podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg ČeskyРусский

Kalendář svátků a půstů pro rok 2021
( uvedená data jsou dle světského kalendáře - nového stylu )

PASCHA

2 května

Dvanáct velkých svátků

pohyblivé

 • 25. dubna (neděle) - 6. neděle Velkého půstů (Květná) - Vjezd Pána do Jerusaléma
 • 10. června (čtvrtek) - Nanebevstoupení Páně
 • 20. června (neděle) - Padesátnice – Svaté Trojice (seslání Svatého Ducha)

nepohyblivé

 • 7. ledna (čtvrtek) - Narození Páně
 • 19. ledna (úterý) - Křest Páně (Bohozjevení)
 • 15. února (pondělí) - Uvedení Páně do chrámu
 • 7. dubna (středa) - Zvěstování Přesvaté Bohorodice
 • 19. srpna (čtvrtek) - Proměnění Páně
 • 28. srpna (sobota) - Zesnutí Bohorodice
 • 21. září (úterý) - Narození Přesvaté Bohorodice
 • 27. září (pondělí) - Povýšení svatého Kříže
 • 4. prosince (sobota) - Uvedení do chrámu Přesvaté Bohorodice

Velké svátky

 • 14. ledna (čtvrtek) - Obřezání Páně
 • 7. července (středa) - Narození sv. Jana, Křtitele a Předchůdce Páně
 • 12. července (pondělí) - Slavní a všechvalní, nejpřednější z apošt. Petr a Pavel
 • 11. září (sobota) - Stětí hlavy Proroka, Předchůdce a Křtitele Páně, Jana
 • 14. října (čtvrtek) - Záštita přesvaté Bohorodice (Pokrov)

Dny zvláštního vzpomínání zesnulých

 • 6. března (sobota) - Světová sobota zádušní („roditelská“ čili předků)
 • 27. března (sobota) - 2. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
 • 3. dubna (sobota) - 3. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
 • 10. dubna (sobota) - 4. sobota velkopostní – zádušní („roditelská“ čili předků)
 • 9. května (neděle) - Padlích vojinů
 • 11. dubna (úterý) - Radonice
 • 19. června (sobota) - Trojiční zádušní sobota („roditelská“ čili předků)
 • 6. listopadu (sobota) - Dimitrijevská zádušní sobota

Mnohodenní půsty

 • 15. března (pondělí) -1. května (sobota) - Velký půst (svatá čtyřicátnice) a strastný týden (poslední týden před Paschou)
 • 28. června (pondělí) - 11. července (neděle) - Petropavlovský půst
 • 14. srpna (sobota) - 27. srpna (pátek) - Půst před Zesnutím přesv. Bohorodice
 • 28. listopadu (neděle) - 6. ledna 2021 (čtvrtek) - Filipovský půst (půst před svátkem Narození Páně)

Jednodenní půsty

 • Středy a pátky po celý rok (není-li půst v tomto dni zmírněn svátkem či památkou významného svatého)
 • 18. ledna (pondělí) - Předvečer Křtu Páně
 • 11. září (sobota) - Stětí hlavy Proroka, Předchůdce a Křtitele Páně, Jana
 • 27. září (pondělí) - Povýšenĺ svatého Křĺže Páně (čili „Pozdvihování svatého Kříže“)

Zmírnění půstu stanovené Církví

(i ve středy a pátky, jsou to buď sváteční období či některé z přípravných týdnů k Velkému půstu)

 • 7. ledna (pátek) - 17. ledna (neděle) - 10 dní od svátku Narození Páně
 • 21. února (neděle) - 27. února (sobota) - První týden Triodu (od Neděle celného a farizeje až do Neděle marnotratného syna)
 • 8. března (pondělí) - 14. března (neděle) - Třetí týden Triodu (od pondělka Masopustného týdnu do Syropustní neděle)
 • 2. května (neděle) - 8. května (sobota) - Světlý týden po Pasše
 • 20. června (neděle) - 26. června (sobota) - Svatodušný týden