OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Kalendář Filipovského půstu
(půst před svátkem Narození Ježíše Krista)
28. listopadu 2018 - 6. ledna 2019

Vánoce jsou jedním z největších křesťanských svátků. Plný a přesný název zní Tělesné narození našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista. Církev v nich oslavuje vtělení Božího Syna, který byl Otcem zrozen dříve, než byl stvořen svět. Obsahem svátku je tedy skutečnost, že Bůh Syn se stal člověkem. Vzal na sebe lidství, aby jej mohl vykoupit z porušenosti hříchem a navrátit mu krásu a dokonalost, jakou mělo při stvoření. Bůh přijal lidství ze ženy - Panny Marie - a sjednotil tím božství i lidství v osobě Ježíše Krista. Proto o Ježíši Kristu hovoříme jako o Bohočlověku. Podle dogmatické definice IV. všeobecného sněmu, který se sešel roku 451 ve městě Nikáji, je Ježíš Kristus pravý Bůh a pravý člověk.

Oslava Kristova narození nastává začíná dlouho před samotným svátkem. Den po svátku apoštola Filipa začíná přípravná doba svátku, půst, kterému se právě pro toto časové určení říká půst filipovský, nebo prostě půst před Narozením Páně. Trvá od 15. listopadu (tj. 28. listopadu podle přepočtu juliánského kalendáře na kalendář gregoriánský) do samotného dne svátku, který má pevné datum a připadá na 25. prosince (7. ledna v přepočtu).

Postní pravidla na Filipovský půst

Ačkoliv totiž Církev ustanovila konkrétní dny a období pro půst (akrivii, které jsou uvedené v kalendáři níže), je v této záležitosti pro každého křesťana možná úprava (zmírnění), která je ponechána na rozhodnutí duchovních otců, kteří jsou někdy shovívaví k slabostem lidí a uplatňují tuto shovívavost či laskavost zmírněním církevního pravidla (tj. požehnají nějakou výraznější ikonomii), a to vždy dle potřeb prospěchu každé duše.

Proto by se měl každý křesťan obrátit na svého duchovního otce pro požehnání postního pravidla, které bude pro něj nejvhodnější.

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

nedělé

28. listopadu

29. listopadu

30. listopadu

1. prosince

2. prosince

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem, ryba

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

Svatý apoštol evangelista Matouš

Svt. Řehoř Divotvorce

27. NEDĚLE PO 50 nici;
o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu

3. prosince

4. prosince

5 prosince

6. prosince

7. prosince

8. prosince

9. prosince

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem, ryba

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

UVEDENÍ PŘESVATÉ BOHORODICE DO CHRÁMU

Sv. veliký kníže Alexandr Něvský

Vmč. Kateřina

Svt. mč. Kliment, papež římský

28. NEDĚLE PO 50 nici;
o uzdravení ženy v den sváteční

10. prosince

11. prosince

12. prosince

13. prosince

14. prosince

15. prosince

16. prosince

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem, ryba

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem, ryba

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

Sv. všechvalný apoštol Ondřej Prvozvaný

29. NEDĚLE PO 50 nici;
jak nesnadně bohatý vejde do Království Božího

17. prosince

18. prosince

19. prosince

20. prosince

21. prosince

22. prosince

23. prosince

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem, ryba

teplá postní strava s olejem, ryba

teplá postní strava s olejem

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

Vmč. Barbora (a mč. Juliána)
ct. Jan Damaskin

Ct. Sávva Posvěcený

Svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycejských

Početí přesvaté Bohorodice ve sv. Anně

30. NEDĚLE PO 50 nici;
o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal

24. prosince

25. prosince

26. prosince

27. prosince

28. prosince

29. prosince

30. prosince

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

Svt. Spyridon Divotvorce, ep. trimifuntský

Mč. Eustratij;
Mč. Lucie

31. NEDĚLE PO 50 nici;
o hostině a hostech

Neděle praotců Božího národa

31. prosince

1. ledna

2. ledna

3. ledna

4. ledna

5. ledna

6. ledna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá postní strava s olejem, víno, ryba

po ranní liturgie povolená teplá strava bez oleje a trocha vína
Do 18. hod. přísný půst
nemělo by se jíst vůbec. Po 18. hod. pouze sočivo

Předsvátek Narození.

Svt.mč. Ignatij Bohonosec
spr. Jan Kronštadtský

Předsvátek Narození.

Předsvátek Narození.

Liturgie se nekoná.
Královské hodinky

Sobota před Narozením

32. NEDĚLE PO 50 nici:
Neděle svatých otců

Neděle před Narozením Kristovým

7. LEDNA 2019 (pondělí)

konec půstu

NAROZENÍ PANA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA