OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

podat pomjaník.jpg      podat zapisku.jpg       pomoc-pozhertvovat.jpg ČeskyРусский

Kalendář Filipovského půstu
(půst před svátkem Narození Ježíše Krista)
28. listopadu - 6. ledna

Vánoce jsou jedním z největších křesťanských svátků. Plný a přesný název zní Tělesné narození našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista. Církev v nich oslavuje vtělení Božího Syna, který byl Otcem zrozen dříve, než byl stvořen svět. Obsahem svátku je tedy skutečnost, že Bůh Syn se stal člověkem. Vzal na sebe lidství, aby jej mohl vykoupit z porušenosti hříchem a navrátit mu krásu a dokonalost, jakou mělo při stvoření. Bůh přijal lidství ze ženy - Panny Marie - a sjednotil tím božství i lidství v osobě Ježíše Krista. Proto o Ježíši Kristu hovoříme jako o Bohočlověku. Podle dogmatické definice IV. všeobecného sněmu, který se sešel roku 451 ve městě Nikáji, je Ježíš Kristus pravý Bůh a pravý člověk.

Oslava Kristova narození nastává začíná dlouho před samotným svátkem. Den po svátku apoštola Filipa začíná přípravná doba svátku, půst, kterému se právě pro toto časové určení říká půst filipovský, nebo prostě půst před Narozením Páně. Trvá od 15. listopadu (tj. 28. listopadu podle přepočtu juliánského kalendáře na kalendář gregoriánský) do samotného dne svátku, který má pevné datum a připadá na 25. prosince (7. ledna v přepočtu).

Postní pravidla na Filipovský půst

Ačkoliv totiž Církev ustanovila konkrétní dny a období pro půst (akrivii), je v této záležitosti pro každého křesťana možná úprava (zmírnění), která je ponechána na rozhodnutí duchovních otců*, kteří jsou někdy shovívaví k slabostem lidí a uplatňují tuto shovívavost či laskavost zmírněním církevního pravidla (tj. požehnají nějakou výraznější ikonomii), a to vždy dle potřeb prospěchu každé duše.

Proto by se měl každý křesťan obrátit na svého duchovního otce pro požehnání postního pravidla, které bude pro něj nejvhodnější.

*tento kalendář sestaven s požehnáním duchovního správce chrámu protojereja Igora.

pondělí

úterý

středa

čtvrtek

pátek

sobota

nedělé

28. listopadu

29. listopadu

teplá strava s olejem, víno, ryba

teplá strava s olejem, víno, ryba

25. NEDĚLE PO 50 nici
o milosrdném Samaritánu

Svatý apoštol evangelista Matouš (+60)

30. listopadu

1. prosince

2. prosince

3. prosince

4. prosince

5. prosince

6. prosince

teplá strava bez oleje

teplá strava s olejem, ryba

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá strava s olejem, ryba

teplá strava s olejem, ryba

teplá strava s olejem, víno, ryba

teplá strava s olejem, víno, ryba

Svt. Řehoř Divotvorce, ep. Neocesarijský (+ 266)

Ct. Nikon, igumen radoněžský (+1426)

Svt. Filaret, metr. moskevský a kolomenský (1867)

Předsvátek Uvedení

Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu

Naše přesvatá Vládkyně a vždycky Panna Marie vstupuje do jerusalemského chrámu

26. NEDĚLE PO 50 nici
o tom, kdo hromadí pozemské poklady a není bohat v Bohu

Sv. vel.kn. Alexandr Něvský, Vladimirský a Novgorodský, ve schimě Alexij, celé Rusi divotvorce (+1263)

7. prosince

8. prosince

9. prosince

10. prosince

11. prosince

12. prosince

13. prosince

teplá strava bez oleje

teplá strava s olejem, ryba

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá strava s olejem, ryba

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá strava s olejem, víno, ryba

teplá strava s olejem, víno, ryba

Vmč. Kateřina (+305)

Opuštění svátku Uvedení

Svt.mč. Kliment, papež římský (+101)

27. NEDĚLE PO 50 nici
o uzdravení ženy v den sváteční

Sv. všechvalný apoštol Ondřej Prvozvaný (+62)

14. prosince

15. prosince

16. prosince

17. prosince

18. prosince

19. prosince

20. prosince

teplá strava bez oleje

teplá strava s olejem, ryba

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá strava s olejem, ryba

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá strava s olejem, víno, ryba

teplá strava s olejem, víno, ryba

Vmč. Barbora (a mč. Juliána) (+306)
ct. Jan Damaskin (+780)

Ct. Sávva Posvěcený (+532)

Svt. Mikuláš Divotvorce, archiep. Myr Lycejských (Nikolaj, Nikolaos) (+345)

28. NEDĚLE PO 50 nici
o uzdravení desíti, z nichž jen jeden díky vzdal

21. prosince

22. prosince

23. prosince

24. prosince

25. prosince

26. prosince

27. prosince

teplá strava bez oleje

teplá strava s olejem

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá strava s olejem

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá strava s olejem, víno, ryba

teplá strava s olejem, víno, ryba

Početí přesvaté Bohorodice ve sv. Anně

Svt. Spyridon Divotvorce, ep. trimifuntský (+348)

Mč. Eustratij (Vítězslav), Auxentij, Eugenij (Evžen), Mardarij a Orest (+284)
Mč. Lucie (+304)

29. NEDĚLE PO 50 nici
o hostině a hostech

Neděle praotců Božího národa

28. prosince

29prosince

30. prosince

31. prosince

1. ledna

2. ledna

3. ledna

teplá strava bez oleje

teplá strava s olejem

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá strava s olejem

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá strava s olejem

teplá strava s olejem

Pror. Daniel a tři mládenci – Ananiáš, Azariáš a Misail (600 př.Kr.)

Sobota před Narozením

Svt.mč. Ignatij Bohonosec, patriarcha antiochijský (+107)
spr. Jan Kronštadtský, divotvorce (zesnutí 1908–9)

29. NEDĚLE PO 50 nici
Neděle svatých otců

Neděle před Narozením Kristovým

Předsvátek Narození

4. ledna

5ledna

6. ledna

suchá strava bez oleje
(chléb, ovoce, zelenina)

teplá strava bez oleje

přísný půst do 18. hod.
Po 18. hod. sočivo

Předsvátek Narození
Vmč. Anastasie (uvolňující pouta) (+304)

Předsvátek Narození

Předvečer Narození Kristova

7. ledna 2019 (čtvrtek)

konec půstu

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA