OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Русский     Česky     Pomoc chrámu     

Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 9.00 hodin.

Od 8.40 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda.

Přehled bohoslužeb DUBEN 2018

1.4. (19.3.)

neděle

6. neděle Velkého půstu

Květná neděle hlas 2

VJEZD PÁNA DO JERUSALEMA

Mč. Chrysant a Daria (a s nimi v Římě: tribun Claudius, jeho žena Hilaria, jejich synové: Iason, Maurus, presbyter Diodorus a diákon Marianus) (+ 283) • Muč. Pancharios Nikomedský (302). Ct. Vassa Pskovská (1473).

8:40 - čtení hodinek

9:00Sv. liturgie Jana Zlatoústého

6.4. (24.3.)

pátek

Strastný (pašiový) týden.

Velký pátek.

UKŘIŽOVÁNÍ KRISTOVO. Vzpomínání spasitelného utrpení Kristova.

Předsvátek Zvěstování. Ct. Zachariáš Egyptský, zatvornik; svt. Artemon Soluňský, ep. seleukijský (1.–2.st.)

Přísný půst

16:00 — večerní s vynášením Pláštěnice

7.4. (25.3.)

sobota

Strastný (pašiový) týden.

Velká - Bílá sobota.

ZVĚSTOVÁNÍ PŘESVATÉ BOHORODICE

Sv. Prokop Sázavský (zesnutí – 1053). Svt. Tichon Vyznavač, patriarcha; ct. Justýn Čelijský

8:40 - čtení hodinek

9:00 – Sv. liturgie Basila Velikého

8.4. (26.3.)

neděle

SVĚTLÉ VZKŘÍŠENÍ KRISTOVO.

Svatá a velká neděle Paschy

Sbor archanděla Gabriela

po sv. Slavnostní Liturgii svěcení paschálních pkrmů

9:00průvod kolem chrámu pak následuje paschální jitřní a po ní slavnostní Sv. liturgie Jana Zlatoústého

15.4. (2.4.)

neděle

2. neděle Paschální. „Popaschální“ (Antipascha)

Tomášova neděle. hlas 1

Ct. Titus, divotvorce (9. st.)

8:40Paschální hodinky

9:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

22.4. (9.4.)

neděle

3. neděle Paschální.

Svatých žen myronosic. hlas 2

Marie Magdaleny, Marie Jákobovy, Marie Kleopovy, Salomie – matky synů Zebedeových, Jany – ženy domovníka krále Heroda, Marty a Marie – sester spr. Lazara, Zuzany a tajných učedníků Pána (spr. Josefa z Arimatie a Nikodéma)

8:40Paschální hodinky

9:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

29.4. (16.4.)

neděle

4. neděle Paschální.

O mrtvicí raněném. hlas 3

Mč. Agapie (Milena), Irena a Chionie (+ 304) • Mč. Leonid, Chariessa, Nika, Galina, Kalisa. Basilissa, Nunechia a Theodora (+ 258)

8:40Paschální hodinky

9:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

Přehled bohoslužeb BŘEZEN 2018

4.3. (19.2.)

neděle

2. neděle Velkého půstu

SV. ŘEHOŘE SOLUŇSKÉHO – PALAMY hlas 6

Ap. ze 70ti: Filemon, Archippos a mč. aprovn. Apfie (1. st.) • Ct. Eugenij a Makarij Vyznavači, presbyteři antiochijští (+363); ct. Dosithej Palestinský (7. st.); svt.mč. Nikitas z Epiru (+1809)

8:40 - čtení hodinek

9:00 - Sv. liturgie Basila Velikého

11.3. (26.2.)

neděle

3. neděle Velkého půstu

UCTÍVÁNÍ SVATÉHO KŘÍŽE hlas 7

Svt. Porfýrij, ep. gazský (+420) • Mč. Sebastián a Christodulos (+66). Svt. mč. Petr (1930) a Sergij (1933) presbyteři

8:40 - čtení hodinek

9:00 - Sv. liturgie Basila Velikého

18.3. (5.3.)

neděle

4. neděle Velkého Půstu

CT. JANA SINAJSKÉHO – KLIMAKA (Žebříkovce) hlas 8

Mč. Konon (1. st.) • Mč. Iraida (Rhaisa) (3. st.); mč. Onisij (1. st.); mč. Evlogij Palestýnský; mč. Archelus a s ním 150 mč.; ct. Marek Postník (5. st.); ct. Hesychij Postník (+790); mč. Jan Bulharský; ct. Leonid (1549); svt. Luka Vyznavač, simferopolský (lékař; nalez. ostatků; 1996)

8:40 - čtení hodinek

9:00 - Sv. liturgie Basila Velikého

25.3. (12.3.)

neděle

5. neděle Velkého půstu

CT. MARIE EGYPTSKÉ hlas 1.

Ct. Theofan Vyznavač (+818) • Svt. Řehoř – papež římský (Dvojeslov – Dialogus) (+604); ct. Simeon Nový Theolog (+1021). Spr. Fineas, vnuk Áronův (1500 př. Kr.)

