip 1,1–7; Luk 4,37–44
Filip 1,8–14; Luk 5,12– 16
  Mč. Kallistratos a družina (+ 304) • Ap. ze 70ti: Marek, Aristarchos a Zina; mč. Gajána; 15 mč. na lodi upálených; ct. Savvatij, solověcký divotvorce (+ 1435); mč. Akilína Soluňská (+ 1764);  svt.mč. Petr, metr. krutický (+ 1937)
st 11 28 den postní
Státní svátek
Filip 1,12–20; Luk 5,33–39
Gal 6,2–8; Luk 6,17–23
  Sv. mč. Václav, kníže český (+ 929 či 935);  ct. Chariton Vyznavač (+ 350) •  Ct. schimonach Kyrill a schimonachyně Marie (rodiče ct. Sergije Radoněž., + 1337); pror. Báruch (6. st. př.Kr.); sbor ctihodných Otců pečerských v blízkých jeskyních sv. Antonije odpočívajích
čt 12 29   Filip 1,20–27; Luk 6,12–19
  Ct. Kyriak, poustevník (+ 556) • Mč. Petronie; ct. Theofan Milostivý. Svt. Joann (Maximovič), ep. šanghajský a sanfranciský (nalezení ostatků)
13 30 den postní Filip 1,27– 2,4; Luk 6,17–23pol.
1.Kor 15,58– 16,3; Luk 5,17–26
  Svt.mč. Řehoř, ep. a osvětitel Velké Arménie (+ 335); mč. Ripsimie, Gajanie a 35 svatých panen a 70 mužů mučedníků (4. st.) •  Svt. Michal, prvý metropolita kyjevský a celé Rusi, divotvorce (+ 992)
so 14 1   Žid 9,1–7; Luk 10,38–42; 11,27–28
  Záštita přesvaté Bohorodice (Pokrov). Ap. ze 70ti Ananiáš; ct. Roman Sladkopěvec (6. st.) • Mč. Dominik Soluňský (4. st.); mč. Krescents, Evagrius, Marcialus, Jannuarius, Alexandr, Hotie, Saturnie, Věra, Prima, Donata a dalších (+ 320); ct. Jan Kukuzel (12. st.) a Řehoř Athonský (14. st.);  ct. Sávva, višerský divotvorce (+ 1461). Památka sjednocení 14 statečných Čechů s pravoslavnou církví (v r. 1870)
ne 15 2 19. neděle po 50nici
o lásce k nepřátelům
hlas 2. — 2.Kor 11,31 – 12,9; Luk 6,31–36
  Svt.mč. Kyprián a mč. Justýna (+ 304) • Blaž. Ondřej, pro Krista jurodivý (+ 936). Kn. Anna Kašinská (+ 1338); blaž. Kyprián, jurodivý; mč. Řehoř Athonský (+ 1794)
po 16 3   Filip 2,12–16; Luk 6,24–30

  Svt.mč. Dionýsios Areopagitský, ep. athénský • Rustikos, presbyter a Jelevferij, diakon (+ 96); ct. Jan Chozevita, ep. caesarijský; bl. Hesychast Athonský (6. st.)
út 17 4   Filip 2,17–23; Luk 6,37–45

  Svt.mč. Jerotheos, ep. athénský (1. st.) • Sv. Damara (1. st.); mč. Dominika a dcery její Veronika a Prosdokie (+ 305); ct. Ammon (+ 350); svt. Eudemon, katholikos gruzínský (+ 1642); sv.kn. Vladimír Novgorodský, divotvorec (+ 1052); svt. Hurij a Varsonofij Kazanští (nalezení ostatků)
st 18 5 den postní Filip 2,24–30; Luk 6,46– 7,1

  Mč. Charitýna (+ 304) •  Svt. Petr, Alexej, Jóna, Filip, Hermogen Moskevští a celé Rusi, divotvorci; svt.mč. Dionýsios, ep. alexandrijský (+ 264); ct. Damián, Jeremija a Matfej, jasnovidní proroci pečerští
čt 19 6   Filip 3,1–8; Luk 7,17–30

  Sv. ap. Tomáš • Ct.mč. Makarios Athonský (+ 1590)
20 7 den postní Filip 3,8–19; Luk 7,31–35
  Mč. Sergej a Bakchus (+ 290) • Mč. Julián, presbyter a Kesarij, diakon (3. st.); mč. Eusebios a Filinos; mč. Pelagie z Tarsu (+ 290); mč. Polychron, presbyter (4. st.); svt. Marek, papež římský (4. st.); ct. Sergij Poslušný, pečerský
so 21 8   2. Kor 1,8–11; Luk 5,27–32

