Bohoslužby

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého se zde slouží každou neděli v 9.00 hodin.

Od 8.30 čtení hodinek.

Liturgické texty jsou z dob apoštolských. V prvotní církvi se udržely ústním podáním a ve čtvrtém století je zaznamenal svatý Jan Zlatoústý, arcibiskup cařihradský. Texty liturgie z řečtiny do staroslovanštiny přeložili Cyril a Metoděj po příchodu na Velkou Moravu. Byli pozváni knížetem Rostislavem v 9. století. Liturgie Jana Zlatoústého se slouží v pravoslavné církvi v nezměněné formě dodnes. Do češtiny byla liturgie postupně předkládána v 19. a 20. století našimi buditeli. Dnešní liturgické texty jsou dílem sv. mučedníka biskupa Gorazda. 

Eucharistie nás sjednocuje

Božská liturgie začíná tím, čím se to všechno jednoho dne skončí - Božím královstvím:

" Požehnané království Otce i Syna i Ducha svatého ... "

Tímto zvoláním začíná každá eucharistická slavnost. Tato slova hlásají cíl každé liturgie - nebeskou hostinu. (Lk 13:29; Zj 19:9)

Zatímco náš Pán kráčel po zemi, nepotřebovali jsme svátosti, protože byl fyzicky přítomen. Když se vrátí ve slávě, nebudeme potřebovat posvátné obřady. Ale v tomto okamžiku, v době mezi "již" a "ještě ne" se podílíme na těchto tajemstvích: "trpělivě to očekáváme". ( Řím 8:25 ) "Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká , kdy se zjeví sláva Božích synů." ( Řím 8:19 )

Církev není pouze shromáždění těch, kteří žijí tady a teď, ale znázorňuje také Nebeský Jeruzalém. (Žid 12:22) Není uzavřeným samolibým "sdružením" ona je putujícím národem, který očekává "příchod věčného života".

Pomoc chrámu