8:40 - čtení hodinek

9:00 - Sv. liturgie Basila Velikého


PŘEHLED BOHOSLUŽEB ÚNOR 2018

4.2. (22.1.)

neděle

NEDĚLE O MARNOTRATNÉM (nevěrném) SYNU

Ap. Timotej ze 70ti (+ 80/96); ct.mč. Anastasios Perský (+ 628) • Ct.mč. Anastasij Pečerský, diákon (12. st.); ct. Josif Posvěcený, z Kréty (+ 1511); první z amerických hierarchů Josaf, osvětitel Aljašky a Ameriky (+ 1799)

8:40 - čtení hodínek

9:00 - Sv. liturgie Jana Zlatoústého

10.2. (28.1.)

sobota

Sobota zádušní („roditelská“ čili předků – světová)

konáme vzpomínání všech zesnulých pravoslavných křesťanů – našich bratří a sester – všech dob)
Ct. Efrém Syrský (+ 373) • Ct. Palladij Antiochijský (4. st.); Isák Syřan, ep. ninivetský (7. st.); ct. Theodosij Totemský (+ 1568); ct.svt. Efrém Pečerský (1098)

8:40 - čtení hodinek

9:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

11.2. (29.1.)

neděle

NEDĚLE MASOPUSTNÍ o strašném soudu

Přeneseníostatků svt.mč. Ignatije Bohonosce (Theofora) (+ 107) • Ct. Lavrentij Pečerský, zátvornik (+ 1194); mč. Roman a druhové, samosatští (+ 297); ct. Andrej Rublev (1430); svt. Gerasim, Pitirim, Iona – ep. velikopermští

8:40 - čtení hodinek

9:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

18.2. (5.2.)

neděle

NEDĚLE SYROPUSTNÍ vzpomínání Adamova vyhnání

Neděle všeobecného smíření

Mč. Agatha z Palerma na Sicílii (+ 251) • Svt. Polyeuktos, patriarcha konstantinop. (+ 970); mč. Theodula z Anazarbu a s ní mč. Elladios, Makarios a Evagrios (asi 304); mč. Antonios Athénský (+ 1774); svt. Feodosij, archiep. černigovský (zesnutí 1696); mč. Indract Britský a druhové (+ 700)

8:40 - čtení hodinek

9:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

25.2. (12.2.)

neděle

1. neděle Velkého půstu – OSLAVA PRAVOSLAVÍ

Svt. Meletij, archiep. antiochijský (+ 381) • Malý svátek Svt. Alexij, metropolita moskevský a celé Rusi, divotvorce (+ 1378); ct. Marie – Marín (+ 6.st.); svt. Urban, ep. římský (223–230); svt. Antonios II., patr. konstantinop. (+ 895). Malý svátek Yverská ikona Matky Boží

8:40 - čtení hodinek

9:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

PŘEHLED BOHOSLUŽEB LEDEN 2018

7.1. (19.12.)

neděle

31. Neděle po Padesátnici (hlas 6)

NAROZENÍ PÁNA NAŠEHO JEŽÍŠE KRISTA

8:40 - čtení hodínek

9:00 Sv. liturgie Basila Velikého

14.1. (1.1.)

neděle

32. neděle po Padesátnici

Neděle před Bohozjevením hlas 7.

SVÁTEK OBŘEZÁNÍ PÁNĚ

Svt. Basil Veliký, archiep. Caesaree Kappadocijské (+379) • Svt. Řehoř, ep. naziánský (otec sv. Řehoře Theologa) (+374)

Nový rok podle juliánského kalendáře

8:40 - čtení hodinek

9:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

19.1. (6.1.)

pátek

ZJEVENÍ PÁNĚ, Křest Pána našeho Ježíše Krista (Bohozjevení čili Theofanie)

Po sv. liturgii velké svěcení vody v chrámu

8:40 - čtení hodinek

9:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

21.1. (8.1.)

neděle

33. neděle po Padesátnici

Neděle po Bohozjevení O Zacheovi hlas 8.

Ct. Georgios Chozevita (7. st.); ct. Dominika Konstantinop. (+474); svt. Emilián Vyznavač, ep. kyzický (9. st.) • Ct. Grigorij, divotvorce pečerský (+1093); svt. Kýr (+714) a Attika (+425), patriarchové konstantinopolští; svt.mč. Isidor, presbyter a s ním 72 mč. v Jurevě (Estonsko, umučení latiníky, 1472)

8:40 - čtení hodinek

9:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého

28.1. (15.1.)

neděle

Neděle o celném a fariseovi hlas 1.

Ct. Pavel Thébský (+ 341) a ct. Jan Chýšník (5. st.) • Ct.mč. Pansofij Alexandrijský (249–251); ct.mč. Prochor Bulhar, igumen (10. st.); ct. Gavriil Lesnovský (Srbsko; 11. st.); ct. Ita Britská (+ 570); sv. Maurus (+ 584); ct. Varlám Keretský (16. st.)

8:40 - čtení hodinek

9:00 – Sv. liturgie Jana Zlatoústého