  Ct. Pelagie (+ 457) • Ct. Taisie Egyptská (4. stol.); ct. Trifon, archimandr. (+ 1612); ct. Dositej (+ 1482); sv. Petronie (Petronilla) (1. st.); sv. Alexij Karpatský (kanonisace 2001
ne 22 9 20. neděle po 50nici
o vzkříšení mládence
Památka svatých Otců 7. všeobecného sněmu (r. 787)
hlas 3. — Gal 1,11–19; Luk 7,11–16
Žid 13,7–16; Jan 17,1–13 (svatým Otcům)
  Ap. Jakub Alfeův • Ct. Andronik a žena jeho Athanasie (5. st.). Spr. Abraham, praotec a příbuzný jeho Lot (2000 let př.Kr.)
po 23 10   Filip 4,10–23; Luk 7,36–50
  Mč. Eulampios a Eulampie (+ 303) •  Ct. Amvrosij Optinský (1891). Blaž. Andrej Totemský, pro Krista jurodivý (+ 1673); 26 ct.mč. zografských (+ 1284, 1276, 1280 na Athosu). Sbor volyňských svatých. (Památka navrácení Počájevské lávry pravoslavným v r. 1831)
út 24 11   Kol 1,1–2; 7–11; Luk 8,1–3
  Ap. ze 70ti Filip (ze sedmi diakonů); ct. Theofan Popsaný, vyznavač a kánonů tvůrce, ep. nikejský (+ 850) • Ct. Lev Optinský (1841). Sbor ctihodných optinských starců: Lva (1841), Makárije (1860), Amvrosije (1891), Moiseje (1862), Antonije (1865), Ilariona (1873), Isakije (1894), Anatolije (1894), Josifa (1911), Varsonofije (1913), Anatolije (1922), Nektarije (1928),  Nikona vyznavače (1931), Isakije svt. mč. (1938). Mč. Zinaida a Filonilla (1. st.). Památka divu ikony Pána našeho Ježíše Krista v Bejrůtu.
st 25 12 den postní Kol 1,18–23; Luk 8,22–25
  Mč. Probus, Tarachos a Andronik (+ 304); ct. Kosma, ep. maiumský, kánonů tvůrce (+ 787) • Mč. Domnika (+ 286); sv. Martin Milostivý, ep. tourský (+ 397); sv. Edwin, král northumbrijský (+ 633).  Svátek sv. Jana Křtitele na památku přenesení z Malty části dřeva Kristova Kříže, ikony Matky Boží napsané sv. evangelistou Lukášem a pravé ruky Předchůdce a Křtitele Páně Jana (r. 1799). Svátek Jerusalemské ikony Matky Boží (r. 48)
čt 26 13   Kol 1,24–29; Luk 9,7–11

  Mč. Karpus a Papylas (a s nimi Agathodor a Agathonika) (+ 251) • Ct. Benjamín Pečerský (14. st.); mč. Benjamin, diakon (+ 421); mč. Florentij; vmč. Chrýsie (Zlatava) Bulharská (+ 1795).  Yverská ikona Matky Boží (přenesení do Moskvy 1648)
27 14 den postní Kol 2,1–7; Luk 9,12–18

  Mč. Nazárij, Gervasij, Protasij i Kelsus (1. st.);  ct. Paraskeva Srbská (11. st.) • Mč. Silván, presb. gazský (4. st.); ct. Nikola Svatoš, pečerský, kn. černigovský; svt.mč. Ignatij, ep. (+ 1814)
so 28 15 Státní svátek 2.Kor 3,12–18; Luk 6,1–10
Galat 1,11–19; Jan 10,1–9 (od pol.)
  Ct. Euthimij Nový, Soluňský (+ 889); ct.mč. Lukián, presb. antiochijský (+ 312) • Sv. kníže Rostislav Moravský (9. st.). Svt.mč. Lukián Pečerský (+ 1243); svt. Jan, ep. suzdalský (+ 1373)
ne 29 16 21. neděle po 50nici
o rozsévači a rozličné půdě
hlas 4. — Gal 2,16–20; Luk 8,5–15

  Mč. Longin, setník u kříže Páně • Ct. Malus, poustevník; mč. Leontij, Dometij, Terentij, Domnin
po 30 17   Kol 2,13–20; Luk 9,18–22
  Pror. Ozeáš (820 př.Kr.); ct.mč. Ondřej Krétský (+ 767) • Sv. Lazar Vzkříšený; mč. nezištníci Kosma a Damián a bratří jejich: mč. Leontij, Anthimus a Eutropius (+ 287); blaž. Alipije Goloseevská (jurodivá; zesnutí – 1988)
út 31 18   Kol 2,20– 3,3; Luk 9,23–27

  Sv. apoštol evangelista Lukáš • Mč. Marín (4. st.); ct. Julián, poustevník mesopotámský (4. st.); ct. Josef Volocký, igumen a divotvorce (nalez. Ostatků 1515); ct. David Serpuchovský (+ 1520); vmč. Chrysie (Zlata) (+ 1795); svt.mč. Mnasen, ep. kyperský (1. st.); mč. Aristobulos


Obsáhlý pravoslavný kalendář s vícero jmen svatých na každý den ve formátu PDF na celý aktuální rok je zde.
(jsou zde všechny svátky a podrobné údaje o půstech a dalších podrobnostech pravoslavného církevního roku, jak jsou obsaženy v úplném církevním kalendáriu)